Yerel ve Küresel Spin Off Örnekleri

Hem yerelde hem de global düzeyde büyük ölçekli işletmelerin bir kısmı farklı nedenlerden dolayı spin off yoluna gidebiliyor. Özellikle çalışma verimliliğini artırmak, belli bir alana yoğunlaşmak ve hisselerde başarı sağlamak adına spin off yatırımların çok cazip olmaya başladığını görüyoruz. Öte yandan vergi konusunda sağlanan avantajlar kadar hisse kayıplarının önüne geçebilmek ve dinamik bir yönetim anlayışına en uygun zemini hazırlamak adına spin off yatırımlar ön plana çıkarılır.

Makers Türkiye’nin danışmanlığıyla beraber profesyonel düzeyde spin off yatırım planlamaları oluşturabilirsiniz. Bu içeriğimizde yerel ve küresel anlamda spin off örnekleri neler, bunlara yakından bakmaya çalışacağız.

SpIn Off Hakkında Genel Bilgiler

Spin off ile alakalı somut örnekleri daha iyi kavramak adına dilerseniz öncelikle kavrama dar genel bilgileri anımsamakla başlayalım. Son zamanlarda adını sıklıkla duymaya başladığımız spin off kavramı, esasen Türkçede “bölünmüş iş” olarak tanımlanır. Kimi kaynaklarda da “yan ürün ifadeleri kullanılır. Kavramın sadece iş dünyasında değil; sanat ve kültür alanında, bölünmüş, bağımsız film, dizi projelerini ifade etmek için de kullanıldığını görmekteyiz.

Büyük şirketler yeni ve bağımsız bir şirket oluştururken spin off yatırımlara yönelir. Bu süreçte işletmeden ayrılan yeni şirket, dışarıdan düzenli olarak mali anlamda desteklenir. Spin off yatırımların nedenleri genel anlamda birbirinden farklıdır.

Kimi zaman büyük işletmeler aynı anda pek çok sektöre hitap edecek bir hizmet altyapısına sahip olabilmektedir. Bu durumda belli  bir noktaya yoğunlaşma gerçekleşmediği için hiçbir alanda istenilen nitelik yaratılamaz. Oysa daha niş işler için spin off yönelimler son derece etkili olmaktadır. Yüksek kâr getirme amacı, spin off yatırımlarda ana motivasyondur. Nitekim risk planlaması ve süreç yönetimi çok doğru ve kapsamlı bir şekilde oluşturulursa, spinoff yatırımların başarıya ulaşmama olasılığı zayıftır. Zaten ülkemizde ve dünyada yer alan spin off örnekleri de büyük ölçüde bu durumu kanıtlar niteliktedir.

Günümüzde özellikle belli bir büyüme hacmine ulaşan şirketlerin önemli bir bölümü spin off kavramına son derece olumlu bakmaktadır. Şirketlerin piyasa değerini ciddi anlamda artırma potansiyeli olan bu tip bölünmeler, aynı zamanda hissedarların da yüzünü güldürmektedir. Şirketler hisse kayıplarını veya mali zararların önüne geçmek adına bu tip hamleler gerçekleştirebilmektedir. Alt şirketlerde yakalanacak olası başarılar, mutlaka ana şirketi de olumlu yönde etkilemektedir.

Dünyada SpIn Off Örnekleri

Global düzeyde bakıldığı zaman pek çok ülkede, spin off yatırımlara karar veren şirketlerle karşılaşmak mümkündür. Söz konusu örneklerin önemli bir bölümü, bölünme sonrası beklentilerine yanıt bulabilmiştir.

Bu konuda ilk örneği ilaç üretimi yapan Novartis üzerinden verebiliriz. Novartis, lens üretimi yapan Alcon’u satın aldıktan sonra aynı çatıda üretim gerçekleştirse de başarıyı yakalayamadı. Bu süreçte Alcon, yeni bir hamleyle spinoff edildi. Dolayısıyla her iki şirket de kendi alanlarına yoğunlaşabilme şansı buldu ve bu mali denge önemli bir sonuç verdi.

Bir diğer örneği Cendant isimli şirketten verebiliriz. Hatırlanacağı üzere büyük bir şirket olan Cendant, yakın zaman önce spinoff yatırımı yaparak 4 ayrı bağımsız şirkete bölünme kararı aldı. Bu şirketler büyüme ivmesi gösterirken Cendant tarafından mali olarak desteklendi.

İşletme dünyasının önemli trendlerinden biri haline gelen spin off, pek çok şirket tarafından benimsenmeye devam ediyor. Bu şirketler arasında GE, AT&T, Tyco ve Viacom’u gösterebiliriz. Öte yandan bir seyahat şirketi olan Orbits ve araba kiralama firması olan Avis de bu trendi benimseyenler arasında bulunuyor.

Siemens firmasıysa cep telefonu branşı için spinoff yatırımı gerçekleştirdi. Şu ana dek bölünmesine rağmen beklenen başarıyı yakalayamayan şirket sayısı oldukça azdır. Son olarak British Telecom ile Deutche Telekom gibi büyük şirketleri de örnekler arasına ekleyebiliriz.

Türkiye’de SpIn Off Örnekleri

Dünyadaki başarılı örneklere rağmen Türkiye’de spinoff kavramı henüz yeni yeni oturmaya başlıyor diyebiliriz. Yakın gelecekte söz konusu trendin pek çok şirkette karşılık bulabileceği tahmin ediliyor. Ülkemizde spin off konusunda önemli örneklerden birine Türk Telekom imza atmıştır. Şirket henüz özelleştirilmeden önce bölünme stratejilerini netleştirmiştir. Bu anlamda kablosuz ağ bölümü için bir spin off girişiminde bulunmuş ve başarıya ulaşmıştır.

Ülkemizde ayrıca Beymen Grup; kendisini bilindiği üzere Boyner, Fabrika, Altınyıldız ve Network olmak üzere dört ayrı şirkete bölmüştür. Öte yandan Index Grup’ta da benzer bölünmenin 1998 senesinde gerçekleştiğini görmekteyiz. Son olarak Koç Holding / İzocam girişimini ülkemizdeki spin off yatırımlara örnek olarak gösterebiliriz.

Türkiye’de büyük şirketlerin; organizasyonlarını yönetmekte zorlandıkları süreçlerde, sorunlarını bölünme yoluyla aşabileceği ön görülüyor. Siz de bu konuda profesyonel düzeyde bir danışmanlık desteği almak ve fark yaratmak isterseniz, Makers Türkiye ekibi ile dilediğiniz zaman iletişim kurabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.