Yenilikçi Kurumların Başarı Sırrı: Veri Bazlı Karar Verme (Data-Driven Decision Making) ve Eğitimi

Karar verme noktasında, genel anlamda geçmişte edindiğimiz deneyimleri referans alırız. Bu oldukça normal bir refleks olarak kabul edilebilir; ancak bugün yenilikçi olma iddiasıyla ortaya çıkan bir organizasyonun ürün/hizmet geliştirme süreçlerinde bu tip deneyimler, tek başına yeterli olmayacaktır. 

Teknolojinin sağladığı avantajlarla beraber ham veriye ulaşmanın kolaylaşması, Veri Bazlı Karar Verme yaklaşımının ortaya çıkmasını sağlamıştır. “Data Driven Decision Making” olarak da isimlendirilen bu anlayış; geçmiş deneyimler ile işlenen ve analizler sonucu kullanılabilir bilgiye dönüştürülen verileri, son derece başarılı bir şekilde sentezlemeyi başarır. 

Deneyime de veriye de körü körüne bağlılık göstermeyen, her iki tarafı belli bir denge üzerinde birleştiren Veri Bazlı Karar Verme yönteminin uygulama ve eğitim süreçlerini sizler için derlemeye çalıştık. Makers Türkiye’nin eğitim noktasında işletmelere ve kurumlara destek verdiği Data Driven Decision Making kavramına gelin şimdi daha yakından bakalım.

Data Driven Decision Making Nedir?

Veri Bazlı Karar Verme ya da bir diğer deyişle Data Driven Decision Making, ham verileri düzenli olarak toplamayı, söz konusu verileri analize dönüştürmeyi ve son tahlilde bu analizleri referans alarak sağlıklı kararlar vermeyi esas alır. Tüm bu süreçte salt sezgilere ya da gözlemlere dayalı olarak alınmış kararların olumu bir karşılık bulamayacağını savunur. Bu nedenle de geçmişten gelen tecrübeleri, eldeki verilerle birleştirir. Data Driven Decision Making, belli bir dönemi değil, uzun ve istikrarlı bir şekilde devam eden bir süreci ifade eder.

Günümüzde hemen her sektörde veri odaklı olmak, ana hedefler arasında yer alır. Buna rağmen hala kurumsal düzeyde alınan kararlarda sezgiler ve gözlemler, kimi şirketler için yeterli görülebilmektedir. Bu büyük yanılgıyı, özellikle de böyle bir teknoloji çağında görememek, şirketlerin ne yazık ki savrulmasına neden olmaktadır.

DDDM olarak kısaltılan Data Driven Decision Making yaklaşımı, kurumsal kararlara ve stratejilere bir ölçüde rehberlik eder. Verilerin gerçek anlamda ne denli kıymetli bir olgu olduğunu benimseyen firmalar/kurumlar, çok daha sağlam karar alma yetkilerine sahip olabilirler. Eleştirel düşünebilmeyi ya da analitik yaklaşımlar geliştirmeyi teşvik eden bu yaklaşım, bugün pek çok işletme için uygulanabilir bir yapıya sahiptir. 

Karar alma noktasında pek çok yöntemden söz edilebilir; ancak dahil olduğumuz dijital çağın dinamikleri gereğince Veri Destekli Karar Verme, en güvenilir yöntem olarak kabul edilir. Veriyle beraber pekiştirilen karar alma süreçleri günümüzde pek çok alana yayılmış durumda. İş yerlerinde toplanan verilerin teknolojinin sağladığı olanaklarla beraber karar alma aşamasına yansıtılması, “İş Zekâsı” olarak adlandırılmaktadır.

Kurum ve İşletmeler İçin Data Driven Decision Making’in Önemi

“Organizasyonel Zekâ” olusunun bir işletme içinde benimsenmesi, mevcut olan durumların sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesine kapı çar. Öte yandan performansın ölçeklendirilmesinde ve ileriye odaklı stratejik kararların alınabilmesinde bu yapının varlığı etkili olur. Kaynakları doğru yönetmek, ham veriyi işlemek, ekonomik yarar sağlamak ve kilitli kalan bilgiyi açığa çıkarabilmek, bu yaklaşımın bir sonucudur. 

Gelen veriler, salt bir istatistik değil işlenmeye açık bilgilerdir. Bu veriler ne kadar doğru ve başarılı bir şekilde işlenirse, alınabilecek kararlar da o kadar sağlıklı olur. Verileri bir bütün olarak görebilmek ve daha da önemlisi eleştirel bakabilmek, sizi bir adım öteye taşlayacaktır. Veri bazlı karar verme konusunda Netflix, Amazon gibi dev firmalar oldukça iyi ve somut örneklerdir. Bu şirketlerin başlangıçta verdikleri hizmetleri, elde ettikleri verilere dayalı olarak hızlı bir şekilde değiştirdiklerine tanıklık ediyoruz. Ayrıca iki firma da bu stratejiyi bugüne dek düzenli olarak sürdürmeye devam etmişlerdir. 

Karar alma süreçlerinde “veri”ler esas alınmasaydı, bugün çoğumuzun muhtemelen bu iki firmadan haberi dahi olmayacaktı. Veri bazlı karar verme yaklaşımıyla, diğer tüm karar alma yöntemleri devre dışı bırakılıyor. Modern ve riskten uzak bir iş zekası yaratan, daha da önemlisi bunu tüm departmanlara aktaran kuruluşların sayısı her geçen gün biraz daha artış gösteriyor.

Veri Bazlı Karar Verme Eğitimi

“Veri Bazlı Karar Verme” yaklaşımının teknoloji ile beraber daha da önemli hale gelmesi, “veri” olgusunun kıymetini bilen tüm işletmelere de yeni görevler yüklüyor. Özellikle bu anlayışın tüm departmanlara ve çalışanlara aktarılması, sürdürülebilirlik açısından çok önemli bir yerde duruyor. Personellerin veri konusundaki temel becerilerini geliştirmesi ve bilgilerini çoğaltması, DDDM kavramının hızlı bir biçimde oturmasına neden oluyor. 

Yöneticilerin veri bazlı kararları desteklemesi, muhakkak topluluğu da olumlu yönde etkilemektedir. Data Driven Decision Making, tüm profesyonellerin doğru ve eksiksiz bir şekilde anlaması gereken bir yaklaşımdır. İşletmelerde ya da kurumlarda, özellikle de karar alma aşamalarında yetki sahibi olan kişilerin daha aktif ve başarılı olmalarında bu eğitimlerin rolü elbette yadsınamaz. 

Veri analizi kariyerinize yeni bir boyut kazandırmak ya da karar alma süreçlerinde verinin gücünü pekiştirmek adına Makers Türkiye ailesinin sunduğu eğitimleri değerlendirebilirsiniz. Rekabetçi iş piyasasına hazırlanırken, profesyonel danışmanları ve eğitmenleri ile beraber Makers Türkiye’nin her daim yanınızda olduğunu unutmayın!

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.