Yenilikçi Kurumlarda Lider Olmanın 10 Adımı

Lider Olmanın 10 Adımı Makers Türkiye

Bölgesel ve küresel çaptaki ekonomik dalgalanmalar, coğrafi kısıtlamalar, sektörün devlerinin küçük şirketleri çember dışına iten pazar hâkimiyeti vb. olumsuzluklar karşısında, yenileşimci (inovatif) olmayan şirketlerin dik durabilmesi günümüz itibarıyla mümkün gözükmüyor. Yani, geçmiş dönemdeki gibi sadece oluşturulan stratejilerle geleceği karşılamak büyük risk taşıyor çünkü Yakın Çağ, anlık değişimlere gebe bir çağ. Hâl böyle olduğundan kurumlar, ürün, süreç, pazarlama ile satış, organizasyon ve iş modelleri alanlarındaki sürdürülebilirliği sağlamak ve krizleri yönetmek için yenilikçi bir yapıya bürünüyor ve bu özelliğine uygun liderler arıyor. 10 adımda yenilikçi bir kurumda lider olmak mümkün. “Nasıl”ı yazımızda:

Yenileşim ve Liderlik

Yenileşim ile liderlik kavramlarını aynı potada eritmek mümkün. Lider kimliğinin öne çıkması için bir bireyin yenilikçi olması, süregelen düzeni reddetmesi, odağına mevcut durumdan daha iyi bir gelecek yaratmayı koyması gerekir. Keza inovasyonun (yenileşim) da temel hedefi, geleceği iyileştirmektir.

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı iş dünyasındaki varlığının yok olmaması için şirketler, bir yandan geçmişteki gibi strateji geliştirmeye devam ederken diğer yandan müşterilerin beklenti ve isteklerini eksiksiz karşılamalı, ürün ya da hizmetler bazında “fayda”yı gözetmelidir. Bu gereklilikler içinse salt analiz yapmak yeterli olmayacağından yenilikçi liderlere kapılarını açmak durumundadır.

Makers Türkiye olarak Çıktı Odaklı Danışmanlık hizmetlerim ile  Yeni Nesil Liderlik Programları tasarlıyor ve kurumsal çalışanlar ile ister online ister offline şekilde düzenliyoruz. Detaylı bilgi için: [email protected]

Yenilikçi bir lider, inovatif olmalı ve inovasyon için liderlik yapabilmelidir. İnovatif bir lider olmaktan kasıt, kişinin problemleri farklı yoldan çözebilme, geleceği planlayabilme, yönetim şeklini yenilikçi anlayışla/fikirle revize edebilme ve tüm bunları çalışanlarına aktarabilme yetilerine sahip olmasıdır. İnovasyon için liderlik yapmak ise yenilikçi düşünmeyi ilgili herkese aşılayabilmeyi, inovasyon kültürünü şirketin tüm birimlerine yayabilmeyi, kısıtlı kaynaklar karşısında dahi yeni şeyler üretip şirketi ayakta tutmayı ifade eder.

Yenilikçi Kurumda Lider Olmak için

Zenger ve Folkman’ın “Araştırma: Yenilikçi liderlerin 10 Özelliği” adlı araştırmasına göre yenilikçi bir kurumda lider olanların ortak kimi özellikleri var. Bu nedenle yenilikçi lider olmak isteyen bireylerin temelde sahip olması ve/veya geliştirmesi beklenen beceriler şunlar:

  1. Yenilikçi bir lider, hedef(ler)ini net bir şekilde ortaya koyabilmelidir. Bu netlik o kadar kusursuz olmalıdır ki canlı bir varlıkçasına değer görmelidir. Tanımlanabilir hedefler, ona ulaşılmak için çıkılan yolda rehberlik ederler.
  2. Müşterilerin zihinlerini okuyabilmelidir. Bunun için de müşterilerle sürekli iletişim kurmalı, onlara beklentleri ve istekleriyle ilgili sorular yöneltmelidir. Yenilikçi bir lider ancak müşteri odaklı olduğunda başarı elde edebilir.
  3. Güven ortamı yaratmalı. Doğası gereği yenilik, birtakım riskleri bünyesinde barındırır. Böyle bir durumda, önceden yaratılmış güven ortamı ve sıcak ilişkiler nedeniyle liderlerin cezalandırılması olası değildir.
  4. Üst yönetimi memnun etmek yerine, ilgili proje ya da şirket için en doğru olanı yapmalı, sadakatini bu yolla göstermelidir.
  5. Her zaman ve herkese karşı iyimser olmalı; “humor”u kıyıcılığa tercih etmelidir. Ancak böyle anlayışın hâkim olduğu bir ortamda yenilikçi fikirlerin ortaya çıkacağını unutmamalıdır.
  6. Fikirleri konusunda herkesi ikna etmeli ancak bunu zorlayarak değil, inancı ile coşkusunu yansıtarak yapmalıdır. Liderin, bu tutum sayesinde çalışanların gönüllü takipçiliğini kazanması işten bile değildir.
  7. Ortaya esneme hedefleri koymalıdır. Yüksek bir hedefe ulaşmanın alternatif yollarını bu şekilde bulmak mümkündür. Öte yandan bu hedefler için çok daha yoğun çalışması gerekir.
  8. Hızlı olmaya odaklanmalıdır. Yenilikçi liderlerin uzun çalışma sürelerinden ziyade prototipler ortaya çıkararak süreci kısalttığı, zamanı doğru bir şekilde yönettiği görülür.
  9. Alt ve üstlerle samimi ilişkiler kurmalıdır. Dürüstlük temelinde geliştirilmiş ilişkiler, yenilikçi liderlerin detaylı olmayan cevaplarına bile koşulsuz güvenmeyi beraberinde getirir.
  10. Çalışanlarına ilham vermeli, onları motive etmelidir. İlhamın olmadığı bir yerde inovasyondan bahsetmek mümkün değildir. Bu nedenle yenilikçi kurumlarda lider olabilmek için çeşitli eylemlerle çalışanlar güdülenmelidir.

 
Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


*

bir yorum bırakın