Yeni Nesil Liderlik Nedir?

Hem ülkemizde hem de dünyada pek çok organizasyonun işleyiş sürecinde radikal değişimler göze çarpıyor. Bilhassa gelişen teknoloji başta olmak kaydıyla siyasi ve ekonomik dinamiklerin iş yaşamlarımızdaki etkileri oldukça fazla düzeyde hissediliyor. Yaşanan tüm gelişmeler, elbette geçmişte olan liderlik anlayışlarına da yeni bir boyut kazandırıyor.

Yeni nesil liderlik anlayışında da artık teknoloji ile birlikte bilgiye hızlı ve kolay ulaşımın somut etkilerinden söz etmek mümkündür. Günümüzde “yeni nesil liderlik” olarak adlandırılan bu yönetim anlayışının özelliklerini bu içeriğimizde daha inceleyeceğiz. Dilerseniz önce bu yaklaşımın kendine has özelliklerini aktararak yazımıza başlayalım.

Yeni Nesil Liderlik Anlayışının Özellikleri

Gelişen teknolojiyi es geçerek yeni nesil liderliği anlayabilmek mümkün değildir. Son dönemlerde en fazla yükselen değerler arasında teknoloji firmalarının yer aldığını düşünürsek yeni nesil liderlik anlayışının da dijitalleştiğini söyleyebiliriz. Zira bugün özelinde dev teknoloji firmalarının dijital kodlarla büyüdüğünü görüyoruz. Hal böyle olunca eskiye oranla liderler değişimin parçası değil bizzat değişimi üreten ve uygulayan kişi konumunda oluyor. Şirketler artık değişime adapte olabilme hızları ile ayakta kalabiliyor diyebiliriz. Geleneksel yöntemler yeni nesil anlayış dolayısıyla yerini teknoloji odaklı bir liderlik anlayışına dönüştü.

Yeni nesil liderliğin başka bir özelliği ise global düşünen ancak yerel davranabilen bir liderlik anlayışıdır. Geleneksel liderlik anlayışındaki gibi son kararı veren yöneticilerdense takımı ile beraber kararlar alan liderler ön plana çıkmakta. Bu kişiler işin tüm süreçlerindeki sorumlulukları ve riski liderler takımı ile beraber üstlenebiliyor. Bu sayede liderler ekip arkadaşlarının yeteneklerini daha iyi fark edip yönlendirebiliyor. Aynı anlayışla kendileri de rol model olabiliyorlar.

Geleneksel Liderlik ile Yeni Nesil Liderlik Arasındaki Farklar

Geleneksel yöntemlerde bilgiyi elinde tutarak bireysel farklılıklar yaratılan yönetim anlayışının yerini yeni nesil liderlikte paylaşımcılık kavramı almaya başladı. Bilgi ortak platformlar sayesinde bir kişide toplanmak yerine ekiplere dağılıyor. Yeni nesil liderlik anlayışında bu sebeple bireyden çok takım ya da ekip önem kazanmış oluyor. Yani yeni nesil liderler hem hırslı hem de takımın ve şirketin ön plana çıkması için mücadele etme özelliğine sahip olanlardır.

Geleneksel liderlikte olan korku veya gücün etken olduğu yönetim anlayışlarından kopularak güven ve paylaşım kültürüne doğru bir geçiş yaşandı. Yeni nesil liderlikte takımının yaptığı işten keyif alan liderler olması, yapılan işin verimliliğinin armasına neden oluyor.

Yani liderler, takımlarını katılımcı olmaya teşvik eder bir pozisyonda konumlanıyor. Ayrıca geleneksel liderliğe göre yeni nesil liderlerin insan faktörünü geçmiş zamanlardan daha fazla ön planda tutması gerekiyor. Otoriter liderliğin yerini kapsayıcı bir liderlik anlayışının aldığını da söylemek çok doğru olur. Takıma emirler, komutlar vermek yerine yönlendirici bir liderlik anlayışına sahip olunması tercih ediliyor.

Yeni Nesil Liderlerdeki Özellikler

İçeriğimizin başında da belirtiğimiz gibi gelişen teknoloji sayesinde bilgi de kolay ulaşılabilir ve paylaşılabilir hale gelmiş durumdadır. Yeni nesil liderler takımlarını yönlendirebilmek adına daima bilgili ve donanımlı olmak durumundadır. Değişime ve dönüşüme direnmek yerine mutlaka yeni nesil liderlerin buna ayak uydurması ve takımlarını yönlendirmeleri gerekmekte.

Yeni nesil liderlerin şeffaflığı ilke edinmiş olmaları gerekiyor. Güvenilir ve sorumluluktan kaçmayan karakter özelliklerinini geliştirmeyi ihmal etmemeliler. Öyle ki sadece iş yerlerinde değil yaşamlarının her alanında ilham verici olmaları bekleniyor. Risk almak, hedefler konusunda net ve açık olmak da yeni nesil liderlere özgü özellikler arasında gösteriliyor.

Yeni nesil liderlerin gelecek konusunda öngörülerinin iyi olmaları beklenir. Bu anlamda vizyoner özellikler barındırmaları önemlidir. Geleceğe yönelik hedeflerinde ve yönetimde stratejik düşünebilmeleri, yine aynı şekilde yeni nesil liderlerde olması beklenen özellikler arasındadır. Güçlü karaktere sahip olmasalar bile alçak gönüllü olmayı elden bırakmamalıdırlar. Takım çalışmasında egoist olmamaları da yönlendirme açısından yararlıdır.

Tüm takımı, yapılan işe veya projeye dahil etmek, takım oyunu oynamak gibi durumlarda etkili olacaktır. En önemlilerinden biri de şirketi ve takımı için inisiyatif alabilme yetkinliğine sahip olmaktır. Yeni nesil liderler; açık görüşlü, kararlı, takım çalışmasına uyumlu olduğu gibi ekiplerini işe yönlendirebilecek özelliklere de sahip olmalıdır.

Markanız veya şirketiniz için yeni nesil liderlik ile ilgili tüm sorularınızı Makers Türkiye ekibine dilediğiniz zaman iletişim kanalları üzerinden sorabilirsiniz. Bu konudaki eğitimlerimize ve yaptığımız çalışmalara katılabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.