Yeni Nesil İşe Alım Stratejisi : İşe Alım Pazarlaması

İşe alımda yeni trend: Recruitment Marketing. Türkçeye İşe Alım Pazarlaması olarak çevrilebilecek bu kavram, pazarlama ile İnsan Kaynakları’nın (İK) harmanlanmış hâlidir. Bu yöntemle amaçlanan, farklı pazarlama taktiklerini kullanarak markayı geliştirmek ve böylelikle en uygun adayı işe alma şansı yakalamaktır. Daha önce işe alımda kullanılan yöntemlere değinmiştik. Bu yazımızda ise “yetenek kazanımı”nın altında bulunan İşe Alım Pazarlaması çerçevesinde yeni nesil işe alım stratejilerini ele alacağız.

İşe Alımda Pazarlama ve İK’nın İşe Alıma Katkısı

“Marka kimliği oluşturulması” dendiğinde satış, pazarlama ve ürünleri, müşteri beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda konumlandıran pazarlama departmanı devreye girer. İK ise pazarlama kadar marka kimliğinin oluşturulmasına doğrudan katkıda bulunan diğer birimdir.

En genel tanımıyla İşe Alım Pazarlaması, İK’nın pazarlama tarafından kullanılan yöntemleri işe alımda kullanmasıdır. Kavramın daha net anlaşılması için pazarlama tekniklerine değinmekte fayda vardır. Pazarlamada:

  • Geri bildirim almak esastır. Bu nedenle tüm çalışmalar, geri bildirimler etrafında şekillendirilir.
  • Veriler ve analizler büyük öneme sahiptir.
  • Müşteri algısı hedeflenir.

Bu özelliklere göre değerlendirildiğinde İK tarafından hazırlanmakta olan alışılagelmiş iş ilanlarının çekicilikten uzak bir nitelikte olduğu söylenebilir. İşe Alım Pazarlaması yapılarak bu eksikliğin giderilmesi, 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip uzmanların markaya/kuruluşa çekilmesi mümkündür. Bu doğrultuda ilanların genel olarak:

  • Aday tarafından anlaşılamayacak kısaltmalar içermemesi,
  • Markayı/kurumu pazarlayacak nitelikte olması; yani, tek yanlı olmaması,
  • Dikkat çekici özellikte olması,
  • Keskin ve dar bir çerçeve içerisinde hapsedilmemiş olması,
  • Ölçülebilmesi gerekir.

 

Siz de şirketinizin işe alım süreçlerinde yenilikçi workshoplarımızdan faydalanmak için bize ulaşın.

Yeni Nesil İşe Alımların Dört Aşaması

Farkındalık (Awarenes), İlgi (İnterest), Arzu (Desire) ve Başvuru (Application), İşe Alım Pazarlaması’nın 4 aşamasıdır. Sırasıyla değinelim:

Farkındalık Oluşturmak

Pazarlamada hedef kitleye ulaşmak için öncelikle marka ve ürün tanıtımı yapılır. İşe alım için de farkındalık oluşturmak, benzer bir anlam taşır. Adaylar, açılan ilana başvurmadan evvel kurumu tanımak eğilimi içerisinde olur. Bu doğrultuda isim yapmış kuruluşların işe alımda da avantaj sahibi olduğunu söylemek mümkündür. Bu aşamada önemli olan işveren markasının öne çıkarılmasıdır, kurumsal markanın değil. Daha açık ifade etmek gerekirse adaylar markanın üretimlerine değil, markanın kendisine odaklanır, onun hakkında bilgi edinmek ister. Yeni nesil işe alım stratejileri gereğince bu nedenle ilk olarak dijital dünyanın gücünden yararlanılmalıdır. Örneğin web sitesinde ekibe, çalışma kültürüne, etkinliklere ve ofis ortamına dair bilgiler paylaşılabilir ya da sosyal medya kanalları kullanılarak işveren markasına atıfta bulunan paylaşımlar yapılabilir.

İlgi Çekmek

Tıpkı, ancak doğru hedef kitleye ulaşıp onların ilgisini çekmekle pazarlamanın başarıya ulaşması gibi işe alımda da doğru adaya doğru mesajın iletilmesi oldukça önemlidir. Bu adımın uygulanması için en uygun platform da elbette sosyal medyadır. Görsel paylaşımına da olanak sunmaları nedeniyle sosyal medya kanalları, geleneksel iş ilanlarının paylaşıldığı kanallara göre daha faydalıdır.

LinkedIn, Facebook ve Instagram, aday seçme özellikleri nedeniyle bu amaçla kullanılabilir. İlgili sosyal medya kanalları üzerinden türlü içerikleri (görsel, yazı, video gibi) hedefe konulan adaylarla paylaşmak mümkündür. Bu filtreleme özelliğinin en büyük artısı, kalifiye elemanların iş ilanına başvurusunu artırmaya olanak sunmasıdır. Öte yandan bu kanallarda gösterimlerin ölçümlenmesi mümkün olduğundan en doğru hedef kitleye ulaşmak da mümkün hâle gelmektedir. Adayların ilgisini çekme amacıyla oluşturulacak iş ilanlarında dikkat edilmesi gereken, içeriklerin hem işin niteliğine hem de ilgili sosyal medya kanalının özelliğine göre oluşturulması gerektiğidir.

Arzu Uyandırmak

Farkındalık oluşturup ilgi çekildikten sonraki aşama, adaylarda kuruluşun bir parçaları olmalarını sağlayacak arzu uyandırmadadır. İlgi çeken bir ilanla karşılaşan aday, akabinde kuruluşun geçmişine, çalışma koşullarına, hakkındaki yorumlara odaklanacak; onu daha yakından tanımak isteyecektir. Bu bilgi toplama sürecinde de kendi ile şirketi bağdaştırmaya çalışacaktır. Kuruluşların bu gerçek karşısında yapması gereken, edinilecek bilgilerin lehte olduğundan emin olmaktır. Bu doğrultuda arzu uyandıracak içeriklerden oluşturulmuş bir kariyer sayfasına sahip olunmalıdır. Kariyer sayfasının yanı sıra blog ve sosyal medya sayfalarını aktif olarak yönetiyor olmak da önemlidir. Tüm bu noktalarda amaç, adayın kuruluş bünyesine katılmasıyla kariyeri için büyük bir adım atacağına işaret etmek olmalıdır.

Başvuru Aşamasını Yalınlaştırmak

Pazarlamada bir ürüne/hizmete duyulan rağbet kadar o ürüne/hizmete ulaşmanın kolay olması da önemlidir. Bu doğrultuda yeni nesil işe alımda da başvuru sürecinin karmaşıklıktan arındırılması gerekir. Hâlihazırda öz geçmişini sunmuş bir aday, tekrar aynı bilgileri iletmesi istendiğinde (form doldurma ya da başka bir yolla) başvurusunu erteleyebilir, hatta ilana başvurmaktan vazgeçebilir. Süreç ne kadar pratik işliyorsa o kadar çok adaya ulaşmak mümkündür. Bu nedenle kuruluşların başvurucu süreçlerini, adayların bu özelliklerini göz önünde bulundurarak değerlendirip revize etmeleri gerekir.

Doğru stratejiler en uygun adaylara, doğru adaylar da kuruluşu başarıya ulaştırır. Yeni nesil işe alım stratejilerini layıkıyla uygulamak isteyenleri Makers Türkiye ile iletişime geçmeye davet ediyoruz. Unutmayın: Gelecekte ayakta kalacak olanlar, bugünden doğru hamleleri yapanlar olacak!

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.