Yeni Endüstri Devriminin Başat Parçası: Maker Hareketi

 “If you want a thing well done, do it yourself.” der Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart. “Bir şeyin iyi olmasını istiyorsan, onu kendin yap.” olarak dilimize çevirebileceğimiz bu özdeyiş, bugün “maker hareketi” olarak karşımıza çıkıyor ve yeni endüstri devriminin en önemli bileşeni sayılıyor. Bu hareketin tetikleyicileri, savunucuları, uygulayıcıları, “tüketen” değil, “üreten” olarak karşımıza çıkıyor. Üretim içinse teknolojiden faydalanıyor, hap bilgilerin izini sürmektense deneyim kazanmayı tercih ediyor. Yeni akım teknoloji ile üretim ve maker hareketiyle tanışmak isteyenler buyursun:

Maker Hareketi Nedir?

Maker hareketinin ne olduğunu tam olarak kavrayabilmek için öncelikle maker’ı yakından tanımak gerekiyor: Maker, Türkçeye üretici, yapan kişi ya da üreten olarak çevriliyor. Yani maker için belirli bir süre boyunca bir konuya odaklanıp deneme yanılma yoluyla ilerleyen ve süre sonunda ortaya bir ürün/hizmet çıkaran kişidir, denebilir. 

Tüketmeye değil üretmeye odaklı günümüz maker’larının ayırıcı özelliklerinin başında teknolojiyi yakından takip etmesi, üretimlerinde teknolojiden faydalanması geliyor. Bir maker’ın aklına gelen bir fikri maddi gerçekliğe kavuşturmak için yapacağı çalışma kapsamında arama motorlarında araştırma yapması, üreten ile teknoloji ilişkisine verilebilecek en güzel örnek. Maker’ların merak eden, araştıran, sabreden kişi kimlikleri de ayrıca öne çıkıyor. Var olan veya muhtemel problemlere çözüm odaklı yaklaşan maker’lar aynı zamanda üretmeye dair duydukları hevesi hiçbir zaman kaybetmiyor. 

Teknolojiden faydalanarak hayallerini gerçeğe kavuşturan maker’ın üretim yaptığı alanın bir sınırı olmuyor. Teknolojinin tüm alanlarla ilişkide olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu durum şaşırtıcı değil. Diğer bir ifadeyle maker’ın üreteceklerinin nitelik ve niceliğini sadece yaratıcılığının sınırları belirliyor. Maker’ın ortaya çıkardıkları kimi zaman basit ancak gündelik hayatı kolaylaştıran kimi zamansa komplike teknolojilere bir kaide olacak özellikte oluyor. Günümüzde dünya genelinde robotik kodlamalar ile oyun geliştirme kodları oldukça revaçta.

Makers Türkiye olarak maker hareketini Türkiye’de mecramız ve yaptığımız etkinlikler üzerinden yüz binlerce kişiye duyurmayı başardık. Sen de yenilikçi eğitimlerimize ister bireysel ister kurumsal şekilde dahil olabilirsin.

Maker Olmanın Esasları

2005 yılında “Do It Yourself/Kendin Yap” kültürünü yayma niyetiyle “Maker Hareketi”ni ortaya koyan Dale Dougherty’ye göre herkes doğuştan maker. Bu ifadeyi yorumlarsak yeryüzünde boy gösterdiğinden bu yana insanoğlu için maker demek mümkün. En basit örneğiyle yemek yapıyor, ateş yakıyor, evler, köprüler inşa ediyoruz. Ancak bugünkü maker’lar üretimlerinde teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanıyor olmalarıyla öne çıkıyor. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki maker olmanın yaşı olmasa da kişilerin üretici kimliklerini ortaya çıkarma çalışmaları yapmada en çok verim alınan dönem, çocukluk dönemi. Hele ki 21. yüzyılda, teknolojinin kucağına doğmakta olan çocukların teşvik edilmeleri suretiyle maker olmamaları işten bile değil. 

Maker olmak için düşünceleri tüketmekten üretmeye evirmek, bu değişimi her ana tatbik etmek gerekiyor. Bu nedenle de özellikle merak eden, elindeki oyuncağı bozup yeniden yapan, lego ve puzzle gibi beceri oyunlarına ilgi duyan, farklı parçaları bir araya getirerek ortaya yeni bir ürün çıkaran çocuklara özel önem vermek gerekiyor. Basit parçala-birleştir çalışmaları yaparak üretme kültürü edinen çocuklar da büyüyünce birer yetişkin maker olarak yeni teknolojilere imzalarını atıyor. 

Maker Hareketi

Anıldığı gibi bugünün maker’ları teknolojiyle iç içe. Dünya genelinde yaygınlaşan maker hareketi de bu doğrultuda, teknoloji ile üretim kültürünün bir araya gelmesiyle oluşan yeni bir akım. Öncü Dale Dougherty, ezber bilgilerden ziyade deneyimi, para kazanma odaklı olmak yerine yetenekli olmayı ve rekabet etmektense paylaşmayı hareketin esasları olarak belirtiyor. 

Artık dünya genelinde yetenekler konuştuğundan ve tüketim son kerteye geldiğinden maker hareketinin önemi açıkça görülüyor. Yaşam boyu eğitim açısından ele alındığında da bu hareket bir kültür ortaya çıkarıyor ve bu kültür geleceğin yapı taşını oluşturuyor. Ekonomi açısından bakıldığında ise mesleki yeterlilikten ziyade mesleğe bulunulan katkılar önem kazandığından maker hareketi bu dönüşüm mekanizmasının ana çarkı oluyor. 

Bugün dünya genelinde, maker hareketiyle vücut bulmuş ürünlerin yer aldığı fuarlar ve yetişkin girişimcilerle öğrencilerin projelerini bir araya getiren ücretsiz co-working space’ler düzenleniyor. Böylelikle projeler gereken ilgiyi görüyor, gelecek projeleri için maker’lara ilham oluyor. 

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın