Veri Görselleştirme Teknikleri

Genel bir ifadeyle “kompleks yapıdaki verilerin görsellerle temsil edilmesi işlemi” olarak tanımlanabilecek veri görselleştirmenin detaylı olarak ne olduğundan, nasıl yapıldığından önceki yazımızda bahsetmiştik. Bu yazımızda ise veri görselleştirmede kullanılan tekniklerin hangileri olduğunu ve kullanılacak tekniğin etkisini katlamak adına nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizlere aktaracağız: 

Veri Görselleştirmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tek tek açıklamaya geçmeden evvel belirtmek gerekir ki bugün görselleştirme için kullanılan teknikler ile araçların hepsi, temel psikoloji ilkelerine dayanır. İnsanların çevrelerindeki gerçekliklerin ilk olarak tamamını, daha sonra bütünü oluşturan parçalar nezdinde bir bütün olarak algıladıkları öne sürülür. Ek olarak zihinlerin belirsizliği ortadan kaldırmaya çalıştığı, boşlukları doldurduğu ve benzerlikler ile farklılıkları kolayca ayırt ettiği iddia edilir. Bu kapsamda veri görselleştirmede dikkat edilmesi gereken kimi noktalar bulunur: 

 1. Bir grup altında toplanabilecek nesnelerin bir araya getirilmesi (yakınlık yasası),
 2. Benzer nesnelerin algısal olarak bir grup altında toplanması (benzerlik yasası),
 3. Nesneleri simetrik şekil gibi görme eğilimi (simetri),
 4. Eksik/tamamlanmamış nesnelerin beyin tarafından kapatılması eğilimi (kapanış),
 5. Görsel objelerin üstlendiği durgun ve belirgin roller (şekil-zemin yasası).

Anılan ölçütlerin veri görselleştirmede bir arada sunulması, karmaşıklığın giderilerek etkili bir sonuç alınması adına önemlidir.

Makers Türkiye’nin 21. yy yetkinliklerini deneyimleten yaratıcı workshop tasarımları için bizimle iletişime geçebilirsiniz. #makersturiye #etkiyarat

Veri Görselleştirmede Kullanılan Teknikler

Veri görselleştirmede kullanılan teknikler, 6 ayrı grup altında toplanmıştır. Kendi içinde çeşitlenen bu teknikler şöyledir:

 1. Geometrik İz Düşüm Tabanlı Teknik
 2. Graf Tabanlı Teknik
 3. Hiyerarşik Teknik
 4. İkon Tabanlı Teknik
 5. Piksel Tabanlı Teknik
 6. Karma Teknik

 Sırasıyla değinelim:

1. Geometrik İz Düşüm Tabanlı Teknik

X boyutlu bir veri, geometrik iz düşüm tabanlı teknikle 2 boyutlu uzaya haritalanır. Verinin boyutunun artması sonucu grafiğin karmaşık hâle gelmesi, yorum yapılmasını güçleştirir. Çeşitleri: Çubuk grafiği, yığılmış çubuk grafiği, gruplanmış çubuk grafiği, histogram, çizgi grafiği, çoklu çizgi grafiği, alan grafiği, yığılmış alan grafiği, paralel koordinatlar, dağılım grafiği, Gantt diyagramı, kagi grafiği, karşıtlık matrisi, zaman serisi, hedef grafiği, kutu-bıyık grafiğidir. 

2. Graf Tabanlı Teknik

Graf tabanlı teknikle yapılan grafiklerde soyutlama teknikleri, özel yerleşim algoritmaları ve sorgulama dilleri kullanılır. Teknik için en sık tercih edilen araçlar SeeNet ile Hy+’tır. SeeNet, arada bağlantı kurmak suretiyle hiyerarşik ağların; Hy+ ise yapısal veri setlerinin görselleştirilmesine yarar. Graf tabanlı tekniğin çeşitleri: Ağ diyagramı, Voronoi ve Collatz sanısıdır (graph).

3. Hiyerarşik Teknik

Veri görselleştirme teknikleri arasında yer alan hiyerarşik teknik, k boyutlu uzayı alt uzaylara ayrıştırmada kullanılır. Bu çalışmada hiyerarşik düzen açıkça gözler önüne serilir. Çeşitleri ağaç harita, çok seviyeli pasta grafiği, hiyerarşik çubuk grafiği, ağaç grafiği ve çember paketlerdir. 

4. İkon Tabanlı Teknik

İkon tabanlı teknik kullanıldığında her bir veri bir ikonla temsil edilir. Verinin özellikleri, hangi ikonun seçilmesi gerektiğini belirler. Bu tekniğin türleri: Chernoff yüzleri, çubuk figürler ve piktogram grafiğidir. 

5. Piksel Tabanlı Teknik

Piksel tabanlı teknik kullanılarak veri görselleştirme yapıldığında her bir verinin kendi değeri, birbirinden farklı renkte olan pikseller ile sunulur. Bir rengin alt tonlarının kullanımıyla da verilere ayırt edici özellik kazandırılabilir, böylelikle algılanabilirlik düzeyi artırılabilinir. Özellikle büyük verilerin görselleştirilmesinde kullanılması tavsiye edilen bu teknikte spiral ve eksen dizilim görülür. Birlikte oluşum matrisi, sıcaklık haritası ve dairesel sıcaklık haritası, piksel tabanlı tekniğin türleridir. 

6. Karma Teknik

Birden fazla tekniğin veri görselleştirme için bir arada kullanılması karma tekniği ortaya çıkarır. Bu teknik, görselleştirilen verinin açıklayıcılığını artırmak için tercih edilir. Balon grafiği, chord (akor) diyagramı, koroplet harita ve sankey diyagramı, karma tekniğin çeşitleridir. 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın