Veri Görselleştirme Nedir ve Neden Önemlidir?

Son zamanlarda adını daha sık şekilde duymaya başladığımız “veri görselleştirme” kavramı, verileri analiz etme ya da kullanıcıya iletme adımlarından birini ifade eder. Var olan bilgiyi daha sağlıklı ve verimli bir biçimde sunmak adına veri görselleştirme kavramı; çizimlerden, grafiklerden ya da diğer benzer araçlardan faydalanabilir. 

Bu süreçte sayısal olan verileri görsel anlamda iletmek adına; çizgiler, noktalar ya da çubuklar kullanılarak kodlama oluşturulur. İletişim kurmanın etkin bir yolu olan veri görselleştirmeyi detaylı olarak ele almaya çalışalım.

Veri Görselleştirme Nedir?

Veri görselleştirmeyi sayısal veriler ile grafiksel öğelerin birer eşleşmesi olarak düşünebiliriz. Temel olarak veri görselleştirme olgusunun temeli istatistiğe dayalıdır. Bu sebeple de tanımlayıcı istatistiğin bir dalı şeklinde belirtilir. İyi bir veri görselleştirmenin ortaya çıkması adına grafik tasarım becerilerinin önemi çok büyüktür. Bugün veri görselleştirmenin bilim mi yoksa sanat mı olduğu tartışmalı bir konu olmuştur. 

Bir işletme satış gelirinden pazarlama performansına müşteri etkileşiminden maliyetlere dek her gün pek çok veri üretmeye devam eder. Bu denli fazla veri sebebiyle verilerin ne anla geldiğini kavramak zorlaşmaktadır. Veri görselleştirme kavramı, bütün bu detayların daha kolay anlaşılmasına destek olur. Bu sayede de veriler görsel anlamda dikkat çekici hale gelir ve kullanılabilirliği artar. Karmaşık gibi görünen veriler dahi veri görselleştirme ile beraber somut ve anlaşılır bir kimliğe bürünür. Zaten ana amaç, verilerin kullanıcılara olabildiğince açık bir şekilde iletilmesini sağlamaktır. Tasarımcıların bu noktada işlev ve biçim arasında sağlam bir denge kurabilmesi çok önemlidir. 

Son dönemde veri görselleştirme etkin bir öğrenme ve geliştirme zemini yaratmıştır. Geçmişten günümüze bakıldığında aslında veri görselleştirmenin dolaylı yoldan da olsa her daim başvurulan bir yöntem olduğu görülmektedir. Grafikler, haritalar ya da infografikler, bilgilerin temsil edildiği görsel öğeler olarak karşımıza çıkmıştır. 

Bugünün dijital pazarlamasında ise veri görselleştirme kavramı; veri merkezli bir karar vermenin yanında yüksek hacimli bilgileri analiz etmek açısından kritik bir rol üstlenir. Özellikle de görsel olarak oluşturulmuş etkileyici bir analiz, kampanyanın ne şekilde ilerlediğine dair iyi bir veri sunar. Bu nedenle de pazarlamacılar kampanya boyunca sıklıkla bu görselleri kontrol eder. En yaygın veri görselleştirme türleri; grafikler, tablolar, infografikler ve haritalardır. Veri görselleştirme aşamalarında dört ayrı türden söz etmek mümkündür: fikir illüstrasyonu, fikir üretme aşaması, görsel keşif, günlük veri görüntüleme.

Veri Görselleştirmede Bu Adımlara Dikkat

Veri görselleştirme en basit tanımıyla bilgilerin insanlar tarafından çok daha kolay bir şekilde algılanması adına grafik benzeri görsel bir forma dönüştürme sürecidir. Bu teknikte veri görselleştirmeye ait tüm araçlar veri odaklı kararlar alabilmek ya da bilgileri doğru analiz etmek açısından önemlidir. Verilerde yer alan aykırılıklar ya da eğilimler, bu tablolar sayesinde daha net şekilde ortaya çıkar. Veri görselleştirme esnasında daha iyi kararlar alabilmek adına bazı noktalara özel olarak dikkat etmenizde fayda vardır. 

  • Bilgileri hızlı bir biçimde kavrayın.
  • İlişki ve kalıpları tanımlayın.
  • Yükselen trendleri belirlemeye başlayın.
  • Oluşturduğunuz hikayeyi başkalarına iletin.
  • Odaklanmanız gereken yeri (önemi) belirleyin.
  • Bilgi endeksli kararlar almaya çalışın.
  • Belli bir zaman içinde eğilimleri takip edin.
  • Görselleştirmek istediğiniz veriyi anlamaya gayret edin.
  • Hedef kitlenizi tanıyın.
  • Hedef kitle için en verimli ve doğru görselleri hazırlayın.
Veri Görselleştirme Neden Bu Kadar Önemli?

Bugün veri görselleştirme tekniklerine pek çok sektörde büyük bir önem atfedilmektedir. Veri görselleştirme; eğitimcilerden bilgisayar bilimcilerine kadar ciddi bir kesimce benimsenmiştir. Görselleştirme araçları büyük veri projelerinde girişimcilerin işlerini ciddi anlamda kolaylaştırmıştır. Çünkü veri görselleştirme, analitik düşünmenin tam olarak merkezinde konumlanır. Karmaşık algoritmalar bile görselleştirildiği zaman çok daha kolay bir şekilde analiz edilmekte ve yorumlanmaktadır. 

Bugün için görsel iletişim teknikleri, yöneticiler adına olmazsa olmaz haline gelmiştir. İstatistik temelli olan ya da olmayan her türlü bilgi, görsel ifadeye muhtaçtır. Bu durum özellikle de karmaşık sistemlerde daha net şekilde açığa çıkmaktadır. Veri görselleştirme, bir anlamda görsel bilgilerden yararlanmak suretiyle bilgileri global düzeyde iletmenin etkili bir aracıdır. Bu tip uygulamalar, her şeyden önce hedef kitlenin davranış biçimlerini de etkiler. Önem verilen ve daha çok dikkat çekilen alanların akılda kalıcı hale gelmesine yardımcı olur. Bu sayede satış hacimlerine dair öngörülerde bulunmak kolaylaşır. 

Organizasyonlar bir sonraki adımlarını ne şekilde atmaları gerektiğini belirler. Bu teknikler, hedeflere daha kısa zamanda ve daha az hatayla ulaşma şansı sunar. Bilgileri çok daha net ve pratik şekilde anlamak adına veri görselleştirmeye başvurmak oldukça makul bir yoldur.

Geleceğe dair akıllıca bir yatırım olarak tanımlanan veri görselleştirme konusunda profesyonel bir destek almak isterseniz Makers Türkiye ailesi her daim yanınızda olacaktır, bize ulaşın.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.