Veri Analizi ve Veri Hikâyeleştirme Nedir, Nasıl Yapılır?

 

veri analizi nedir Makers Türkiye

İnsan beyninin 3 boyuttan yüksek boyutları algılaması, kavrayıp yorumlayabilmesi, herhangi bir evrimleşme yaşanmazsa mümkün gözükmüyor ve bu nedenle 4 boyutlu sistemlerin çözümlenebilmesi için veri analizi ile boyut indirgemesine gidiliyor. Bu verinin bir değere dönüşmesi ise veri hikâyeleştirme sayesinde oluyor. “Veri analizi ve veri hikâyeleştirme nedir, nasıl yapılır?” merak ediyorsanız, detaylar yazımızda:

Veri Analatiği Hizmetlerimiz kapsamında verdiğimiz Veri Bazlı Hikaye Anlatıcılığı ve Makine Öğrenmesinden İş Hayatında Faydalanma eğitimlerimiz için bize ulaşın.

Veri Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?

Verinin hikâyeleştirilme serüvenine geçmeden önce, iş dünyası için yapı taşı sayılan veri analizi metodunun tam olarak ne olduğunun anlaşılması gerekiyor. İşletmeler bugün, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili her türlü veriyi toplama konusunda oldukça başarılı durumdalar ancak işe yaramayan bilgileri de içeren bu verileri ayıklamak durumunda kalmaktadırlar. İşte bu işe yarar bilgilerin ortaya çıkarılması için ham verilerin toplanması ve incelenip temizlenmesi, veri analizi olarak tanımlanır.

Veri analizi yapmak için genellikle bilimsel, nadir de olsa sosyal teknikler (anket, gözlemleme vb.) kullanılır. Sektörler arası analiz planlamaları birbirinden farklı olsa da veri analizi genel hatlarıyla şu şekilde yapılır:

veri analizi

Veri analizi metodu belirli aşamalardan oluşur. İlk aşama sorun tespitidir. Sorunu ortaya çıkaran kaynaklar bulunmaya çalışılır. İkinci aşamada datalar için altyapı oluşturulur. Bu aşamada zamanlamanın önemi büyüktür. Üçüncü aşama verilerin toplanmasıdır. İşlemin yapılabilmesi için ortada bir veri akışının olması gerekir. Tek bir çatı altında toplanabilecek özellikteki veriler birbiriyle entegre edilir ki ilerleyişteki düzen korunabilsin. Entegrasyon esnasında ayıklanmamış gereksiz sayılan verilerin temizlenmesi görevini veri uzmanları üstlenir. Temizleme işleminin ardından veri analizinin temel aşamasına geçilir: analiz. Titizlikle yürütülmesi gereken bu aşamada bilgilere eksiksiz yer verilir. Herhangi bir sorun anında çözüme kavuşturulur. Son aşama ise sonuç ve uygulama aşamasıdır. Analiz sonrası erişilen sonuçlara yer verilir ve analiz sayısal değerler ve matematiksel işlemlerle test edilerek doğrulanır. Sonuçlar test edilince uygulamaları şekilde gösterilir.

Veri analizinin beraberinde getirdiği önemli faydalar vardır. İşletmelerin doğru karar alabilmelerini sağlayan veri analizi, verimliliğin kolaylıkla artırabileceğini ortaya koyar. Ayrıca işletmeler doğru veri analizi ile müşterilerinin algısında olumlu bir konumda yer edebilir ve bu olumlu gelişmelerin tamamı işletmenin yükselişe geçmesine katkıda bulunur.

Veri Hikâyeleştirme Nedir?

İstatistiki verilerin herkesçe anlaşılması, anlaşılsa dahi akılda kalması beklenmez. Bir verinin hikâyeleştirilmesi ile o veriden tam olarak yararlanılması, bilgilerin paylaşılması mümkün hâle getirilir. Toplanan, birleştirilen ve analiz edilen verilerin değerli hâle getirilmesi için işlenmesi, yorumlanması ve en nihayetinde hikâyeleştirilmesi gerekir. Veri hikâyeleştirmenin en büyük artısı, verilerin kolaylıkla yorumlanıp ilgili konu hakkında çıkarım yapılabilmesine olanak sunmasıdır. Bu da bir işletme ile işletmenin hitap ettiği kitle arasında öngörü alışverişine yol açar. Hikâye anlatıcılığı, fikirler ile öngörülerin akılda kalıcı, ilgi çekici ve ikna edici olarak paylaşılmasını sağladığından önemlidir.

Veri hikâyeleştirme; verilerin, veri analizinin bir çıktısı sayılan veri görselleştirme, videolar, yazılı içerikler ve animasyonlar ile etkili bir biçimde sunulmasıdır. Bu hikâyenin anlatımı, veri bilimi, görselleştirme ve anlatı olmak üzere üç temel ögeyi bünyesinde barındırır. Bu üç ögenin bir araya gelmesi verilerin gizli yanlarını da ortaya çıkarır. Veri hikâyeleştirmede hedef kitlenin ihtiyaçları da doğru bir şekilde analiz edilmiş olmalıdır. Hikâyeler oluşturulurken önemli unsurlara yapılan vurgu da hikâyenin ikna ediciliğini tetikler.

Veri hikâyesi anlatımı, veri etrafında bir hikâye oluşturmaktır. Yeni bir uzmanlık alanı olarak karşımızda duran hikâye anlatıcılığı ile düşüncelerin yanı sıra duygulara da hitap edebilmek ve anlatının akılda kalması mümkün hâle gelir. Hikâye anlatıcıları, bu noktada, verilerin yansıtıldığı hikâyeyi ikna edici bir şekilde yansıtır.

Hikâye, Anlık Görüntü ve Canlı veri Sayfaları

Veri hikâyesi anlatımında bir hikâye kullanılır. Slaytların zaman çizelgesi biçiminde olduğu bu hikâye, bilgi ve fikirlerin toplanması ile ilgili kitleye sunum yapmak için kullanılır ve geleneksel hikâye anlatımına benzeyebilir. Hikâye zaman çizgisinin içine veri görselleştirmeleri ve anlık görüntüler ile canlı veri sayfaları yerleştirilebilir. Öte yandan akılda kalıcılığı artırmak için hikâyeye metinler ve şekiller ile görsel efektler eklenebilir, stillerin gücünden yararlanılabilir. Veri nesnelerinin belirli bir zaman dâhilindeki durumunu yansıtan grafikler anlık görüntülerdir ve bu görüntüler analiz sürecinde yakalanarak hikâyede kullanılırlar. Anlık görüntülere açıklama eklemek mümkün olsa da bu açıklama hikâye oynatılmaya başlandığında silinir (Yani sadece görüntü ayırt etmeyi kolaylaştırır.). Anlık görüntünün alındığı zamanki durumu yansıttığı unutulmamalıdır. Canlı veri sayfaları ise hikâye oynatılırken seçim yapılmasına olanak sunar. Bu sayfalara istenildiği zaman dönmek için sıfırlama yapılabilir.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın