Veri Analizi Nedir, Hangi Yöntemlerle Yapılır?

Verilerin değerinin birey, kurum, kuruluş ve devlet nazarında anlaşıldığı günümüz dünyasında, bu değere erişmek için veri analizi yapabiliyor olmak gerekiyor. Veri analizi nedir, hangi yöntemlerle yapılır, sorularının yanıtları, bu yazımızda.

Veri Analizi Ne Demektir?

İş yaşantısının temel kaidelerinden biri olan veri analizi, durum bazlı olarak değişkenlik göstermekte olan bir modelleme sürecidir. Bu kapsamda ham veriyi toplama, ayıklama ve işleme akabinde işe yarar sonuçlara ulaşıp kritik karar alma sürecini destekler. Özellikle karmaşık, büyük veriler için faydalı olan analizin esas amacı, başta bilimsel olmak üzere gerekli durumlarda sosyal teknikleri de kullanarak reel sonuca ulaşmaktır. Bilimsel bir yöntem olan veri analizi doğru bir şekilde yapıldığında veri sonuçlarını kullanacak olan tarafın ilerlemesine, rakiplerinden ayrı bir konuma ulaşmasına ve çağa ayak uydurarak beklenti ve ihtiyaçlara eksiksiz yanıtlar verebilmesine olanak sunar.

Bireylerden geniş topluluklara kadar geniş bir yelpazede kullanılmaya ihtiyaç duyulan bu analiz yöntemi, edinilmiş bilgilerin bir kenara bırakılarak sadece mevcut gerçekliğin ortaya konmasında ve bu gerçeklere göre tutum belirlenmesinde faydalıdır. Bir diğer deyişle, doğru adımlar atmak isteyen kişi, şirket ve devletler için belirlenmiş yöntemler değil, veri analizi ile istatistiki olarak ortaya konmuş gerçekler karşında alınacak kararlar önemlidir. Bugün, dünyaya farklı noktalarda yön veren devlerin hemen hemen hepsi, bu yöntemi kullanmakta.

Veri analizi yapmayan firmalar ile yapan firmalar karşılaştırıldığında veri analizinin önemi çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Veri analizinin yapılmaması, işe yaramayan, yanlış yönde kararlar alınmasına sebebiyet verecek verilerin de kullanılmasına, böylelikle hem zaman kaybı hem maddi kayıplar yaşanmasına neden olmakta. Veri analizi ise iç görü kazanılmasına yol açarak özellikle kritik karar alma süreçlerine, gelecekteki stratejiyi belirlemeye ve müşteri ilişkilerini geliştirmeye doğrudan, lehe yönelik etkide bulunmakta. Öte yandan kayıpları aza indirip verimlilik elde etme, üretimi devamlı kılma ve kâr elde gibi de avantajlar sunmakta.

Hangi Yöntemlerle, Nasıl Yapılır?

Çeşitli noktalarda büyük faydalar sağlayan veri analizinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için sürecin sistematik olarak ilerletilmesi gerekir. Bu doğrultuda atılması gereken ilk adım, ihtiyaçlar ile hedeflerin belirlenmesidir. İkinci olarak mevcut ya da muhtemel problem, analizler yapılarak doğru bir şekilde tespit edilmelidir. Bir sonraki adımda data/veri ölçüm altyapısı oluşturulmalı, çalışmalara başlanması için doğru zaman belirlenmelidir. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra farklı kanallardan veriler toplanmalı, entegre konular gruplandırılmalı, yararsız veriler elenmelidir. Daha sonra en uygun yöntem belirlenerek veri analizi çalışmasına başlanmalıdır. Bu aşamaya geçilebilmesi için eksiksiz olarak tüm verilerin toplanmış olması gerekir. Son aşama, analizin test edilme ve uygulanma aşamasıdır. Tüm bu süreçteki ehliyet doğru sonuçlara ulaşılabilmesi için oldukça önemlidir. Bu doğrultuda bu yöntem, uzman analistlerce yapılmalıdır.

Makers Türkiye olarak veri toplama ve analiz etme, empatiden çözüme veri sentezleme, çevik iş yönetimi gibi başlıklar altında Yeni Nesil Liderlik programlarını kurumlarda hem online hem de offline olarak düzenleyebiliyoruz. Hangi ekip olursa olsun siz de kurumunuz ile faydalanmak için teklif alın: [email protected]

Kullanılan Yöntemler

Her tür bilgi, belge, kayıt ve istatistik, veri olarak adlandırılır. Verilerin farklı niteliği, bu analizi yönteminin de çeşitlenmesine yol açmıştır. Bu doğrultuda veri analizi, temelinde istatistiksel bilgilerin yer aldığı farklı yöntemlerle yapılabilir. Veri analizinde problemin türüne ve ulaşılmak istenen sonuca göre nicel ya da nitel analiz yöntemlerinden biri tercih edilebilir.

Nicel Veri Analizi Yöntemi:

Bu yöntem, nicel veriyi baz alarak sonuca ulaşır. Nitel yönteme kıyasla daha kesin sonuçlar veren bu yöntem grubuna dâhil olan teknikler betimsel ve kestirimsel istatistiktir. Teknikler kapsamında sayısal veriler analiz edilip düzenlenerek sonuca ulaşılır. Betimsel istatistik, bilimsel araştırmaların yorumlanması için en etkili teknik olup nicel verilerin tanımlayıcı indekslere evrilmesi adına kullanılır. Kestirimsel istatistik, betimsel istatistik tekniği kullanılarak ulaşılan sonuçların genellenmesinde tercih edilir ve tahmine dayalıdır.

Nitel Veri Analizi Yöntemi:

Bu yöntem ise nitel veriyi (sayısal olmayan) baz alarak sonuca ulaşır. Sosyal gerçekliğin ortaya konmasında kullanılan yönteme dâhil olan teknikler arasında içerik analizi ve betimsel analiz bulunur. İçerik analizi tekniğinde veriler detaylı olarak incelenerek kavram ve ilişkilerle açıklanmaya çalışılır. Betimsel analizde ise derinlemesine inceleme yapılmaz; veriler betimlenir, bulgular yorumlanarak düzenlenir.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


*