Uzaktan Canlı ve Etkili Eğitimler

Bireysel olduğu gibi toplumsal açıdan da insanların kendini geliştirmesi, sürekli öğrenmesi bir gereklidir. Ancak bu sayede bireyler çevrelerine uyum sağlayabilmekte ve farklı alanlardaki gereksinimlerini tam olarak karşılayabilmektedir. Geleneksel olarak bu gereksinim, eğitim öğretim kurumlarında karşılanmakta olsa da bireyler, gelişimlerini sürekli kılmak ve ömür boyu öğrenmek için uzaktan eğitimlere katılmaktadırlar. Bu eğitimler, teknolojinin beraberinde getirmiş olduğu olanaklar kullanılarak eğitmen ile eğitimden yararlanmak isteyenleri sanal ortamda bir araya getirmek suretiyle yapılmaktadır. İşte, uzaktan eğitim olarak adlandırılan bu tür eğitimlerin özellikleri:

Uzaktan Eğitim Nedir, Nasıl Yapılır?

Uzaktan Etkili Eğitim Makers Türkiye

Uzaktan eğitim, bir terim olarak Wisconsin Üniversitesinin 1892 yılındaki kataloğunda geçirilmiş olup 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra Avrupa’daki kimi ülkelerde tanıtılmaya başlanmıştır. Farklı niteliklerde yapılabiliyor olması nedeniyle uzaktan eğitimin farklı pek çok tanımına ulaşmak mümkündür. Uzaktan öğretim ile uzaktan öğrenmenin bir arada yapılması, genel hatlarıyla uzaktan eğitim kavramını açıklar. Yani, öğretme ile öğrenme etkinliklerinin, alanında uzman bir kişi ile eğitim almak isteyenlerin kapalı ve belirli bir ortamda bir arada bulunmasına gerek duyulmaksızın düzenlenip yürütülmesi, uzaktan eğitim olarak ifade edilir.

Uzaktan eğitimde derslerin işlenişi, genel hatlarıyla hedef kitlenin özelliklerine ve dersin içeriğine göre farklılıklar gösterir. Bu çerçevede uzaktan eğitim, temelde eş zamanlı ve eş zamansız olarak ikiye ayrılır. Eş zamanlı eğitimlerde eğitmen ile katılımcılar, daha önceden ilan edilmiş bir tarih ve saatte, sanal ortamda bir araya gelir. Bu tür bir eğitim, etkileşimli özelliktedir; eğitim alanların derse katılması, karşısındaki uzmana soru sorması mümkündür.

Günümüzde özellikle kurumlar tarafından düzenlenen eğitimler eş zamanlı olma özelliğini taşır. Eş zamansız eğitimler ise kişilerin daha öncesinde uzmanlar tarafından hazırlanmış dersleri dilediği zaman ve tekrar tekrar takip etmesine olanak sunması açısından eş zamanlı eğitimden ayrılır. Bu tür bir eğitimde de mekân sınırlaması yoktur.

Makers  Türkiye olarak online akademi platformumuz üzerinden ister canlı ister offline olarak ING, Unilever ve Philip Morris International gibi  yenilikçi kurumlara eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz. Sen de kurumun ile faydalanmak için, teklif al: [email protected]

 

Eş zamanlı uzaktan eğitim için internet erişimi olan bir aygıt (bilgisayar, cep telefonu, tablet) ve uzmanlarla kişileri buluşturan, görüntülü/sesli görüşmeye imkân sunan yazılımlara/uygulamalara ihtiyaç vardır. Eğitmen ile katılımcıların bu yolla bir araya gelmesiyle yapılan derslerde kolaylıkla iletişim kurulabilir, dersle ilgili dosyalar paylaşılabilir ve ders kaydedilerek bulutta depolanabilir (Katılımcılar bu sayede dersi daha sonra tekrar izleme şansı elde eder.).

Etkili ve Canlı Bir Uzaktan Eğitim için
 • İletişim: İletişimin doğru bir şekilde kurulması, uzaktan canlı ve etkili eğitimler için oldukça önemlidir. Dikkat edilmesi gerekense salt iletişim kurmak değil, bu iletişimi sürekli bir şekilde canlı tutmak gerektiğidir. Etkileşime imkân sunan uygulamalardan hangisinin dersin niteliliğine uygun olup olmadığının ön araştırmasını yaparak kullanmak bu nedenle önemlidir. Uygulamaların, mesaj gönderebilmeye ya da sesli/görüntülü iletişim kurabilmeye izin veren özelliklere temel olarak sahip olması gerekir.
 • Paylaşım: İlgili eğitimi destekleyen materyallerin ders esnasında ya da sonrasında da paylaşılabilmesi gerekir. Bu nedenle uzaktan eğitimde bulut teknolojisinden yararlanılmalı; video, görsel ve metin gibi farklı özellikteki içerikler, katılımcıların erişimine açılmalı.
 • İş Birliği: Etkili bir uzaktan eğitim için katılımcıların da sürece dâhil edilmesi önemlidir. Bu nedenle katılımcıların fikirlerini paylaşmalarına olanak sunan programlar (örneğin dijital bir beyaz pano) eğitimin bir parçası hâline getirilmeli.
 • Plan: Uzaktan eğitimin canlı olması, katılımcıların ilgisinin dağılmaması için derslerin belirli bir plan dâhilinde yürütülmesi gerekir. Bu nedenle eğitimcilerden dersleri akışına bırakmaları değil, sistematik bir şekilde ilerletmeleri beklenir.
 • Birliktelik: Eğitim her ne kadar uzaktan da veriliyor olsa derslerde bir birliktelik söz konusudur. Sanal dahi olsa oluşan bu sosyal ortam gereğince hem eğitmenlerin hem de eğitim alanların arasında sevgi ve saygı temelinde yürütülen bir birliktelik oluşturulmalı.
Uzaktan Eğitimin Avantajları Nelerdir?

Yüz yüze eğitimin yerine doğrudan konulamayacak olsa da uzaktan eğitimin de pek çok yararı vardır. Bunlardan bazılarına aşağıda değinilmiştir.

Uzaktan eğitim:

 • İsteyen her bireyin farklı alanlardaki eğitimleri almasına olanak sunar.
 • Hem zamandan hem mekândan bağımsız olması sebebiyle coğrafi/bölgesel engelleri bertaraf eder.
 • Herhangi bir engel nedeniyle yüz yüze eğitimin bir parçası olamayanlar için altın değerindedir.
 • Bağımsız ve bireysel öğrenmenin yolunu açar.
 • Derslerin gelişmiş araç gereçlerle işlenebilmesine olanak sunar.
 • Eğitim maliyetini düşürür, ekonomik bir yoldan eğitim alınmasına imkân sunar.
 • Bilginin ilk kaynaktan edinilmesine ve tek bir uzmandan yararlanabilen katılımcı sayısının artmasına olanak sunar.
 • Etkileşimli ve canlı olarak yapılır, bu da dinamik bir öğrenme anlamı taşır.

Yazının başında belirtilen gereksinimler, çoklu ve karma alternatifler sunan uzaktan eğitim yoluyla karşılanabilmekte olmasına karşın katılımcıların sorumlulukları, bir kurumda yüz yüze eğitim alanlara kıyasla daha fazladır. Buna karşın uzaktan eğitim, kişilerin herhangi bir yaş aralığında, herhangi bir konuya dair kendini geliştirme şansı yakalamasına olanak sunuyor olması açısından oldukça önemlidir.

Uzaktan Canlı Eğitimler verdiğimiz Makers Türkiye Akademi eğitimlerimize buradan bakabilir, kurumunuz ile talep ederek test etmek için deneme üyeliği alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bize ulaşın.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


*