Üst Düzey Yöneticiler için Strateji Belirleme ve Tasarım

Günümüzde tüm kurumsal firmaların, kendilerini farklı ve ayrıcalıklı kılan karakterleri vardır. Bu durum, doğal olarak farklı ihtiyaç ve taleplerle beraber yeni eylem planlarını doğurur. Özgün/benzersiz bir karaktere sahip olan şirketler, ihtiyaçlarını dikkate almak suretiyle yeni kurumsal stratejiler geliştirmek ve uzun vadeli planlamalar yapmak durumundadır.  Sektörün ve kurumun kendi dinamiklerine göre şekillenen bu strateji belirleme ve tasarım sürecinde üst düzey yöneticilerin son derece kilit bir rol oynadıklarını anımsatalım. “Üst düzey” unvanıyla taçlandırılan bu yöneticilerin 21. yüzyıl özelinde sahip olmaları gereken yetkinliklerin sınırları bir hayli genişlemiştir. Bugün özelinde üst düzey yöneticilerin niteliği ve potansiyeli, sektörün gelişim süreci açısından belirleyicidir.

Yönetsel Yetkinlik İşletmeler için Belirleyici

Kurumsal işletmelerin başarılı bir büyüme planı oluşturabilmesi, artık büyük ölçüde üst düzey yöneticinin performansı, yetkinlikleri ve uygulama becerisi ile mümkün olur. Yönetsel yetkinlik anlamında daha fazla inisiyatif alabilen bu yöneticiler, şirketlerin strateji ve gelecek planlarına yön verir. Bu kritik kişilerin özellikle beklenmedik durumlar, olumsuz sonuçlar ya da keskin değişimler karşısında; çevreyle uyum içerisinde, rasyonel, hızlı ve çözüm odaklı kararlar alabilmeleri gerekir.

İyi bir strateji planı her şeyden önce işletmenin deneyiminden ve bilgisinden yola çıkar. Ortak aklı etkin bir şekilde kullanan stratejilerle şirketin geleceğe taşınması amaçlanır. Üst düzey yöneticilerin aktif bir şekilde rol aldığı strateji planları ve tasarım süreçlerinin başarılı olması adına işletmenin planlama ile uyumlu olması şarttır. Üst düzey yöneticiler kurumun dinamiklerini ve dış faktörleri bu anlamda bütünsel bir şekilde analiz etmek zorundadır. Strateji planları kimi zaman doğrudan kimi zamansa dolaylı yoldan uygulanabilmektedir.

Üst Düzey Yönetici Hakkında

Strateji ve tasarım süreçlerini konuşabilmek için öncelikle “üst düzey yönetici” kavramını netleştirmekte fayda vardır. Üst düzey yönetici, temel olarak bağlı olduğu şirketin uzun vadeli bir biçimde stratejik eylem planlarını kurgulayan, bu hedeflerin gerçekleşmesi adına doğru ekibi kuran, pek çok birim için inisiyatif alabilen, bir anlamda ekiplere liderlik eden odak kişi olarak düşünülmelidir. Bu yöneticiler, genel olarak C Seviye Yönetici olarak da bilinir. CTO, CMO ya da CEO, üst düzey yöneticilere örnek olarak sunulabilir.

Yetki sınırları oldukça geniş olan bu kişiler, uygulamaya konulan olan her türlü plan ve eylemin sistemli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bağlı olduğu şirketin hem kültürel hem de ekonomik dinamiklerine, geçmiş ve bugün özelinde hakim olmak durumundadır. Tüm bunları detaylı bir şekilde analiz edebildiği için ihtiyaç duyulan planlamaları en doğru şekilde yapabilmektedir. Üst düzey yöneticiler strateji şekillendirme alanında donanımlı ve deneyimli kişilerdir.

İşletmelere Özel Strateji Çözümleri

Üst düzey yöneticiler adına kurumsal işletmelerin kısa ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için başvurulabilecek birçok alternatif söz konusudur. Bu stratejiler iç/dış çevre analizi yapmak suretiyle uygulamaya konulur. Tüm işletmelerin avantajlı ya da eğilimli olduğu yönler farklıdır. Varlıkları veya yetenek biçimlerini doğru şekilde analiz etmek ve bunları verimli bir şekilde kullanmak, strateji planlarını etkiler. Strateji planı ve tasarım süreçleri ile beraber rekabet üstünlüğünün sağlanması amaçlanır. Bu planlamalar hizmet, ürün, kalite, maliyet, reklam, iletişim, fiyat ya da çeşitlilik gibi noktalara odaklanabilir.

Genelde sahip olunan kaynaklar ve becerilerin optimum düzeyde kullanılması, bu planlamalarda bir başarı ölçüsü olarak görülür. Stratejilerin hayata geçirilmesi, en deneyimli üst düzey yöneticileri bile zorlayabilir. Zira uygulama, stratejik yönetim süreçlerinin en zorlu safhalarından biridir. Bu durum ideal stratejini belirlenmesi kadar işletme kültürünün ve insan kaynağının buna uyum sağlamasıyla da yakından ilgilidir.

Doğru Strateji ve Tasarım

Üst düzey yöneticiler tarafından yürütülen stratejik yaklaşım, her şeyden önce proaktif olmayı zorunlu kılar. Doğru şekilde oluşturulan bir planlama, kurumsal işletmeler için uzun vadede bir anlamda pusula işlevi görmeyi sürdürür. Strateji planlaması için ideal organizasyonun oluşturulması; ihtiyaç duyulan her türlü kaynağın yaratılması, destekleyici niteliğe sahip sistemlerin kurulması, öte yandan teşvik ya da ödül sistemlerinin yaygınlaşması ve elbette gerçek anlamda işletme kültürünün yaratılmasına bağlıdır.

Organizasyonun iç yapısı; dış etkenler ya da gelişmelerle uyu içinde olmalıdır. Bu durum, rekabetin sert ve keskin kurallarına karşı en iyi yanıtları vermek için gereklidir. Üst düzey yöneticiler, strateji ve tasarım süreçlerini kurgularken; iş geliştirme, yaratıcı planlama ve inovasyon üzerine kafa yormak durumundadır. Fikir üretmenin de ötesinde ölçeklenebilir, pratik ve uygun maliyetli yol haritaları yaratmak, işletmeler adına hem değer üretmenin hem de gelir sağlayan yaratıcı çözümlerin anahtarı olarak görünmektedir.

Karar alma ve uzun vadeli stratejiler belirleme noktasında önemli bir yere sahip olan üst düzey yöneticiler, kendi yetkinliklerini 21. yüzyılın koşullarına adapte etmek durumundadır. Bu zorlu süreçlerde çağı yakalamak ve yenilikçi strateji planları oluşturmak adına ihtiyaç duyacağınız eğitim ve danışmanlık desteği için Makers Türkiye ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.