Tweet Röportaj – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Danışmanı Harun Demir

Maker hareketini daha geniş kitlelere duyurmak ve konusunda uzman, inovasyona değer veren kişilerin maker hareketi konusundaki görüşlerini aktarmak için “Tweet Röportaj” isimli bir içerik serisine başlamıştık.
Sizlerin hızla okuması için hazırladığımız 10 sorunun her birine 1 tweet uzunluğunda yanıtlar aradık. İlham veren yanıtlarla, hep beraber üretmenin coşkusunu artırmak istiyoruz!
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Danışmanı Harun Demir ile maker hareketini, devletin inovasyona bakış açısını ve ilerleyen yıllarda teknoloji dünyasına neler katacaklarını bir tweet uzunluğunda konuştuk.

1. Maker hareketini siz nasıl tanımlıyorsunuz?

Maker hareketi; günümüzün fikri hür, vicdani hür, irfanı hür toplumlarının oluşmasında en etkili inovasyon hareketi.

2. Tüketen değil üreten bir toplumun dünyaya kazandıracağı en önemli 3 konu nedir?

Nesillerimizin geçmişi için onur, bugünü için huzur, geleceği için ise güven duymasını sağlamasıdır.

3. Çocuklar teknolojiyle nasıl bir ilişki kurmalı?

Hayalini kurdukları geleceğin inşasında; yaşamın teknoloji ile ete kemiğe büründüğünü bilmeli ve bu doğrultuda bilgilerini senkronize etmeliler.

4. Gelecekten beklediğiniz en büyük icat?

Yaşamımızdaki tüm cihazların zaman senkronizasyonunu kontrol edecek üniteleri bekliyorum.

5. Türkiye’de sizi son zamanlarda şaşırtan en büyük yenilikçi gelişme nedir?

Maker ruhunun toplumda hızla benimsenerek yaygınlaşmasını en büyük gelişmelerden biri olarak görüyorum.

6. Sizin kendi ürettiğiniz ilk proje/ürün nedir?

Sanayi 4.0’a yönelik yeni nesil öğrenme-aktarım mekanizması konseptini, hem meslek liseleri hem de üretim bölgelerinde hayata geçirmek.

7. Devletin üretim ve teknolojiye bakış açısı sizce nasıl?

Devlet; tam rekabet piyasasının oluşumundaki engelleri kaldırarak, teknoloji geliştirici ve kullanıcı yapıları eşgüdüm içinde desteklemeli.

8. Önümüzdeki yıllarda teknoloji açısından devlet politikası nasıl bir yol izleyecek?

Devlet politikası; ihtiyaç duyulan kritik alanlardaki teknolojilerin geliştirilmesini sağlayacak, doğrudan program yönetimine geçecek.

9. Özel sektör ve devlet işbirlikleri sizce nasıl olmalı?

Devletin sadece negatif dışsallıkları ortadan kaldırdığı, özel sektörün ise yeteneklerini ortaya koymasının sağlandığı bir ortaklık modeli olmalı.

10. Profesyonel sanayici ile daha amatör olan maker topluluğu sizce nasıl bir araya getirilebilir?

Sanayicilerle birlikte, teknolojik açıklarının giderilmesine yönelik “İnovatif Çözüm Geliştirme” yarışmaları düzenlenmeli.
Khan Academy Türkiye Direktörü Alp Köksal ile yaptığımız Tweet Röportaja linke tıklayarak bakabilirsiniz: https://makersturkiye.com/tweet-roportaj-khan-academy-turkiye-direktoru-alp-koksal/

Yorum yap