Teknoloji Okuryazarlığı ve Yeni Nesil Dijital Dönüşüm Yetkinlikleri

Dijital Dönüşüm Yetkinlikleri Makers Türkiye

Dönüş hızı oldukça yüksek olan ve bu hıza ayak uyduramayanları tabiri caizse üstüden tereddüt etmeden atan bu dünya, 21. yüzyıl dünyası, teknolojiyi fark eden, dijital dönüşüm yetkinliklerine sahip olanların dünyası. Teknoloji okuryazarlığı nedir, yeni nesil dijital dönüşüm yetkinliklerin temel özellikleri hangileridir, merak edenler için hazırladık:

Teknoloji Okuryazarlığı Hakkında

Teknoloji her yeni gün gelişirken toplumlarla olan ilişkisini de geliştiriyor. Teknoloji okuryazarlığı da işte bu gelişim doğrultusunda genel olarak hem teknolojinin hem de toplumla teknoloji arasındaki ilişkinin birey tarafından fark edilmesi ve teknolojinin öneminin bilinmesi ve kullanılması, bu süreçte ortaya çıkan sorunların algılanması yetilerinin bütünü olarak tanımlanıyor. Diğer bir ifadeyle teknoloji okuryazarlığı, kişilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini, hayatlarının farklı alanlarında ve başkalarıyla kurdukları iletişimde kullanması için sahip olması gereken vasıflar toplamıdır.

Kurumunuzun insan, süreç ve teknoloji dönüşümünde Agile yaklaşımından, Design Thinking metodundan, sensörler, IoT ve dijital uygulamalardan nasıl yararlanacağınızı Makers Türkiye ile belirleyebilirsiniz.

 

Teknoloji okuryazarı olanların ortak özellikleri arasında ilk sırada bireyin teknoloji hakkındaki detayları bilmesi gelir. Yani bu tür bireyler, teknoloji nedir, nasıl ortaya çıkar, kullanıldığı topluma nasıl biçim verir ya da tam tersi, toplum tarafından nasıl şekillendirilir, bilir. Teknolojiye dair herhangi bir kanaldan edindiği bilgiye karşı özel bir ilgi gösterir, bu bilgiyi davranışlarına yansıtır ve konuyla ilgili bir fikir sahibi olur. Ayrıca, teknolojinin kullanımına yönelik tavrı nesneldir ve bu sayede teknolojinin topluma yönelik etkilerini algılayarak çevrelerini etkiler.

Teknoloji okuryazarlığını üç ana başlık altında incelemek mümkündür: bilgisayar okuryazarlığı, ağ okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık:

 • Genellikle bilgi okuryazarlığıyla karıştırılan bilgisayar okuryazarlığı, bilgisayarları ve ilgili yazılımları aktif bir şekilde kullanma yeteneğini ifade eden bir kavramdır. Bu doğrultuda bilgisayar okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığının birincil ögesi olarak onun altında yer alır.
 • Kimi kaynaklarda internet okuryazarlığı, kimilerinde ise web okuryazarlığı olarak geçen ağ okuryazarlığı ise ağ ortamında bir bilgiye ulaşma ve o bilgiyi kullanma adına lazım olan becerilerin tamamını ifade eder. Ağ okuryazarlığı hem bilgisayar okuryazarlığının hem de bilgi okuryazarlığının ön şartıdır.
 • Dijital okuryazarlık da ağ bilgisayar kaynaklarına ulaşmak ile bu kaynaklardaki bilgiyi kullanmak için gerekli becerileri açıklayan kavramdır.
Yeni Nesil Dijital Dönüşüm Yetkinlikleri

Teknoloji konusundaki yetkinlik, dijital dünyayla uyum sağlamak için yeterli değildir. Bu doğrultuda çalışanların dijital sorumluluklar üstlenmesi, doğru bilgi edinmesi ve bu bilgileri doğru bir şekilde yönetmesi, paylaşması gereklidir. Bunun için de gelişmeye ve geliştirmeye yönelik isteğinin (öğrenilebilirlik), değişimlere hızlı bir şekilde adapte olabilme yeteneğinin (çeviklik) ve değişmeye açık girişimci kimliğinin (merak) olması gerekmektedir. Bu üç temel yetkinlik kadar dijital dönüşüm yetkinliği olarak aşağıdaki maddeler de oldukça önemlidir.

Bireyler:

 • Başarı odaklı olmalıdırlar. Bu doğrultuda hedeflerine ulaşmak için inisiyatif alabilmelidirler.
 • Veri bazlı karar alabilmelidirler. Durumları net bir şekilde görüp analiz edebilmeli, bilgileri analiz etme yetkinliğine ulaşmalıdırlar.
 • Mevcut ve olası sorunları stratejik bir bakış açısıyla çözüme kavuşturmalıdırlar.
 • Yeni iş fırsatlarını geliştirmek için gereksinimleri doğru anlayacak iş zekâsına sahip olmalıdırlar.
 • Hedeflerin birliği söz konusuysa başka bireylerle etkileşimli bir şekilde ortak çalışabilmelidirler.
 • Dijital teknolojiyi kullanarak başkalarıyla iletişim kurmalı, onları etkilemelidirler.
 • Herhangi bir aksilik karşısında pes etmemeli, zihni dayanıklıklarını üst seviyeye çıkarmalıdırlar.
 • Başkalarına zihinsel koçluk yapacak yeterlilikte olmalıdırlar.

Bu yetkinlikler sektör bazlı uygulanabilen temel yeni nesil dijital dönüşüm yetkinlikleridir. Yeni neslin bu noktalardaki  eksikliklerin giderilmesi, liderlerin bu anlamda onlara rol model olması gerekmektedir.

Makers Türkiye olarak çalışanların yenilikçi, inovatif, ortak karar alarak ve kritik düşünerek, insan odaklı, sorumlu ve etkin çalışabilmesi üzerine hem online hem yerinde eğitimler sunuyoruz. Kurumunuz ile siz de faydalanmak için: [email protected]

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


*