Tasarım Odaklı Düşünme Nedir, Nerelerde Kullanılır, Nasıl Fayda Sağlar?

ABD ve Avrupa’da, hatta gelişen kimi Asya ülkelerinde 20. yüzyıldan bu yana kullanılagelen tasarım odaklı düşünme, henüz Türkiye’de geniş kitlelerce tanınmamış, kendine yaygın bir kullanım alanı bulamamış durumda. Ülkede girişimcilik desteklenirken tasarım odaklı düşünmenin sınır dışı bırakılması ise inovasyonda dünyayı geriden takip etmemize yol açıyor. Hatta örneğin ve ne yazık ki yurt dışına açılan girişimcilerin fikirlerini büyütmelerine ket vuruyor. Gelin, bu noktada tüketici odaklı düşünmenin ne olduğuna, hangi alanlarda kullanıldığına ve beraberinde getirdiği faydalara yakından bakalım:

Tasarım Odaklı Düşünmek Ne Anlama Geliyor?

Tasarım odaklı düşünme, yani design thinking, adında tasarım geçiyor olsa da akıllara ilk gelen grafik vb. tasarım süreçlerinin yerine kullanılan bir kavram değil ancak membası görsel düşünme ve tasarım. “Belirlenen problemlere, yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım sergilemek suretiyle çözüm bulmak.”, 1968’de ortaya çıkan ve 1980’li yıllardan itibaren Stanford Üniversitesi’nde sistematik bir şekilde üzerinde çalışılan bir metodoloji olan tasarım odaklı düşünmeyi genel olarak açıklayan tanım. İsmi başka bir karışıklığa da mahal verebildiğinden aydınlatalım: Bu metodolojinin kapsamı salt düşünmek, ortaya fikir koymak değil. Fikirlerin üretilen prototiplerle nesnel bir hâle dönüştürülmesi gerekiyor. 

Çağımızın en geçerli fikir geliştirme ve problem çözme metodolojisi olan tasarım odaklı düşünme(design thinking) yöntemini uyguladığımız servislerimizi buradan takip edebilirsiniz.

 

Empati kurmak (anlamak), tanımlamak (anlamak), fikir oluşturmak, prototip yaratmak ve test etmek (değerlendirmek), tasarım odaklı düşünmenin sistematiği. Sürecin bu beş adımına kısaca değinelim:

Empati Kurmak: Objektif bir bakış açısıyla ve empati kurarak hedef kitle ya da tüketici yakından tanınmaya, anlaşılmaya çalışılır. 

Tanımlamak: Birinci aşamada ulaşılan bilgiler harmanlanıp analiz edilerek problem tanımlanır. Problemin, kullanıcı ihtiyacı gözetilerek belirlenmiş olması esastır. 

Fikir Oluşturmak: Ortaya konan problemi çözmesi için işe yarayacak fikirler üretilir. Çözüme eşit uzaklıkta olduğu gerçeğiyle her fikrin değerlendirmeye alınması önemlidir. 

Prototip Oluşturmak: Basit bir şekilde ele alınarak öne çıkan fikir ya da fikirlerin prototipleri yapılır. Maketler ya da storyboard’lar bu aşamada devrededir. 

Test Etmek: Bu aşamada sorunlara yakından bakılır, nelerin çalıştığı test edilir. Süreç paralelinde elde edilen geribildirimlerle de değerlendirmeler yapılır. 

Aşamaların tamamlanmasıyla ortaya, ilgili problemi ortadan kaldıracak mevcut en uygun çözüm yolu çıkar.

Tasarım Odaklı Düşüncenin Kullanıldığı Alanlar

Tasarım Odaklı Düşünme Makers TürkiyeSürdürülebilir, döngüsel ve herkesin benimseyebileceği bir yaklaşım olduğundan tasarım odaklı düşünmenin kullanım alanlarını belirli bir kalıba sokmak doğru olmayacaktır. Diğer bir ifadeyle yaklaşımın temelinde insan ile onun karşı karşıya kaldığı problemlerin çözümüne odaklanmak var olduğundan bu metodoloji, edebiyattan müziğe, sanattan bilime, mühendislikten ticarete kadar, hayatın genelinde geniş bir skala içerisinde kendine kullanım alanı yaratmış durumda.

Ürün, servis, süreç ve mekân fikirlerini geliştirip uygulamaya almak adına da tasarım odaklı düşünme metodolojisinden yararlanılıyor. Sunduğu avantajlar gereğince özellikle iş dünyasında yıldızı parlayan tasarım odaklı düşünme, işletmelerin farklı departmanlarından (strateji, pazarlama, İK, teknoloji vb.) gelen bir ekip tarafından uygulanıyor zira çalışmanın çıktısı fiziksel (örn. ürün) ya da fiziksel olmayan (örn. müşteri deneyimi) nitelikte olabiliyor. 

Yenilikçi kurumlarda vermiş olduğumuz Design Thinking atölyeleri artık sen de erişebil diye Udemy’de! Atölyeye bu aya özel indirimlerle kaydolabilirsin, hemen kaydol.

 

Tasarım Odaklı Düşünme ile Elde Edilen Kazanımlar

Araştırmadan erişime doğal bir süreç olarak değerlendirilen tasarım odaklı düşünme, empati kurarak önyargılar olmadan insanı anlamanın, kalıpların dışına çıkarak yenilik yaratmanın yegâne anahtarı. Bunun yanı sıra müşterileri deneyiminin anlaşılmasına olanak sunması ve beyin fırtınalarının yaşanmasına da sahne olması nedeniyle bu metodoloji, inovasyon ve inovasyonun daha ileriye taşınması adına oldukça önemli. 

Tasarım odaklı düşünme; riskler ile maliyetlerin azaltılmasına, diyalog kurmanın ve öğrenmenin teşvik edilmesine, çalışanların desteğinin kazanılmasına, öngörülen değişimin başarıyla gerçekleştirilmesine, inovatörlerin iş birliği yapma şansının artmasına da yardımcı oluyor. 

Tasarım odaklı düşünme, hülasa, kişiler temelinde ele alındığında daha iyi yaşamların tasarlanmasına; işletmeler temelinde ise ürün değil kullanıcı odaklı olunmasına, dolayısıyla ihtiyaç ve beklentilere eksiksiz cevap verilebilmesine, kısa zamanda yeni pek çok fikir üretilmesine (sezgi dışında düşünme/beyin fırtınası), deneme yanılma yöntemiyle “yaparak düşünme”ye (tecrübe kazanılmasına) olanak sunuyor.

Tasarım Odaklı Düşünme ve Yalın Girişimciliği birleştiren miniHackathon kurgumuzu yenilikçi kurumlarda uygulamaya devam ediyoruz, detaylı bilgi almak için: [email protected]

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın