Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) ile 7 Faydalı Yetkinlik

Müşteri odaklı, yinelemeli bir yaklaşım olan ve sorunların yenilikçi yollarla çözülmesini amaçlayan Tasarım Odaklı Yaklaşım sayesinde çeşitli yetkinliklerin açığa çıkması söz konusudur. Yazımızda bu konuya eğilecek, “Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) ile 7 Faydalı Yetkinlik Nasıl Kazanılır?” sorusunun yanıtını arayacağız:

 

Tasarım Odaklı Düşünme ile Yetkinlik Kazanmak

İngilizcesi Design Thinking olan Tasarım Odaklı Düşünme, kalıpların dışında düşünmek anlamına gelir. Daha geniş bir ifadeyle Design Thinking metodolojisi, mevcut ya da muhtemel bir problemin belli olmayan ya da çevresel faktörlerin de belirlenerek tüm yönleriyle değerlendirilmesidir. Tekrarlayan bir süreçtir ve bu sayede erken yaklaşımlarda tespit edilememiş noktaların açığa çıkarılmasını sağlar. Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin temelinde bir ürünü kullanıcıların gözünden değerlendirme amacı vardır ve bu amaç doğrultusunda kullanıcı deneyiminin derinine inilmesi mümkün hâle gelir. (Design Thinking hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.)

Tasarım Odaklı Düşünme, beş aşamadan oluşur: Empati kurmak, tanımlamak, fikir üretmek, protip üretmek ve test etmek. Bu beş aşama, 7 faydalı yetkinliğin de kazanılmasını sağlar:

Yenilikçi kurumlarda vermiş olduğumuz Design Thinking atölyeleri artık sen de erişebil diye Udemy’de! Aşağıdaki 7 Faydalı Yetkinlikleri kazanmak için eğitimimize buradan kaydolabilirsiniz.

 

  1. Eleştirel Düşünme

Tasarım Odaklı Düşünme’nin amacı olan yeniliğe ulaşmanın ilk şartı, araştırma yapmaktır. Problemlerin net bir şekilde ortaya konması için görünen yönleriyle birlikte görünmeyen yönlerine de odaklanılması gerekir. Bu doğrultuda problem tespiti kapsamında toplanan veriler kullanılarak soruna farklı bir gözle bakılması gerekir. Bu tür bir araştırmacı kimliğine bürünmek, 21 yüzyıl yetkinliklerinden eleştirel düşünme yetkinliğinin kazanılmasına yardımcı olur.

  1. Empati Kurma

Problemlerin tespit edilmesinde nesnel davranılması da gerekmektedir. Design Thinking’de önemli olan müşteri deneyimidir. Bunun için gözlem, anket çalışmaları vs. yapılmalı, etkili bir çalışma için de müşteriyle empati kurulmalıdır. Empati kurma, sorunların doğru bir şekilde ortaya konması ve çözüme kavuşturulması açısından sahip olunması gereken 21. yüzyıl yetkinliklerindendir. Tasarım Odaklı Düşünme’nin ilk aşaması da empati kurma ile başlar. Metodolojinin sürekli uygulanması, farklı alanlarda da fayda sağlayacak empati kurma yetkinliğinin kazanılmasına/geliştirilmesine olanak sunar.

  1. Karmaşık Problem Çözme

Karmaşık problem çözme, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 yılı için en üst sıraya yerleştirmiş olduğu temel yetkinliklerdendir. Tasarım Odaklı Düşünme ile bu yetkinliğin kazanılması da mümkündür çünkü metodolojinin aşamalarından biri de fikir ve prototip üretmedir. Fikir üretme aşamasında önceden tanımlanmış problemin çözümüne yönelik fikirler ortaya konur. Bu fikirlerden çözüme en doğru şekilde ulaştıracak olan seçilerek de prototip geliştirme aşamasına geçilir. Fikir üretmek için yapılan beyin fırtınası seanslarında ve prototip çalışmalarında karmaşık problem çözme yetkinliği kazanılmaya başlanır.

  1. Yaratıcılık

Yaratıcılık da temel yetkinlikler arasındadır. Tasarım Odaklı Düşünme’nin üçüncü aşaması fikir üretmede ekip üyeleri kendilerini yaratıcı çözümler bulmaya zorlar. Bu sınırları aşma gayreti bir alışkanlık hâline geldiğinde kişilerin yaratıcılık yetkinliği elde etmesi ya da sahip oldukları bu yeteneklerini geliştirmesi işten bile değildir.

  1. Müzakere

Müzakere yetkinliği de yine hem fikir hem de prototip üretme aşamalarında kazanılabilecek yetkinliklerdendir. Ortaya konan fikirlerin hangisinin daha işe yarar olduğunun ekip içerisinde tartışılması ya da bir prototipin oluşturulması sürecinde fikir alışverişi yapılması, müzakere yetkinliğinin kazanılmasına yol açar.

  1. İş Birliği

Tasarım Odaklı Düşünme, iş birliğini gerekli kılar. Bu iş birliği hem ekip üyeleri arasında hem de ekiple müşteriler arasında olmalıdır. Problemin tanımlanmasından prototipin test edilme aşamasına kadarki tüm süreçlerde uyum yakalanmalıdır. Dolayısıyla bu metodoloji kullanılarak iş birliği yetkinliğinin de kazanılması mümkün hâle gelir.

  1. Dayanıklılık

Dayanıklılık, bir karakter özelliği olarak karşımıza çıkar ve 21. yüzyılda sahip olunması gereken yetkinlikler arasındadır. Tasarım Odaklı Düşünme, özellikle problem tespiti ve prototipin test edilmesi aşamalarında ekibi zorlayabilir. Çünkü problemlerin kolaylıkla tespit edilmesi her zaman mümkün olmayabilir ya da prototip başarıya ulaştırmayabilir. Dolayısıyla tekrarlanan süreçte kişiler dayanıklılık yetkinliği de kazanırlar.

 

Tüm bu yetkinlikler, 21. yüzyılda kişileri hem özel hem de iş yaşamlarında başarıya ulaştıracak olan önemli yetkinlikler arasındadır. Kişilerin üretkenliklerini ve verimliliklerini de artırması dolayısıyla yetkinliklerin önemi şirketler için de ortadadır. Bu yetkinliklere sahip çalışanlar, şüphesiz şirketleri de başarıya ulaştırmaktadır. Makers Türkiye’nin eğitimlerine katılarak siz de hem Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisini öğrenip uygulamaya alarak başarı elde edebilir hem de çalışanlarınızın yetkinliklerini artırabilirsiniz. Detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

 

 

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.