Tasarım Odaklı Düşünme Aşamalarının Faydaları

Makers Türkiye’nin workshop’larına konu, şirketlerin bugünkü ve gelecekteki başarısını doğrudan etkileyen yaklaşımlardan biri olan Tasarım Odaklı Düşünme’yi önceki yazılarımızda farklı yönlerden incelemiştik. Tasarım Odaklı Düşünme ile İnovasyon, Tasarım Odaklı Düşünme Uygulayan Şirketler ile Projeler ve 5 Adımda Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) bunlara örnek olarak verilebilir. Bu yazımızda ise Tasarım Odaklı Düşünme aşamalarının faydalarına değinecek, bu yaklaşımın neden bu kadar değer gördüğünü daha anlaşılır kılmaya çalışacağız.

Design Thinking Hakkında

Geçmiş yazılarımızı okumaya fırsat bulamamış olanlar için kısaca değinmekte fayda var; Tasarım Odaklı Düşünme nedir, hangi aşamalardan oluşur?

İngilizcede Design Thinking olarak karşılık bulmuş Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisi, yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım sergilenerek belirlenmiş problemlere, yine aynı yaklaşımla çözümler bulmakla ilgilenir. Bunu, sadece çözüm sağlayacak fikir üretme sürecinde bırakmayıp o fikrin gerçek hayattaki karşılığını prototiplerle ortaya koyarak yapar.

Müşteriyle empati kurarak başlayan Tasarım Odaklı Düşünme süreci, problemin tanımlanması, çözüme yönelik fikir üretilmesi, en uygun fikrin prototipinin yapılması ve bu prototipin test edilmesini kapsar. (Design Thinking nedir, nerelerde kullanılır ve aşamaları nelerdir, sorularının detaylı yanıtlarına ulaşmak için tıklayınız.)

5 Design Thinking Adımının Sunduğu Faydalar Nelerdir?

Tasarım Odaklı Düşünme, bir problemin görünen ve görünmeyen yanlarıyla tanımlanıp ele alınmasına ve geleneksel kalıplar dışındaki önerilerle çözüme kavuşturulmasına olanak sunar. Sektörü fark etmeksizin tüm işletmeler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve farklı yönden faydalar sağlayarak onları rakiplerinden farklılaştırır, geliştirir, mevcut konumlarından ileriye taşır.

Düşünme süreci boyunca atılan 5 aşamanın öne çıkan pratik faydaları şunlardır:

  • Sorunun Tanımlanması

Asıl problemlerin tanımlanması, doğru çözümler üretilmesi için bir zarurettir. Geleneksel bir şekilde sorunların tanımlanması kimi zaman buz dağının sadece görünen kısmına yönelik çözümler üretmek için zaman ve emek harcanmasına yol açabilir. Tasarım Odaklı Düşünme’nin en büyük faydalarından biri, problemin görünmeyen noktalarına da odaklanılmasını, gerçek sorunun tespit edilmesini sağlamasıdır. Bu da beraberinde farklı faydaları getirir: Zaman ve paradan tasarruf etme, kalıcı çözümler üretme ve dolayısıyla başarı elde etme gibi.

  • İş Birliği

Design Thinking, iş birliği yapılmasını gerekli kılar. Bu da maksimum katılıma, her bir üyenin fikirlerini yargılanmayacağını bilerek özgürce sunmasına ve başarısızlıktan korkmamasına yol açar. İş birliği ayrıca, farklı bakış açısına sahip çalışanları bir araya getirir ve aradaki ilişkiyi kuvvetlendirir. Diğer bir deyişle çalışma ortamında pozitif bir hava yaratan Tasarım Odaklı Düşünme ile en yaratıcı çözümlere ulaşılması mümkün hâle gelir. Bunun işletmelere faydası da açıktır: Üretkenlik, stratejik yenilik yapma, müşteriyi elde tutma, başarı ve kâr!

  • Kullanıcı Odaklı Olma

Tasarım Odaklı Düşünme’nin temelinde ürün değil, müşteri vardır. Dolayısıyla son kullanıcıya odaklanılmasını, sorunların onların gözünden çözülmesini sağlar. Varsayımsal nedenlere dayandırılarak tanımlanmış problemler için ortaya konacak çözüm önerileri de varsayımsal olacak ve başarı sağlamayacaktır. Bunun aksine Design Thinking ile müşterilerin duygu ve deneyimlerini anlayarak ürün geliştirilmesi, başarının anahtarını getirecektir. Metodoloji, üründe bilinçli ve amaca yönelik doğru değişiklikler yapılmasına olanak sunmasının yanı sıra çalışanların empati kurma yeteneklerini de geliştirir. Ek olarak kullanıcı odaklılık, problemlerin insancıl ve sezgisel biçimde ele alınarak basit bir şekilde çözülmesini sağlar.

  • Çözülmüş Problemleri Çözme

Kimi zaman bir problem klasik bir bakış açısıyla çözümlenmiş olsa da müşteri nezdinde karşılık bulamamış olabilir. Veyahut benzeri problemler için geçmiştekinden daha farklı bir çözüm önerisiyle müşterinin karşısına çıkmak gerekebilir. Bu noktada Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisi devreye girdiğinde istenilen başarılı sonuca ulaşılabilir. Çünkü metodoloji, problemin birden fazla yönüyle masaya yatırılmasına ve mevcut çözümden çok daha farklı, işlevsel, yenilikçi çözümler üretilmesine olanak sunar.

  • Test Etme

Tasarım işinin kaderinde revize talepleri ve bu taleplerin karşılanması vardır. Tüm tasarımcıların alışık olduğu bu “git-gel”ler, beklenmeyen faydalar sunar. Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisi için de geçerli olan bu dönütlerin alınması, yani prototiplerin test edilmesi, işlerin daha iyi yapılmasına, büyük atılımlara yol açar. Test etme adımının atlanması, müşteri nezdinde karşılık bulmayacak ürün güncellemelerinin yapılmasına yol açabilir. Bu da zaman ve maliyet kaybı anlamı taşır.

  • Motivasyonu Diri Tutma

Normal koşullarda üretim süreci, çalışan üzerinde baskı yaratan bir süreçtir. Buna karşın Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin kullanıldığı işletmelerde bu stres yaşanmaz. Çünkü Design Thinking, çalışanlara çözümün var olduğunu daima hatırlatır ve onların konuya odaklanmalarına yardımcı olur. En kısa tabiriyle çalışanları çözüm bulmaya teşvik eder. Bu faydayı elde etmek için Tasarım Odaklı Düşünme araçlarını etkili bir şekilde kullanmanın önemli olduğunu da belirtelim.

 

Tasarım Odaklı Düşünme’nin işletmenize sağlayacağı faydalar bunlarla sınırlı değil. Makers Türkiye’nin sunduğu eğitimlere katılın, yazımıza konu olan ya da olmayan tüm avantajları bizzat elde edin! Eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 

Kaynaklar

 

 

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın