Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri – Küresel Hedefler

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ NELERDİR?

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır.

Bu 17 Hedef, Bin yıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa edilmekte; bir yandan da diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içeriyor. Hedefler birbiriyle bağlantılıdır; bir hedefte başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktır.

Dünya Liderleri önümüzdeki 15 yıl içinde 3 önemli işi başarmak için 17 Küresel Hedef üzerinde uzlaştı. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek. Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele. İklim değişikliğini düzeltme. Sürdürülebilir kalkınma için Küresel Hedefler bu taahhütleri gerçekleştirebilir. Bütün ülkelerde. Tüm insanlar için. Bunların gerçekleşebilmesi için herkesin bu hedefleri bilmesi gerekiyor. HERKESE ANLATIN.
Sosyal medyadan aşağıdaki etiketler ve uygulamalar ile destek verebilirsiniz.

UNDP’NİN ROLÜ NEDİR?

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir ve takip eden 15 yıl boyunca UNDP politikası ve finansmanına rehberlik edecektir. Birleşmiş Milletler’in öncü kalkınma ajansı olarak UNDP, 170’ten fazla ülke ve bölgede çalışmaları vasıtasıyla hedeflerin uygulamaya konulması için eşsiz konumdadır.

UNDP 2030’a kadar bu tüm hedefleri dünyaya anlatmak ve empati kurulmasını sağlamak adına Küresel Hedefler hakkında toplumu bilinçlendirmeye devam ediyor.

Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin Başlıca Başarıları

  • More1990 yılından bu yana, 1 milyardan fazla insan aşırı yoksulluktan kurtulmuştur.
  • 1990 yılından bu yana, çocuk ölüm oranları yarıdan fazla azalmıştır.
  • 1990 yılından bu yana, okulu bırakan çocuk sayısı yarıdan fazla azalmıştır.
  • 2000 yılından bu yana, HIV/AIDS bulaşma oranı yaklaşık %40 azalmıştır.

Ve çok daha fazlasını başarmak için sıra sizde!

Veliler ve öğretmenler olarak çocuklarımızla neler yapabiliriz?

Dünya’nın en büyük açık dersi olan “World Largest Lesson” adresinden aksiyon planları, kaynaklar ve okullar için yapılacak etkinliklere ulaşabilirsiniz. Bu kaynaklar ile çocuklarınızla sohbet edebilir, ders planlarınızın tematik yaklaşımlarını 17 Küresel Hedef’e göre revize edebilirsiniz.

Kaynakça

  • http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
  • https://www.globalgoals.org/action
  • http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home.html
  • http://www.kureselhedefler.org/

bir yorum bırakın