Strateji Toplantılarında Dikkate Alınması Gereken 4 Konu

Ekonomiden siyasete, sanayiden bilime her alanda stratejik planlama, en önemli büyüme enstrümanlarından birisidir. Strateji sözcüğünün temel olarak askeri terminolojiden geldiği kabul edilir. Bu nedenle planın belli bir disiplin ve uyum içinde uygulanması, başarı için kriter olarak görülür.

Stratejik planlamalar, günümüzde işletmeler için en temel unsurlardan biri olarak kabul görür. Bu tarz planlamaların uzun vadeli geri dönüşleri ve gelecek odaklı yatırımları merkezine alması önemlidir. Şirket menfaatlerinin gözetildiği strateji toplantıların, işletme vizyonunun korunması, işletmenin farklılaşan rekabet koşullarına uyum sağlaması ve gelen fırsatları kullanması bakımından son derece belirleyicidir. Bu içeriğimizde ağırlıklı olarak strateji toplantılarında öncelikli olarak dikkate alınması gereken konulara değinmeye çalışacağız.

1. Kurumlar için Doğru Stratejinin Önemi

Genel hatlarıyla strateji, birbirinden farklı güç ya da olguları aynı doğrultuda değerlendirebilme sanatı ve hatta bilimi şeklinde tanımlanabilir. Bir anlamda yolculukta size rehberlik edecek ana kılavuz, stratejinizdir. Bu nedenle işletmelerin söz konusu strateji planlarını kapsamlı bir şekilde bu yolculuğun en başında oluşturmaları gerekir. Her ne kadar stratejiler genel hatlarıyla belirlense de şartlar, günümüz rekabet koşullarının bir gereği olarak her daim dinamik olarak değişebilir. Bu nedenle de belirlenen strateji konularının keskin ve değişmez olmamaları gerekir.

Her türlü değişikliğe uygun, esnek planlamalar yapmak, inovatif düşünmenin de zaten olmazsa olmaz bir özelliğidir. Bu bağlamda şirketlerin stratejik planlamalarını yenilikçi bir yaklaşımla birleştirmeleri, değişen koşullara da daha hızlı şekilde adapte olmalarını sağlar. Bu yüzden strateji toplantıları, her türlü manevraya açık olabilmelidir.

Şirketlerin yapmakla yükümlü olduğu strateji planlamaları mutlak suretle uzun vadeli olmalıdır. Fakat yine de uzun sürece dayalı planlamalar oluşturulsa da bunların kısa vadeli etaplara dayalı olması çok kritik bir detaydır. Doğru stratejik planlamalara sadece iş hayatında değil farklı sektör ve alanlarda da karşılaşıyoruz.

2. Doğru Stratejiler Yaratabilmek

Kurumların strateji planlamalarında dikkate alınması gereken konular arasında; gerçekçi öngörüler yaratma, değişim adına planlamalar yapma, verimli yönetim araçları kullanma, katılımcı yaklaşımlar oluşturma, geri dönüşleri teşvik eden bir mekanizmalar kullanma öncelikli olarak sıralanabilir. Başarılı ve yenilikçi bir strateji toplantısı, mutlak suretle kısa aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Kısa etaplar halinde geri dönüşler almak ve ana strateji için revizyonlar gerçekleştirmek, makro hedeflere ulaşmanın koşuludur. Strateji toplantıları bir kurumun kesinlikle gelişim sürecini ölçmeli ve değerlendirmelidir. Strateji toplantılarının merkezi, genel olarak işletmelerin hedefleri ve odak noktaları ile doğru orantılıdır. Söz konusu toplantılar sayesinde planlama ve bütçe arasında yer alan bağlantılar pekişir.

Ayrıca markaların yolculuklarının başında ya da belli varyantlarında belirlemiş oldukları hedeflere dayalı planlama anlayışını daha da güçlendirir. Öte yandan kolektif katılım sayesinde performans göstergeler ile hesap verilebilirlik ya da şeffaflık düzeyi artırılır. Strateji toplantılarının sık ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirilmesi, katılımcı planlama zihniyetini ortaya koyar. Zira günümüzde başarılı pek çok kurumun strateji toplantılarını bu temel kriterler üzerine temellendirdiğini görüyoruz.

Kurumların, strateji toplantılarında şekillenen ana planlamada işletme verimliliği ile rasyonel değerler uyum içinde olmalıdır. Tüm planlama şirketin rasyonel değerine göre şekillenir. Şirketler var oldukları pazar içinde daha fazla pay alabilmek adına yenilikçi olmak ve kabuklarını kırmak durumundadır. Çoğu zaman işletmeler, gündelik rutinlerinden dolayı hareket etmekte ve sektörde yer aldıkları pozisyonu tayin etmekte zorlanırlar.

3. Şirketin Güçlü ve Zayıf Yanları Neler?

Büyümek ve gelişmek, tüm şirketlerin öncelikli stratejisidir. Bunun elbette kısa vadede kolayca gerçekleşecek bir durum olmadığı kabul edilmelidir. Doğru adımları atmak ve strateji planına sadık kalan işletmelerin, kendilerini ve içinde bulundukları ticari atmosferin dinamiklerini çok iyi tanımaları şarttır.

Şirketin güçlü yanlarının ve zayıf yanlarının neler olduğu, rakiplerin sektörde nerelerde olduğu, rakiplere kıyasla avantaj ve dezavantajların neler olduğu irdelenmelidir. Strateji planlaması, mevcut durumları iyileştirmek ve sektördeki boşlukları doldurmak üzerinedir.

4. Değişen Durumlara Göre Yeni Aksiyonlar Almak

Strateji planlarını oluşturan adımlarda tökezlemeniz son derece doğaldır. Bu tip durumlarda çok hızlı bir şekilde yeni aksiyonlar alabilmek ve bir B planı yaratabilmek gerekir. Sadece tek bir plana odaklanmış firmalar, ne yazık ki oluşabilecek ilk fırtınada alabora olmak durumundadır.  Bu bağlamda strateji planları canlı ve dinamik olmak zorundadır. Doğru ve sıklıkla güncellenen bir strateji planlaması sayesinde işletmelerin tüm kademelerinde katılımcılığı, motivasyonu ve aidiyet duygusunu tetiklemek mümkün hale gelir.

Organizasyon durum tespitinden mevcut durum analizine, strateji geliştirmeden plan yönetimine kadar pek çok süreçte Makers Türkiye’den danışmanlık desteği alabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.