Storyboarding Nedir ve Neden Kullanılır?

Tasarım süreçleri özelindeki kullanıcı deneyimlerini doğru şekilde yakalayabilmek ya da ilişkilendirmek adına hikayelere başvurmak, son derece etkili ve uygun maliyetli bir yol olarak kabul edilir. Özellikle de UX tasarım süreçlerinde “storyboarding” adı verilen yaratıcı ve etkili yönelimlerin olumlu yönde sonuç verdiği görülmektedir.

Storyboarding kavramı tasarım yaklaşımına ve merkezine tümüyle insanı alır. Birçok farklı alanda sorunsuz bir şekilde kullanılabilen bu tasarım biçiminde analitik veriler hikayelerle beraber özel bir forma sahip olur. Çözümleri doğrudan yaşama geçiren storyboarding sayesinde tasarımcılar, mevcut ve potansiyel senaryolara daha doğru ve gerçekçi bir şekilde bakma şansı bulabilmektedir. Bu anlamda test hipotezlerinin değerlendirilmesinde storyboarding ile alakalı çalışmalar önemli bir yer tutar.

Storyboarding Tekniği Hakkında Genel Bilgiler

Dijital dünyada müşterilerle olan iletişimi güçlendirmek adına storyboarding oldukça sık şekilde başvurulan bir yöntemdir. Film şeridi oluşturma mantığına dayanan bu görsel çalışma, zaten sinema sektöründeki kullanımıyla bilinmektedir. Bir film senaryosu oluşturduktan sonra oluşturulan genel bir storyboarding çalışması, yönetmenin ve görüntü yönetmeninin işini oldukça kolaylaştırır. Çekilecek sahnelerin resimlenerek bir sunum haline dönüştürüldüğü çalışma, çekim esnasında bir referans olarak kullanılır. Bu mantık, dijital dünyadaki pek çok tasarım süreci için de geçerlidir.

Storyboarding çalışmaları, iyi bir ön izleme olanağı sunar. Esasen storyboarding hikayenin “görselleştirilmesi” anlamına gelir. Bu nedenle de doğrusal bir illüstrasyon çizgisi kilit bir rol oynar. Görsel bir storyboarding çalışması yapılmasının öncelikli motivasyonu, tatmin edici düzeyde bilgi akışı sağlamaktır. Söz konusu çalışma, müşteriler ile iletişim kurma noktasında en etkili yöntemlerden biri olarak bilinir.

Görselleştirme, günümüzde pazarlama süreçlerinin olmazsa olmaz enstrümanları arasındadır. Marka hikayesini hedef kitleniziniz anlaması ya da doğrudan ilişki kurması için görselleştirme hayati derecede önemlidir. Ayrıca bu tip çalışmalar, kullanıcı deneyimi tasarımlarına da yeni anlamlar ve boyutlar kazandırmaktadır. Diğer taraftan storyboarding konusuna verilen önemin bir diğer nedeni hikâyelerin yarattığı etkidir.

Müşterilerle Anlamlı İlişkİler Yakalayın

Sıkıcı gerçekleri sunmak yerine bir içeriği hikayeleştirme metoduyla yansıtmak, akılda kalıcı bir etki sağlar. Bu, yukarıda da vurguladığımız üzere firma ve müşteriler arasında anlamlı bir ilişki ağı ve empati duygusu oluşturur. Yapılan storyboarding çalışmaları ile beraber müşteri ile olan etkileşim potansiyeli artış gösterir. Kısaca storyboarding, son kullanıcı ve ürün arasında sağlam bir köprü kurar. Sinema sektöründen sonra dijital tasarım alanında da kullanılan storyboarding tekniğiyle; ürünlerinizi ya da hizmetlerinizi doğru, bilinçli ve etkili bir iletişim yaklaşımıyla tanıtabilirsiniz. Hem ilgi çeken hem de kendi içinde tutarlı bir devinime sahip olması storyboarding tekniği için önemli bir kriterdir.

Storyboarding tekniğinin geçmişi 1930’lu yıllara kadar uzanıyor. O dönemlerde animasyon filmleri daha ilginç ve çekici bir hale getirmek adına bu görsel hikayeleştirme tekniğinden yararlanılıyordu. Bu sayede hikayenin akışında tutarsız olan ya da bütünlüğe aykırı olan noktalar çok daha kolay bir şekilde saptanabiliyordu. Hem daha rahat hem de daha ekonomik bir çözüm olduğu için sonraki senelerde de ekip çalışmalarında storyboarding tekniğinden yararlanıldı. Günümüzde, dijital alanda geliştirilmesi sonucu storyboarding kullanımı  Mural, Miro, Figma, Canva ve birçok farklı araç sayesinde kullanılması oldukça pratikleşmiştir.

Görseller Aracılığıyla Kullanıcı Deneyimini Zenginleştirin

Storyboarding tekniğinde hikayeyi temsil eden görsellerin akışı söz konusudur. Kullanıcı deneyimi tasarımlarında daha yoğun biçimde başvurulan bu teknik sayesinde ürün deneyimini görsel olarak ön görmek/analiz etmek mümkün hale gelebilmektedir. Storyboarding kaba bir taslak olduğu için hızla değişime uğrayabilir. Bu nedenle görsellere karşı körü körüne bağlılık oluşmaz. Burada çizim konusunda iyi olup olmadığınız değil, hikaye tarafında nasıl bir yaklaşım sergilediğiniz önemlidir. Çünkü storyboarding tekniğinde görsel olan tümüyle araç olarak yer alır. Asıl amaç üretilen görseller aracılığıyla kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve boyutlandırmaktır.

Storyboarding yinelemeli bir içeriğe sahiptir ve bu nedenle tekrarlara dayanır. Müşteri odaklı ürünler yaparken tasarımcılar, tüketicilerin temel beklenti ve taleplerini doğru şekilde anlamak zorundadır. Bir film şeridi yaratmaya dair motivasyon, tam da bu noktada bir anlam ve değer kazanıyor. Storyboarding ürün ya da hizmetle alakalı olarak deneyimi aktaran kuvvetli bir araç olarak ele alınmalıdır. Bu nedenle kullanıcılarla empati yapmak, onlara rehberlik edecek bilgiler sunmak, storyboarding’in amacına ulaşması anlamına gelir.

StoryboardIng Tekniği Neden Kullanılmalıdır?

Storyboarding çalışmalarını; tüketici deneyimlerini görsel düzeyde keşfetme ya da anlama çabası olarak yorumlayabiliriz. Neticede tüm bu çabalar, ortaya iyi ve kitlesine ulaşabilecek bir ürün yaratmak adına sarf edilmektedir. Dijital süreçlerde, kullanıcı deneyimi çalışmalarında storyboarding tekniğinden faydalanmanız için birçok makul gerekçe söz konusudur.

Kullanıcılarla anlamlı ilişkiler kurmak, kullanıcı yolculuğunu daha iyi kavramak, ürün stratejilerini çeşitlendirmek, müşteri merkezli UX tasarımları yaratmak, basit yinelemeler yapmak ve maliyetlerde tasarruf sağlayabilmek, bu gerekçelerin bazılarıdır.

İş hikâye taslağı olarak ele alınan storyboarding tekniği hakkında daha fazla bilgi almak ve kurumsal işletmenizin tasarım süreçlerinde uygulamak için Makers Türkiye’nin uzman ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.