Startup Corporate Engagement Faydaları Nelerdir?

Kurumsal işletmelerin kendilerini sürekli geliştirmeleri ve müşterilerini şaşırtmak adına rekabetçi ortamda fark yaratan hamleler yapmaları gerekir. Bu noktada teknolojik yenilikler ile uyumlu olan, inovasyonu organizasyonun odak noktasına koymayı başaran işletmelerin çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Kurumsal işletmeler, rekabet avantajını oluşturmak için geleneksel kalıpları arkasında bırakmak ve yenilikçi yaklaşımlarla bütünleşmek durumundadır.

Kurumlar, bu süreçte değişim rüzgârlarını arkasına alırken pek çok yöntemden de aktif şekilde yararlanabilir. Startup girişimlerle yapılan iş birlikteliklerini ifade eden “Startup Corporate Engagement” kavramını da tam olarak bu noktada değerlendirmemiz gerekir. Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşan kurumsal startup etkileşiminden bahsederken, “Startup Corporate Engagement faydaları ve avantajları neler?” sorusuna da yanıt aramaya çalışacağız.

Startup Corporate Engagement Nedir?

Startup Corporate Engagement kavramını dilimize “Kurumsal Startup Etkileşimi” şeklinde çevirmek olasıdır. Kurumsal şirketlerle parlak ve yaratıcı fikirlere sahip olan startuplar arasındaki kazan-kazan ilişkisi, bu etkileşimin temelini oluşturur. Şirketler uzun vadeli bir şekilde planlama yaparken değişimi öncül hale getirmek zorundadır. Bu anlamda kurumsal işletmeleri birer canlı organizmaya benzetmek yanlış olmayacaktır. Bu organizmaların yaşamaları ve yollarına yıkılmadan devam edebilmeleri, evirilmelerine ve gelişmelerine bağlıdır. Gelişim ve daimi yenilik de elbette inovasyondan ve buna bağlı yaklaşımlardan geçmektedir.

Startup Corporate Engagement kavramına bu pencereden bakmak doğru olacaktır. Kurumsal inovasyon ve girişimcilik faaliyetleri noktasında startuplar ve markalar arasında kısa ya da uzun vadeli iş birliktelikleri söz konusu olabilmektedir. Bu tip iş birliktelikleriyle beraber yakalanan ortak hedefler, işletmelere rekabet avantajı sağlamaktadır. Bugün kurumlar, girişimciliği ya da inovasyonu desteklemek adına her zamankinden daha fazla bir bütçe ayırıyor. İnovasyonu teşvik etmenin en etkili ve somut yollarından biri de yeni nesil teknolojilere uyumlu girişimlerle doğru iş birliktelikleri oluşturmaktır.

Kurumlar ve Startuplar Arasında Ortak Bir Kültür Oluşturmak

Esasen yapı ve motivasyonları gereği kurumlar ile startup girişimler arasında belli iş birliktelikleri oluşturmak, çok da kolay bir süreç değildir. Neticede genel olarak ufak girişimler, her ne kadar parlak fikirlere sahip olursa olsun, büyük markalara meydan okumak ya da var olan ezberleri bozmak adına kurulur. Büyük kurumsal işletmelerse, belli standartların ya da ilkelerin keskin hatları içinde çalışmalar yürütmektedir. Bu iki farklı yapının ortak bir hedef için bir araya gelmesi için ortak bir kültürün oluşturulması gerekir. Yapı açısından farklı olsalar da birbirlerine kazandırabilecekleri avantajlar, bu yakınlığı sağlayabilmektedir.

Startuplar büyük ölçüde heyecanlı, girişimci ve çevik bir ruha sahiptir. Kurumların bir biçimde bu modele ve tempoya adapte olmaları gerekir. Startup girişimler de kurumların kendi iç dinamiklerini göz önünde bulundurmalıdır. Oluşturulabilecek bu ortak zemin, her iki tarafa da somut düzeyde pek çok fayda sağlar. Startup Corporate Engagement faydalarına ve ayrıcalıklarına gelin daha yakından bakmaya çalışalım.

Startup Corporate Engagement Yararları

Yukarıda da vurguladığımız üzere Startup Corporate Engagement temelde kazan-kazan ilişkisine dayalı bir etkileşim sürecidir. Startup Corporate Engagement sayesinde hem yaratıcı fikirlerini sunmak ve tanıtmak konusunda zorluklar çeken yeni girişimler ciddi bir yol alma şansı bulabiliyor hem de kurumlar, ürün ve hizmetlerine yenilikçi hamleler ile beraber yeni bir boyut kazandırabiliyor.  Startuplar, öte yandan söz konusu ürünlerini ölçeklendirme şansı bulabiliyor.

Her iki yapı da kendi özelliklerini karşı taraf için bir avantaja çevirebilir. Kurumlar, doğru startup girişimleri bulmak ve iş birliktelikleri teklif etmek adına etkinliklere ve bu alanda gerçekleşen yarışmalara katılım gösterebilmektedir. Kimi durumlarda startup girişimler doğrudan bu tip bir teklifle kurumların kapısını çalabilmektedir. Burada önemli olan her iki tarafın da ortak stratejiler ve hedefler geliştirmesi ve birbirlerinin boşluklarını doldurabilmeleridir.

Büyük markalar ya da kurumsal işletmeler, startup girişimler için önemli bir referans olabilmektedir. Henüz gelişim aşamasında olan bu tip girişimler, kurumların desteğiyle beraber itibarlarını artırabilir. Ayrıca uzun süreli iş birlikteliği sayesinde henüz deneyimsiz olan girişimler, kurumların yıllara yayılan birikimlerinden yararlanabilir.

Kurumlar ise pek hâkim olmadıkları yeni teknolojilerden bu sayede verimli şekilde faydalanabilir. Böylece gelir ve kâr marjlarını önemli ölçüde artırma şansı bulur. Diğer taraftan yeni tedarik ağları ile tanışır ve var olan ürün ya da hizmetleri daha cazip maliyetlerle kitlesine ulaştırır. Bu tip şirketler, Startup Corporate Engagement ile beraber kurum içinde önemli bir inovasyon kültürünün oluşmasına zemin hazırlar.

Makers Türkiye Yanınızda

Kurumlar kabul etmelidir ki günümüz endüstri ve teknoloji dünyasında güçlüler değil, yeniliğe daha iyi adapte olabilenler ayakta kalabiliyor. Ülkemizde yatırım ekosistemi henüz istenen seviyede değil, ancak önümüzdeki dönemde özellikle de başarılı örneklerle beraber bu talebin artması bekleniyor.

Makers Türkiye ekibi olarak Kurumsal Startup Etkileşimi özelinde hem danışmanlık hem de online/offline eğitim desteği sunmaya devam ediyoruz. Kurumunuzda gerçek bir inovasyon kültürü oluşturmak ve yeni girişimlerle iş birliktelikleri oluşturmak adına bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.