Şirketlerin Başarısına Yenilikçi İnsan Kaynaklarının Katkısı

Varlığını sürdürebilmek için çok yönlü çalışmalar yürütmek durumda kalan şirketlerin başarısına yenilikçi İnsan Kaynaklarının katkısı yadsınamayacak düzeydedir. Şirketlerin gelişiminde başat rol sahibi çalışanların işe alımından işveren markası (employer branding) yaratımına kadar geniş bir yelpaze içerisine dâhil olan onlarca konu, İK’nın yetki ve sorumluluk alanıdır. Bu doğrultuda değişip gelişen dünya karşısında İK’nın da değişip gelişmesi gerektiği açıktır. Bu yazımızda yenilikçi İK kavramına ve onun şirketlerin başarısına bulunduğu katkıya değineceğiz.

İnsan Kaynakları İnovasyonu Nedir, Neden Önemlidir?

İK’nın, bir şirketin ve onun iş gücü konusundaki güncellenen ihtiyaçlarını, koşullara uygun ve eksiksiz bir biçimde karşılamak için yeni fikir, teknoloji ve yöntemleri uygulaması, İK inovasyonu olarak tanımlanır. Bu tür bir yaklaşım sergileyen İK da yenilikçi İK olarak anılır. Yenilikçi İK, sadece değişen koşullara yönelik öneriler sunmaz; aynı zamanda gelecekteki olası koşul değişikliklerini öngörür ve buna uygun önlemler alır. Bu nedenle de bir şirketin başarısını garanti altına alacak uygulamalara imza atar.

Başarılı bir yenilikçi İK’nın işe alım ve adaptasyon sürecinde, öğrenme ve geliştirmede, yetenek ve performans yönetiminde geleneksel İK’dan ayrılması beklenir. Sırasıyla bu konulara değinelim:

  • İşe Alım ve Adaptasyon

İşe alım, İK’nın temel görev ve sorumlulukları arasında en üst sıradadır. Bu nedenle yenilikçi İK’nın şirketlerin başarısını inşa etmek için inovasyonu öncelikle bu noktada benimseyip uygulamaya alması söz konusudur. Yenilikçi İK, işe alımda birçok yenilikçi teknolojiyi (kaynak bulma, ön seçim gibi konularda geliştirilmiş) kullanabilir ancak öncelikle bu teknolojileri kullanabilecek yetkinliğe ulaşması gerekir. Örneğin, bir iş ilanıyla belirli bir aday profili hedeflenecekse makine öğrenimi ve analitik konularında yetkinlik sahibi olmalıdır. İK, özetle, işe alım tekniklerini çağa uygun hâle getirmekle birlikte yeni teknolojileri kullanarak elde ettiği veriyi doğru çözümleyebilir bir yeterliliğe ulaşmalıdır. Öte yandan işe alınan yeni çalışan için ilk zorluk, şirkete uyum sağlama sürecinde yaşanır. İK’nın bu adaptasyon sürecinde de teknolojinin gücünden yararlanarak yenilikçi politikalar yürütmesi gerekir. Teknoloji sayesinde tüm bu adaptasyon süreci başarılı bir şekilde organize edilebilir. İşe alım ve adaptasyon sürecinde inovasyonu odağına alan bir İK, en nitelikli çalışanların şirket kaynaklarını tüketmeden seçilmesine olanak sunar ve bu çalışanların erken dönemdeki adaptasyon sorunu nedeniyle işten ayrılmalarının önüne geçer.

  • Öğrenme ve Geliştirme

Üst düzey yeteneklere sahip kişileri şirketlerine çekmek ve elde tutmak isteyen şirketler için öğrenme ve geliştirme olanakları sunmaları bir tercih değil, zorunluluktur. Bu kapsamda yenilikçi bir İK, her bir çalışanın beklentilerine uygun, özelleştirilmiş ve gerçek zamanlı bir öğrenme ve geliştirme programı sunmalıdır. Teknolojik cihazlar aracılığıyla sunulan bu programlar sayesinde çalışanlar kariyer hedeflerine uygun bilgiler ve yetkinlikler edinebilir, daha verimli hâle gelerek şirketin başarısına katkıda bulunabilirler. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki gelişim ve öğrenme imkânı sunmayan şirketler, çalışan bağlılığı yaratamamaktadır. Yenilikçi İK’nın buradaki rolü, en uygun araçları kullanarak en doğru programları hazırlamak ve rutin olarak ulaşılabilir kılmaktır.

  • Yetenek ve Performans Yönetimi

İK’nın, işletmelerin ihtiyacına yönelik işe aldığı çalışanları; zamanlama, pozisyon, uygulama noktalarında doğru bir şekilde değerlendirmeleri, yetenek yönetimi olarak tanımlanabilir. Şirketi hedeflerine ulaştıracak doğru çalışanları bulmak ve bu yetenekleri şirket içinde tutmak, İK’nın yetenek yönetiminin başarısına bağlıdır. İK ancak; işe alım, elde tutma, geliştirme ve performans aşamalarındaki yenilikçi tutumuyla bu süreci başarılı bir şekilde yürütebilir. Performans yönetiminde ise sürekli ve gerçek zamanlı geri bildirim alınması esastır. Yenilikçi İK, bu doğrultuda, yetenek ve performans yönetiminde etkin teknoloji araçlarını kullanır, ulaştığı verilerle yenilikçi çözümler sunan çalışmalar yürütür.

Yenilikçi İK’nın Şirketlere Katkısı

Yenilikçi İnsan Kaynaklarının işlevi, yukarıda anılan maddelerle sınırlandırılamaz; bu maddeler sadece işlev denizinden alınmış bir kap su olarak değerlendirilebilir. İK, girişte de andığımız üzere farklı noktalardaki faaliyetleriyle şirketin başarısına doğrudan katkıda bulunur. Örneğin, yenilikçi İK; Tasarım Odaklı Düşünme yöntemi, Çevik (Agile) metodolojisi, işveren markası yaratma stratejileri vb. iş dünyasının yoğunlaştığı konularda kendini geliştirmiş bir kaynaktır. Bu yöntemleri şirket hedefleri doğrultusunda tüm ilgili alanlarda kullanır, şirketin verimliliğini artışa geçirerek rakiplerinden de sıyrılmasına olanak sunar.

Çalışma şekli her gün hızla değişmekte ve İK’nın görev ve yetki alanına giren konular da bundan etkilenmektedir. Yenilikçi İK uygulamalarının yenilik kültürü üzerine doğrudan, önemli katkıları bulunur. Dolayısıyla şirketlerin başarılı olmak için yenilikçi İK’ya duyduğu ihtiyaç gözle görülür bir biçimde artmaktadır.

Şirketlerin yenilikçi İnsan Kaynakları’na sahip olması ve yenilikçi İK uygulamalarını doğru zamanda, doğru yerde kullanmasını öğrenmesi amacıyla Makers Türkiye, eğitim programları düzenlemektedir. Siz de Design Thinking, Agile, Employer Branding ve çok daha fazlasının detaylı bir şekilde ele alındığı bu eğitimlere katılabilir, başarılı şirketler arasındaki yerinizi alabilirsiniz. Detaylı bilgi edinmek için lütfen bize ulaşın.

 

 

Kaynak:
https://www.digitalhrtech.com/examples-successful-hr-innovation/#:~:text=HR%20innovation%20is%20the%20implementation,to%20a%20changing%20present%20situation

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın