Şirketlerin Aradığı En Önemli 10 Yeni Yetkinlik

İş dünyası için 20. yüzyılda önemli olan verimlilik, mesleki yeterlilik ve dengeyi koruma, hâlâ geçerliliğini koruyor olsa da yanına başka yetkinlikleri de almış durumda, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda. Döndükçe dünya, iş dünyasının dinamikliğine dinamiklik katıyor, onu geliştirip değiştiriyor. Artan rekabet ortamında ayakta kalmayı ve sınırların dışına çıkmayı ise 21. yy. yetkinlikleriyle donatılmış çalışanlara sahip kuruluşlar başarabiliyor.

Sektörde kusursuz faaliyetler yürütülebilmesi için belirlenmiş, çalışanlardan yetkin olmaları beklenen pek çok konu var ancak bazıları bayrağı göğüslemiş durumda.

Makers Türkiye olarak düzenlediğimiz yenilikçi eğitimler ve etki yaratan etkinlik kurguları ile bir çok yenilikçi kuruma 21.yy yetkinliklerini kazandırmaya devem ediyoruz. #etkiyarat

 

İşte, şirketlerin aradığı en önemli 10 yeni yetkinlik:

Problemlerle Başa Çıkma, Onları Çözüme Ulaştırma

Kritik anlarda alternatif çözüm yolları bulan ve zaman kaybı yaşamadan uygulamaya alan çalışanların şirketler için önemi büyük. Profesyonelliğin, problemlerle başa çıkmadaki yetkinlik ve problemleri çözüme ulaştırmadaki hızla paralel geliştiği gerçeğinden hareketle söylenebilir ki günümüz dünyasında her an karşılaşılabilecek engelleri yüksek bir sıçrayışla aşamayanların iş dünyasında başarılı olma gibi bir şansları yok.

Empatik düşünme ve problem çözme için en geçerli metedoloji olan Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) adımlarını uyguladığımız bir gün ya da yarım günlük workshop kurgularını yenilikçi kurumlarda gerçekleştiriyoruz.

Liderlik/İnsan Yönetimi ve İş Birlikçilik

İnsanları yönetme becerisi, liderlik vasıflarından biri ve şirketlerin çalışanlarında olmasını istediği özelliklerden. Bu yetkinlikle donatılmış bireyler, kendilerinin ve yönettikleri bireylerin güçlü yanlarını ortaya çıkararak kusursuz işler üretebiliyor. Öte yandan iş birlikçilik de bir diğer önemli kavram olarak karşımıza çıkıyor. İlgili işle bağı bulunan herkesin ortaklaşa çalışması, işin nitelikli bir şekilde yapılabilmesi adına önemli.

İletişim (Dil Becerilerinin Tamamını Kapsar)

Şirketler, çalışanlarının iletişiminin, tabiri caizse, dört dörtlük olmasını bekler. Etkili bir konuşmanın yanı sıra yazışmaları kurallara tabi kalarak yapma ve okunulan ile yazılanları doğru bir şekilde analiz edip çözümleme yeteneği, bir çalışanın mutlak suretle sahip olması gereken, “iletişim yeteneği”nin bileşenlerinden.

Esneklik/Uyum Sağlayabilirlik

 

Unilever ile yaptığımız 21.yy yetkinliklerini deneyimleten Ideathon kurgumuz.

Geceden sabaha güncellenen dünyadan iş dünyası da nasibini alıyor. Bu sebeple şirketlerin gelecekte de varlıklarını sürdürebilmesi, bu gelişmelere ne kadar uyum sağladıklarıyla ilintili. Şirket içi uygulamaya alınan yenilikler karşısında esnek olamayan, öğrenmeye, değişmeye veya uyum sağlamaya dirençli kimseler, 21. yüzyıl iş yaşantısının kendisinden uzak tutmak istediği kimseler.

Yenilikçi kurumların bu direnci ölçmek için aradığı kurgulara Makers Türkiye olarak yenilikçi servislerimiz ile çözüm sağlıyoruz.

 

Eleştirel Düşünme/Yaklaşım

Ulaşılabilirliği oldukça kolay olan bir bilgiye hap muamelesi yapan ve onu doğrudan yutan çalışanlar, şirketlerin varlığını tehdit ediyor. Bilginin yanı sıra olaylar ve durumlar karşısında takınılan tavır da benzer bir sonuç doğuruyor. Eleştirel düşünme ve yaklaşım, sadece şirketlerin itibarının zedelenmesinin önüne geçmiyor, aynı zamanda kişilerin ufkunu geliştirerek yeni fikirler üretilmesine de olanak sunuyor.

Girişimcilik ve İnisiyatif Alma

Kolektif çalışıldığı hâlde sadece belirli kişilerin girişimci ruha sahip olması, şirketlerin ilerleyişine ket vuruyor. Bu nedenle şirketler 21. yüzyılda çalışanlarının tamamından girişimci olmasını, yeni fikirler üreterek ilerleyişte aktif rol almasını istiyor. Hatta çoğu öncü kuruluş artık çalışanlarının girişimcilik yönünü harekete geçirmek için onlara mesai saatleri içerisinde boş zaman hediye ediyor. Öte yandan inisiyatif almayan, karar merci olarak hep başkalarını gören çalışanlar da artık işverenlerce hoş karşılanmıyor. Şirketlerin çalışanlardan beklentisi, kendi sorumluluk alanları çerçevesinde, doğru gördüklerini onay alma ihtiyacı duymadan uygulamaya geçmeleri.

Bilgiye Erişme ve Bilgiyi Analiz Etme

Şirketler, çalışanların kendilerini ya da işlerini geliştirme adına bilgiye çeşitli kanallardan ve vakit kaybetmeden ulaşmalarını bekliyor. Bu ulaşılan bilgileri de bilgi okuryazarlığı olarak tanımlanan şekilde analiz etmeleri gerektiğini savunuyor. Diğer bir ifadeyle çalışanların bilgiye ulaşmada yol çizebilmesini, yolundan şaşmamasını ve ulaştığında da bilgiyi doğru şekilde analiz edip avantaja dönüştürüyor olmasını tercih ediyor.

Sürekli Öğrenme

Faaliyet gösterdiği sektör hangisi olursa olsun her şirket mevcut konumunu daha ileriye taşımak için sürekli bir gelişim içerisinde olmalı. Şirketin yapı taşı olduklarından çalışanların sürekli öğrenme isteği duyması ve bilgiye ulaşmasına yol açan merakını hiçbir zaman kaybetmemesi gerekiyor. Gelişen vizyonun şirketleri geliştirdiği de yadsınamaz bir gerçek.

Küresel Bilinç

Mikro ölçekte faaliyet gösteriyor olsa dahi bir şirketin büyüme potansiyeli her dem baki. Bu nedenle çalışan sayısı ister 1 ister 100 kişi olsun küresel bilince sahip olunması, şirketin gelecekteki konumunu doğrudan belirliyor. Tüm şirketler, büyük düşünmeyen, kendini ve adına üretim yaptığı şirketi uluslararası arenada görmeyen çalışanlara sahip olarak büyüyemeyeceğinin farkında.

Zaman Yönetimi

Rekabet çok, zaman yok! Bu gerçeklik karşısında şirketler piyasada kalabilmek için zamanlarını iyi değerlendirmeli. Çalışanların mesai saatlerini en verimli şekilde kullanma yetisine, zaman yönetimi becerisine sahip olması, şirketlerin aradığı en önemli 21. yy. yetkinliklerinden.

İletişim becerileri, birlikte çalışma, hızlı problem çözme ve hikaye oluşturma gibi günümüzün en önemli yetkinliklerini kazandıran Ideathon ve miniHackathon kurgularını hem işe alım yöntemlerinde hem de fikir geliştirme yöntemlerinde kurumlarda uyguluyoruz. #etkiyarat

48 SAAT İÇERİSİNDE TEKLİF ALMAK İÇİN BİZE ULAŞIN

Bugüne uygun, yaratıcı ve çevik çözümlerimiz için bize ulaşabilirsiniz. 
[email protected]

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.