Şirketlerin Agile İhtiyaçları Nelerdir?

Bir işletmeye, vakit geçmeden ve sürekli olarak değer sunulmasını odak noktasına koyan Agile yaklaşımı, günümüzde farklı açılardan sık sık ele alınmaktadır. Bu yazımızda bizler de “Şirketlerin Agile ihtiyaçları nelerdir?” sorusunun yanıtlarını arayacağız.

Agile (Çevik) Hakkında

Agile, bir çalışma şekli önermekten ziyade çalışmanın çerçevesini oluşturur, denebilir. Çevik yöntemler, plan ve uygulama aşamasının harmanlanmasına, ekip üyelerinin ihtiyaçlara etkili karşılıklar verecek zihniyete bürünmesine yol açar. Geri bildirimlerin önem arz etmesi sebebiyle Agile metodolojisiyle yürütülen bir proje, müşteri ile iş birliği yapılmasını da gerekli kılar. Öte yandan Agile yaklaşımının kurumsal prosedürlerle entegre edilmesi gerekir.

Bir projenin Çevik yönetimi için birden fazla kullanılabilecek yöntem bulunur. En sık tercih edilen yöntemlerse Scrum ve Lean’dir. Projelerin Çevik olduğunu gösterir en temel özellik, birkaç haftalık süre içerisinde kısa aralıklarla iş üretilmesi ve teslim edilmesidir. Süreç boyu önemli olan, müşterinin gereksinimlerinin karşılanması ve en yararlı çıktının alınmasıdır. Bu nedenle sürecin tekrarlanması, Agile’nin özellikleri arasında yer alır. Tekrarlar, aynı zamanda ekip üyelerinin kendi aralarında ve paydaşlarla kurduğu ilişkinin iş birlikçi yaklaşım temelinde yürütülmesine olanak sunar.

Sorunun yanıtlarına geçmeden evvel Agile’nin faydalarına da kısaca değinmekte fayda var. Agile; çeşitli fikirler üretilmesini ve gerçekten fayda sağlayacak kararların erkenden alınabilmesini ya da yararsız kararların erkenden reddedilmesini sağlar. Bu faydalar sonucunda da sürekli iyileşme görülür, verimlilik ve üretkenlik artar. Agile ayrıca, maddi açıdan tasarruf edilmesine, yeni yatırımlar yapılmasına ve hızlı kazanç elde edilmesine de olanak sunar. Anılan vb. yararların elde edilmesi için Agile, ilkeleri bilinerek uygulanmalıdır.

Şirketlerin Agile İhtiyaçları
  • Başarılı bir Agile dönüşüm, şirketlerin Agile metodolojisini hedefleme, tasarlama ve kullanma çabasıyla başlar. Bu nedenle öncelikle bu çabayı tetiklemesi için Agile’nin ne olduğu, neden kullanılması gerektiği öğrenilmelidir. Hatta Agile ile başarıya ulaşmış şirketlerin incelenmesi (örneğin Spotify) de fayda sağlayacaktır.
  • Şirketlerin Agile’yi uygulamaya almaları için kimi kalıpların dışına çıkmaları gerekir. Gerçekten Çevik olabilmek için şirketler, BT departmanına kaynak ayırmalı, departmanın yükünü azaltacak çözümler bulmalıdır. Dijital dönüşüm hızıyla birlikte artan taleplerin karşılanabilmesi için bu iyileştirme Agile için oldukça önemlidir. Ancak belirtmek gerekir ki Agile, BT departmanının iyileştirilmesiyle yetinmez; yaklaşımın tüm organizasyona yayılması gerekir.
  • Denilebilir ki Çevik metodolojisi, ortaya çıktığı zamana kıyasla bugün daha geniş ticari sonuçlar doğurabilen, yani sadece yazılımla ilintili olmayan bir yaklaşımdır. Dolayısıyla şirketlerin bir takım değişikliğe gitmesi gerekir: Çevik uygulamaların ekip düzeyinde planlanması ve kabullenilmesi, sürekli entegrasyon ile DevOps’un benimsenmesi ve Agile’nin yerleştirilmesi için organizasyonel değişikliklerin yapılması gibi. Yani, organizasyonlar, her geçen gün daha fazla sayıdaki bileşeninde Çeviklik sağlamalıdır.
  • Agile yaklaşımıyla başarıya ulaşmak için kullanılacak teknolojinin doğru bir şekilde seçilmesi gerekir. Çünkü Agile, o an için en doğru yolun seçilmesine olanak sunan testlerle verilerin kullanılmasına dayanır.
  • Çevik işletim modeli planlanmalı, bu modelin nasıl çalışacağına dair net bir vizyon oluşturulmalı ve tasarım yapılmalıdır (MVP).
  • Çevik yapı oluşturulmalıdır. Yani, ortak sorumlulukların yüklendiği ekipler kurulmalıdır. Bu noktada ortak beceriler dikkate alınabilir.
  • İş birliği ve güçlü iletişim, Agile yaklaşımının kaidesini oluşturur. İletişimin güçsüz olduğu, iş birliğinin yapılmadığı ekiplerle yürütülen projelerin başarısızlıkla sonuçlanması ve dolayısıyla zamanın boşa harcanması ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle ekip içerisindeki ve ekiple paydaşlar/müşteriler arasındaki iletişim kuvvetlendirilmeli, çalışanlar iş birliği yapmaya teşvik edilmelidir. Bu sayede ayrıca ekip üyelerinin projeyi sahiplenme oranı artacak, hesap verebilirlik önem kazanacaktır (İş birliği ve güçlü iletişimin tesis edilmesi için güçlü liderler yetiştirilmesi ya da bu tür liderlerin bünyeye dâhil edilmesi gerekir.). Ekip, aynı zamanda dinamik üyelerden oluşmalıdır. Bu dinamiklik, geleceğe hazır olunmasını; geleceğe hazır olunması da bugünkü beklentilerinden geleceğin beklentilerine geçişin sorunsuz olmasını sağlar.
  • Uygulama yol haritası, ana hatlarıyla çizilmelidir. Bu haritada, dönüşümlerin genel kapsamı ile hızı ve görevlerin listesi yer almalıdır.

 

Agile dönüşüm ilk bakışta çok bilinmeyenli bir denklem gibi karmaşık görünebilir. Buna karşın Makers Türkiye’den gerekli eğitimleri alarak siz de Agile dönüşüm için gereken ihtiyaçlarınızı belirleyip eksiksiz olarak karşılayabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşın.

 

Kaynak

https://www.apm.org.uk/resources/find-a-resource/agile-project-management/why-do-you-need-agile-in-project-management/

https://www.apm.org.uk/resources/find-a-resource/agile-project-management/agile-methods/

https://www.cmswire.com/digital-workplace/applying-agile-practices-to-business-is-harder-than-it-looks/

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-journey-to-an-agile-organization

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın