Şirketlerde Strateji Oluşturma Yaklaşımları ve Metodolojileri

Strateji, temel olarak önceden belirlenen ana amacı gerçekleştirmek adına ortaya konulan planlamayı ifade eder. Bir bakıma A noktasından B noktasına varmak adına uygulanan yöntem ve yaklaşımların tümüdür. Şirket stratejileri; müşteri memnuniyeti, hisse değeri, satış geliri, üretim düzeyi gibi özel hedeflere odaklanabilir. Tercih edilen ya da öncelik verilen hedeflemeler, şirket stratejilerinin yönünü doğrudan etkiler. Doğru bir şekilde kurgulanmış iş stratejisi, firmalara önemli bir rekabet avantajı sağlar ve sektörde uzun süreli olarak var olmasına yardımcı olur. Hangi yöntem ve yaklaşım benimsenirse benimsensin, iş stratejilerinin en temelinde bu rekabet avantajını bir biçimde ele geçirmek vardır.

Operasyonel verimliliği artırmak, organik şekilde büyümek, yeni ürünler geliştirmek, daha iyi hizmet vermek, müşteri memnuniyetini sağlamak, yetenekli personelleri şirket bünyesine kazandırmak vs. stratejilerin ulaştığı ana amaçlar arasında gösterilebilir. Küçük ya da büyük olması fark etmeksizin tüm işletmelerin kendi ölçülerinde makul bir strateji planına ihtiyacı vardır. Aksi bir durumda şirketiniz, okyanus içerisinde tam anlamıyla savrulan, rotasını tümüyle kaybetmiş bir gemiden farksız olacaktır. İyi bir strateji planlaması, tüm riskleri ve olumsuzlukları minimize edecektir. Ayrıca uzun vadeli ve sürdürülebilir planlamalar sayesinde şirketin kalıcılığı garanti altına alınır. İş stratejileri ülkeye, şehre, sektöre, ürün ve hizmete ve hatta zamana göre değişiklik gösterebilir.

Zayıf ve Güçlü Yanlarınızı Belirleyin

Kurumsal işletmeler, daima bir rekabet içerisinde birbirleri ile mücadele etmek durumundadır. Bu şirketlerin birbirleriyle mücadele ederken nasıl bir yöntem izleyecekleri ve ne şekilde fark yaratacakları, tümüyle başarılı bir strateji yaklaşımıyla alakalıdır. Rekabet stratejileri içerisinde; iş yönetim stratejisi, kurumsal stratejiler ve işlevsel stratejileri sıralamak mümkündür. Şirketler ana bir strateji planı yapmadan önce hizmet verdikleri sektöre göre SWOT analizi yapmak zorundadır. SWOT analizleri, ilgili sektörün zayıf ve güçlü yanlarını, tehditlerini ve elbette fırsatlarını karşımıza çıkaracaktır.

Öte yandan müşteri ihtiyaçlarının net şekilde saptanması, şirketlerin hem kendilerini hem de rakiplerini doğru şekilde tanıması, önemli bir ayrıcalık sağlayacaktır. Bu süreçte kendiniz için kesinlikle gerçekçi, süreli ve ölçülebilir hedefler koymanız gerekir. Hedeflerinizin kaynak dağılımı ve bütçe ihtiyaçlarıyla uyumlu olması da önemlidir.

Uzun Vadelİ Planlamalar

İyi bir strateji planı hem uzun hem de kısa vadeli hedeflere ulaşma noktasında şirketlere yardımcı olur. Sadece sağlam bir strateji oluşturmak değil, önemli olan bunu uzun bir zamana yayacak sabrı, bilinci, kararlılığı ve enerjiyi de ortaya koymak şarttır. Şirketler genellikle sadece kısa vadeli hedeflere odaklı olup hızlı bir şekilde büyümek istedikleri için sonuç büyük ölçüde hayal kırıklığı içerebiliyor.

Dünyada bugün en başarılı olmuş şirketleri yakından incelediğimizde, strateji planlarına her dönemde ve her koşulda sıkı sıkıya bağlı olduklarını görebiliriz. Oluşturduğunuz ürünlerin ya da verdiğiniz hizmetlerin, her zaman temel stratejinizle ve değerlerinizle uyumlu olması gerektiğini unutmamalısınız. Bu tutarlılık ve planlama istikrarı, sizi kendi alanınızda benzersiz kılacaktır.

Strateji Planlamalarında DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 7 KONU

İşletmeler için strateji, hedeflere ulaşma noktasında bir yol haritası gibi düşünülmelidir. İşletmelere rehberlik edecek yöntemler, birbirinden doğal olarak belli farklılıklar içerebilir. Strateji oluşturma süreçlerinde aşağıdaki noktalara özel olarak dikkat etmeniz, hedeflere daha kolay ulaşmanızı sağlayabilir:

  1. Şirketinizin isteklerini olabildiğince net bir şekilde belirlemelisiniz. İlerlemenizi doğru bir şekilde ölçebilmek adına da bu tutum son derece önemli olacaktır. Ölçümler neticesinde yalnızca sonuçlara odaklı olmayın. Ortaya çıkan sonuçların yeni eylem planları ve revizyonlar için size ilham vermesini sağlayın.
  2. Pazarınızda odaklanmak isteyeceğiniz segmentleri netleştirmelisiniz. Örneğin ürünleriniz, ilgili pazarın tümü için uygun olmayabilir. Hizmet ve ürünlerinizden en fazla faydalanabilecek segmentleri netleştirmeniz önemli olacaktır. Müşteri kitlenizin gerçekten ürünlerinize ihtiyaç duyan kişilerden oluşması gerekir.
  3. Rekabet avantajı sağlamak ve işletme başarısını sürdürülebilir kılmak adına ne tür yetkinliklerin şart olduğunu belirlemelisiniz.
  4. Yetkinliklerinizi sahaya yansıtmak adına hangi yönetim sisteminin sizin için daha iyi olduğunu belirleyin.
  5. Bir karar vermeden önce o alana dair daha fazla veri toplamaya çalışın. Fırsat olarak görülen durumların salt olumlu taraflarına değil risklerine ve zorluklarına da odaklanın.
  6. Ürün tasarımlarınızda benzersiz ve yenilikçi olmaya çabalayın.
  7. Stratejinizin her dönemde geçerli olduğundan emin olmak adına belli periyotlarla testler gerçekleştirin. Riskleri varlığını ve başarısızlıkları kabul etmelisiniz. Buradan elde edeceğiniz deneyimi, yeni planlarınız için avantaja dönüştürün.

Doğru bir strateji planlaması sayesinde kısa ve uzun vadeli planlarınıza başarılı bir şekilde ulaşabilir ve rekabet avantajı elde edebilirsiniz. Makers Türkiye ekibinin hizmetleri hakkında bilgiye ulaşmak için iletişim kanallarını kullanabilir ya da aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.