Şirketinizde Agile Dönüşümü Başlatmak için Yapmanız Gerekenler

“Değişim süreçlerine hızla adapte olabilme yeteneği” olması dolayısıyla Agile, büyük küçük fark etmeksizin tüm şirketlerin bugünkü ve gelecekteki başarısına büyük katkılar sunuyor. Karmaşık bir süreç olması dolayısıyla şirketlerin Agile dönüşüm için programlı bir şekilde hareket etmesi, doğru hazırlıkları yapması gerekiyor. İşte, şirketinizde Agile dönüşümü başlatmak için yapmanız gerekenler:

1.Güçlü Scrum Takımları Kurun

Agile dönüşümün temelinde güçlü Scrum takımları yer alır. Bu nedenle dönüşüm için öncelikle yapılması gereken, doğru takımlar oluşturmaktır. “Doğru ve güçlü” bir takım, sadece yetenekli üyelerden oluşan bir takım anlamına gelmez. Takımlar kurulurken üyeler arasında kültürel uyum olup olmadığına da bakılmalıdır. Etkileşimin değerlendirilebilmesi ve doğru kararların alınması adına ekiplerin işe alma sürecine dâhil olması da önemlidir.

Scrum takımları, üretim sürecinin başarıyla sona erdirilmesi için gerekli tüm becerilere sahip olmalıdır. Öte yandan iş birliğinin kolay bir şekilde yapılabilmesi için asgari 3, azami 9 üyeyle kurulmalıdır. Takımdaki üye sayısının azlığı, ekipler ya da departmanlar arası bağlılığı da engeller. Bir diğer ifadeyle süreç içerisinde başka bir ekip ya da yöneticiden beklenen onay/yanıt alma süreci takımların az sayıda kişiden oluşması sayesinde kısalır. Bu da zaman kaybının engellenmesinin yanı sıra sürecin sona erdirilememesi ihtimalini de ortadan kaldırır.

Takımın güçlenmesi, ortaya konmuş net bir amaca ve doğru yönlendirmelere bağlıdır. Amaç ve yönlendirme, takım liderinin; üretimin yüksek kalitede nasıl gerçekleştirileceğinin kararını vermek ve organize olmak için yapılması gerekenleri belirlemek ise takımın görevi olmalıdır. Liderler, takımlarının kontrol ve onaya gerek duymaksızın kendi başlarına hareket edecek güce ulaşmalarında ve organizasyon kültürünün yerleşmesinde başrol oynarlar.

Unilever gibi yenilikçi kurumlarla birlikte yürüttüğümüz online Agile Koçluk programlarına, sizinle de başlamamız için bize ulaşın, 48 içerisinde program detayları ile size geri dönüş sağlayalım. [email protected]

2.Başarınızı Ölçümleyin

Başarı şansının ciddi oranda artırılması için Agile dönüşümün işe yarayıp yaramadığının ilk günden itibaren ölçümlenmesi gerekir. Ölçümlenecek konu hakkında yönetim ile takımın hemfikir olması önemlidir ve bu nedenle başlangıçta beklentiler net bir şekilde ortaya konmalıdır. Beklentilerdeki netlik, vizyonun ve amacın netleştirilmesine olanak sunar. Bilinmelidir ki ortak amaç ve vizyon, temel motivasyon kaynaklarındandır.

Agile dönüşümün başarısını, ortak bir amaç ve vizyon doğrultusunda hareket etmek kadar, ekibin mutluluğu da doğrudan etkiler. Çalışma ortamından, iş yapış biçiminden, sosyalleşme imkânlarının kısıtlı olmasından vb. sebeplerden takımda huzursuzluklar baş gösterdiğinde işin kalitesi ile hızının da gerilemesi an meselesidir. Bu nedenle yapılan ölçümlerde dönüşümün başarısız olduğu sonucuna ulaşılmışsa takımın mutlu olup olmadığına da ışık tutulması gerekir.

3.Ürünlere Odaklanın

Yaygın olarak işletmeler, ürüne değil, bir sonraki projeye odaklanırlar. Hâlbuki güçlü takımların aksine projeler kısa ömürlüdür. Bir proje var olmayan bir şeyi ortaya koyabileceği gibi mevcut bir şeyin revize edilmesi anlamında da gelebilir. Buna karşın ürün, bir işletmenin misyonunun odak noktasında bulunur ve sürekli olarak sunulan bir hizmet ya da özelliktir. Bu nedenle Agile dönüşümün doğru bir şekilde başlatılması için proje ile ürün arasındaki farkın anlaşılması; projelere değil, ürünlere odaklanılması; dönüşümün değer sağlamak ve değer akışını büyütmek çerçevesinde yapılandırılması gerekir.

4.Doğru Ürün Sahipleri ve Scrum Ustaları Seçin 

Ürün Sahibi (Product Owner), takımlar için rol model olup Agile dönüşümde oldukça kritik bir rol üstlenirler. Bu nedenle takımlarına ilham kaynağı olacak, onları dinleyecek, vizyon sahibi, 7/24 takımlarıyla birlikte olmaya gerek duymaksızın onlara gerekli motivasyonu sağlayacak Ürün Sahipleri seçilmelidir. Doğru Ürün Sahibi, takımının kendi kendini yönetebileceğine ve problemlere kendi başına çözüm bulacağına inanır, takımına her konuda güvenir. Ayrıca, pazarı ve trendleri yakından takip eder; farkındalığını artırmak için müşteriler ile paydaşlardan bilgi toplamaya zaman ayırır. Edinimlerini ise takımla paylaşılan ortak vizyonu şekillendirmede kullanır.

Doğru bir Ürün Sahibi’nden tüm zamanını organizasyon için harcaması beklenir. Yani, mevcut bir işi olan ancak organizasyonunuzda Ürün Sahibi olarak rol alacak kişileri tercih etmeniz, yarardan çok zarar getirecek, işletmenizin değerini azaltacaktır.

Scrum Ustası (Scrum Master) seçimi de Ürün Sahibi seçimi kadar önemlidir. Bir Scrum Ustası’ndan hizmetkâr lider olması beklenir. Scrum etkinliklerini kolaylaştırmalı, takımını desteklemeli ve onlar için hizmet etmeli, engelleri ortadan kaldırabilecek yeterlilikte olmalıdır. Ayrıca, uyumlu çalışma konusunda takımına rehberlik etmeli, takımına ve Ürün Sahibi’ne koçluk yapabilmelidir. Seçim yaparken güvenilirliğe de dikkat edilmelidir.

Makers Türkiye olarak biz de Agile alanındaki deneyimlerimizi uzaman kadromuz ile farklı uzunluktaki eğitimlerle hem bireylere hem kurumlara online ve offline seçenekleriyle sunuyoruz. Bizimle iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

5.Zihniyetinizi Değiştirin

Agile dönüşümü sözde değil özde başlatmak için zihniyette değişime gitmek gerekir. Bu değişimi sağlayacak kişiler ise doğru mentorlardır. Liderlerin amacı, işletmenin vizyonunu net bir biçimde ortaya koymak ve takımlarla paylaşmak, takımların ilerleyişini engelleyen problemlere çözüm bulmak, rehberlik edip onları güçlendirecek şekilde hareket etmektir. Bu noktada işin yönetilmesi kadar takımların yönetilmesi de önem kazanmaktadır. Takımların yönetilmesindeki kasıtsa onların güçlendirilmesi ve aldıkları kararlardan sorumlu olmalarının sağlanmasıdır. Bu tavır, klasik yöneticilik anlayışından ayrılmayı sağlar. Zihniyetin bu yönde değiştirilmesi, Agile dönüşüm için elzemdir.

Kaynak:

https://www.scruminc.com/6-things-to-do-agile-transformation/

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın