Şirket Stratejisini Belirlemek için Kullanılması Gereken Metodolojiler

Strateji planlamaları, tüm işletmeler için olmazsa olmaz bir süreci ifade eder. Hatta öyle ki işletmelerin kısa ve uzun vadede nasıl bir başarı sağlayabileceği, büyük ölçüde bu tip strateji planlamalarına bağlıdır. Şirketler için bir anlamda kılavuz olarak görülen planlamaların doğru biçimde uygulanması, geleceğe yönelik atılmış en sağlam adımlardır. Bu bağlamda şirket stratejileri; hem işletmeyi hem de sektörü iyi tanımakla kalmamalı, aynı zamanda doğru inovatif yaklaşımlar geliştirmek adına yeni nesil metodolojileri de içinde barındırmalıdır. Şirket stratejisini belirlemek için dikkate alınması gereken noktaları sizler için derlemeye çalıştık.

İşletmeler için Doğru Stratejiyi Bulmak

İşletmeler için organizasyonun başında, rekabet avantajı elde etmek açısından yaratıcı stratejiler geliştirmek oldukça önemlidir. Söz konusu stratejiler, işletmeye dair genel konuları içerebilir ya da doğrudan belli bir projeye odaklı olabilir. Proje odaklı stratejiler geliştirirken yeni nesil metotlardan yararlanmakta her zaman fayda vardır.

Özellikle yenilikçiliği ve yaratıcılığı bir şirket politikası haline getirmiş olan işletmeler, bu tip metotlara daha yatkın olabiliyor. Örneğin, Çevik yaklaşımlar bağlamında Scrum, Kanban, Lean gibi metodolojiler, proje bazlı süreçlerde oldukça verimli sonuçlar sunabiliyor. Yalın metodolojiler, günümüzde şirket stratejilerinde gittikçe daha büyük bir yer kaplamaya başlamış durumdadır.

Şirketler tarafından doğru bir şekilde tercih edilen ve uygulanan stratejiler, değişmeye başlayan rekabet düzenine ayak uydurmak ya da fırsatları yakalamak adına çok değerlidir. Strateji noktasında öncelikle organizasyona dair durum tespitinin yapılması gerekir. Pazar rekabetini etkilemekte olan pek çok faktör göz önünde bulundurulmalıdır.

Strateji süreçlerinde organizasyonlara ait finansal kaynaklar ya da iş gücüne dair kaynaklar önemli bir paya sahiptir. Strateji geliştirme aşaması, planlamanın çekirdeğini meydana getirir. Bu noktada asıl önemli ve belirleyici olan, sadece şirketin eylemlerine odaklanmak değil, şirketin hangi yöntemlerle başarılı olabileceğine karar vermektir.

Stratejik planlamalarda önceliklerin netleştirilmesi ve mevcut kaynaklara odaklanılması gerekir. Bunu yaparken de paydaşlarla ortak hedefler oluşturma düşüncesinden uzaklaşmamak mühimdir. Bir anlamda “organizasyon yönetimi” olarak da adlandırılan şirket stratejisi, işletme ile alakalı çok radikal ve temel kararların alındığı bir aşamadır. Bu tip aşamalarda genellikle üst düzey yöneticiler, ciddi bir rol oynamak durumundadır.

Söz konusu planlamalarda şirket içi dinamiklerin, dış dinamiklerle belli bir denge içinde konumlanması şarttır. Şirketler genel stratejilerini ve metotlarını ortaya koyarken, stratejilerini yolculuk boyunca sürekli olarak gözden geçirmek ve denetlemek zorundadır.

Yapılan araştırmaların da doğruladığı üzere strateji yönetimine dair doğru aksiyonlar alabilen işletmeler, pazar içinde çok daha başarılı olabilmektedir. Nitelikli personellere sahip olmak kadar planlama yönetimin kurallarına hakim olmak da şirketleri bir adım öne çıkarır.

Strateji Oluşturma Süreçleri

Günümüzde küçük, orta ya da büyük ölçekli her işletme, strateji belirlerken şu soruları yanıtlamak durumundadır: Mevcut durum nedir? Var olan durumdan hangi noktaya gitmek istiyoruz? Bu yola nasıl ulaşacağız? Dolayısıyla stratejiler, ne ve nasıl sorularına çözüm oluşturmak durumundadır.

İlk soru sayesinde firmanın var olan güçlü ve zayıf yanları, pazar içindeki konumu ve finansal performansı analiz edilir. İkinci soruda firmanın geleceğini şekillendirecek olan vizyon ortaya konulur ve hedef kitle ortaya çıkartılır. Üçüncü soru ise benimsenecek yöntem ve stratejileri kapsamaktadır. Bu aşamada İşletme faaliyetlerini çok daha iyi şekilde kontrol etmek, oluşabilecek fırsatları değerlendirmek, tehditleri savurmak, rekabet düzeni içinde ideal yaklaşımları ve teknikleri kullanmayı öğrenmek, öncelikli konular arasındadır.

Pek çok sektörde rakiplerden daha iyi olmak ve performansları yükseltmek adına tercih edilen planlama biçimleri mevcuttur. Kimi işletmeler düşük maliyet stratejisini benimserken kimi işletmeler ürün kalitesini artırmaya yönelik bir anlayışı kendine yakın bulabilir. Aynı şekilde bazı firmalar özel müşteri hizmeti noktasında bir strateji geliştirirken bazı firmalar çok sayıda ürün grubuna yönelmeyi önemli bulabilirler.

Etki Yaratan Metodolojiler

İşletmelerin başarılı olmuş markaların stratejilerini alıp olduğu gibi kopyalaması hatalı bir tutumdur. Zira, bir işletme strateji oluştururken nelerin yapılmaması gerektiğine de kafa yormak zorundadır. Nitelikli bir strateji planı, rekabet gücünü yükseltir, maliyetleri azaltır, yönetme ve karar verme süreçlerini geliştirir, iç organizasyonu ve elbette verimliliği geliştirir.

Rekabet üstünlüğünü ele geçirmek isteyen işletmeler, günümüzde oldukça ilginç ve etki yaratan metotlara başvurabilmektedir. Blue Ocean Stratejisi, Paydaş Analizi, Marka Değeri Önermeleri, Gelir Maliyet Modelleri, SWOT Analizi, Persona Yaratma Yöntemi, şirketlere belli bir perspektif belirleme noktasında yardımcı olabilmektedir.

Makers Türkiye hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.