Scrum Performans Ölçümü

Scrum temel olarak Çevik proje yönetiminde etki düzeyi yüksek bir metot olarak karşımıza çıkar. Genel anlamda yazılım odaklı projelerin kontrol edilmesi ve yönetilmesi maksadıyla başvurulur. Scrum özelinde bütünü parçalamaya odaklı ve daha çok tekrar etmeye eğilimli bir yöntemden yararlanılır.

Scrum metodunu benimseyen oluşumlar istikrarlı bir şekilde geri bildirimler ve planlamalar gerçekleştirmek zorundadır. Bu sayede de Scrum’un oldukça esnek bir yapıya sahip olduğunu ifade edebiliriz. Ekip çalışmasının oldukça kritik olduğu bu süreçte aynı zamanda müşteriler de geri bildirimleri ile projeye aktif şekilde dahildir.

Şeffaflık, denetleme ve uyarlama, Scrum Guide’dan ulaşabileceğiniz Scrum’un temel prensiplerini oluşturur. Söz konusu metodu başarılı şekilde uygulayan ekiplerin performans anlamında önemli sonuçlar yakalar. Ekiplerin performansını artmasının takibi için ise Agile yönetimde Scrum metodunda doğru Scrum performans ölçümü yöntemi rol oynar.

Scrum Performans Ölçümü Neden Önemlİ?

Scrum projelerinde birden fazla takım çalışma gösterebilir. Bu süreçte işleyişin doğru olup olmadığı noktasında Scrum ölçüm yöntemleri de büyük önem kazanır. Çalışanlar genellikle ölçülmekten pek hoşlanmazlar. Aynı zamanda metrikleri toparlayıp verilere dönüştürmek çok da kolay bir iş değildir. İşveren tarafından izlenme/kontrol edilme endişesi genellikle bu duygunun temelini oluşturur. Bu nedenle proje yöneticilerin ölçüm noktasında ekibini doğru şekilde motive etmesi ve yönlendirmesi gerekir. Scrum projelerinde verileri toparlayabilmek kolaydır ancak asıl zor olan bu tip verileri birer metriğe dönüştürmektir. Scrum ölçümleri bu nedenle son derece kıymetlidir.

Scrum ekiplerinde zaman içinde performans ölçümü noktasında farklı yaklaşımların oluşmaya başladığını görüyoruz. Ekiplerin, sürece ve projenin dinamiklerine göre farklı ölçüm stratejilerine yöneldiğini belirtmek gerekiyor. Scrum söz konusu olduğunda performansa yönelik ölçümlerde geleneksel kalıpların ve yöntemlerin olabildiğince dışına çıkmak gerekiyor. Bu konuda zihinsel yaklaşımların değişmesi ve Scrum kullanarak gerçekleştireceğiniz Agile dönüşüm yolculuğunun şirket kültüründeki pozitif etkiler yaratmasında önemli bir rol oynuyor.

Bu tip süreçlerde ortak hedefler, her daim kişisel başarıların önünde kabul edilmelidir. Performans ölçümleri de bu yaklaşımın ışığında tasarlanmalıdır. Öte yandan bu tip performanslarda şeffaflığın olabildiğince ön plana çıkması gerekir. Performans ölçümlerinde Scrum metodunun temel değerlerinin göz ardı edilmemesi de bir önemli noktadır.

Kullanışlı ve Anlamlı Metrİkler Yaratmak

Günümüzde bilgi/veri, insanın anlayıp üretebileceği bir forma dönüşmüştür. Her ne kadar bilgi teknolojilerinde müthiş düzeyde gelişim sağlansa bile gerçek yaşamı doğrudan ve eksiksiz modelleme becerisine sahip değildir. Ölçümler bu bilgileri ve verileri değerlendirdiği için hata potansiyelini bünyesinde barındırabilmektedir. Ölçme kavramı sonuç olarak bir sayısal değere dayanır ve söz konusu değerler, insanla ilişkili olguları %100 oranında temsil edemez. Bugün pek çok alanda insanın ölçüm süreçlerinin bir öznesi olabildiğine tanıklık ediyoruz. İnsan faktörünün devrede olduğu bir ölçümü yönetmek, çok boyutlu yapıdan dolayı pek de kolay değildir.

Scrum projelerinde hem anlamlı hem de kullanışlı olan metriklerin yaratılması gerekir. Dijitalleşen bilgi ve verinin, oldukça basit formüller ya da metrikler yoluyla çalışanlara yön vermesi beklenir. Tek bir niteliği/özelliği ölçen direkt metriklerde bu süreç çok daha kolay ilerler. Doğru ve ideal bir Scrum performans ölçümünde amaç, hem olayların hem de nesnelerin belli bir standardı yakalamış, doğru veriyi üretmesidir. Scrum projelerinde doğru ölçüm, bir anlamda olgunluk düzeyine işaret eder. Ekiplerdeki olgunluk düzeyleri düştükçe performans ölçümlerini sağlıklı şekilde yapmak zorlaşacaktır. Scrum performans ölçümlerinin yanlış yapılması durumu, ekibinize ne yazık ki zarar getirir.

Profesyonel anlamda Scrum performans ölçüm değerlerinizi görmek, verilerinizi sağlıklı ve doğru metriklere dönüştürmek adına Makers Türkiye’nin uzman ekibiyle iletişime geçin.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.