Scrum Master Kimdir ve Neler Yapar?

Dünyanın hızla değişmesinin ardından takımların ürün geliştirme şekilleri de değişmiş ve bu doğrultuda 20. yüzyılın son çeyreğinde bu yeni çalışma biçimi, “Scrum” olarak adlandırılmıştır. Daha sonra Agile Yaklaşımı tanımlandığında ise Scrum, bu yaklaşıma dâhil edilmiştir. Scrum ekibi; Product Owner (Ürün Sahibi), Scrum Master (Scrum Ustası) ve Development Team’den (Geliştirme Ekibi) oluşur. Bu yazımızda yanıtlarını arayacağımız soru, “Scrum Master Ne Yapar?”dır.

İnovatif Strateji ve Yol Haritası Oluşturma, Çevik İş ve Ekip Yönetimi / Etkin Uzaktan Çalışma ve Ortak Karar Alma Yöntemleri gibi birçok farklı yöntemlere sahip olan online danışmanlık hizmetlerimizden siz de kurumunuz ile hemen faydalanın.

Scrum Master’ın Özellikleri

Scrum Master’ın sorumluluklarına değinmeden evvel sahip olduğu özelliklere değinmekte fayda var. Scrum Master, Scrum’ı (Scrum Guide) çok iyi bilen, bildikleriyle de Product Owner’a, Development Team’e ve kurumdaki diğer paydaşlara yardım ve rehberlik ederek hizmet eden ancak bunu bir takım ya da proje yöneticisi olarak değil gönüllülük esasına dayanarak yapan kişidir.

Scrum Master pek çok çevre tarafından “çoban köpeği” olarak tanımlanır (Yani, hizmetkâr bir liderdir.) zira metaforik anlamıyla onun gibi korur, kollar. Bu doğrultuda takımın çalıştığı ortamın güvenliğinden de sorumludur ve ek olarak bireysel koçluk gibi hizmetler de sunar.

Scrum Master seçiminde adaylar, gönüllü kimseler arasından çıkar (Development Team üyeleri de aday olabilir.). Ekip, gönüllü adayları oylayarak Scrum Master’ını seçer.

Scrum Master’ın Görevleri Nelerdir?

Scrum’ın takım tarafından anlaşıldığından ve takımın belirlenmiş prensipleri izlediğinden emin olan kişi, Scrum Master’dır. Bir diğer ifadeyle Scrum Master, hizmetkârlık/koçluk rolü üstlenmiş, işleri kolaylaştıran, Scrum yapısında uzmanlaşmış bir Scrum üyesi olup Scrum yapısının benimsenmesinde, takımların üretkenliğini artırmada, sürecin şeffaf bir biçimde ilerlemesinde ve takım içi koordinasyonun sağlanmasında görev alır. Bu doğrultuda Scrum Master’ın:

Product Owner’a Karşı Sorumlulukları

Scrum Master, Product Owner’ın İş Listesi’ni doğru bir şekilde yönetmesine, bir diğer deyişle İş Listesi yönetiminde yetkinlik kazanmasına yardımcı olur. Bu kapsamda karmaşık ürünlerin geliştirildiği deneysel süreçleri Product Owner’a net olarak anlatır. Daha sonra; yatırımın getirisini, işin aciliyetini, olası riskleri vb. ögeleri göz önünde bulundurarak İş Listesi’nin maddelerini önemlerine göre sıralar, onların listeye nasıl yazılacağını (iş maddesi yazma tekniklerini) Product Owner’a öğretir.

Scrum Master, ayrıca, takımın hedeflerle eş doğrultuda ilerlediği konusunda emin olması için ve gerekliyse ya da talep olursa Scrum etkinliklerinin yönetiminde de Product Owner’a destek olur.

Development Team’e Karşı Sorumlulukları

Scrum Master’ın Development Team’e karşı sorumlulukları arasında ilk sırada, onlara rehberlik etmesi gelir. Takım içi uyumdan iletişimin kuvvetlendirilmesine kadar geniş bir sorumluluk alanı vardır.

Sprint’lerde Development Team’in tadını, başta Product Owner olmak üzere pek çok paydaş kaçırabilir. Takım içi anlaşmazlıklar da olasıdır. Bu durumda Scrum Owner, takımın konsantrasyonunu bozan sorunları çözmede ilk adımı adan kişi olur. Bunu da yaşanan probleme göre ya takımı bir araya getirerek ya söz konusu üyeden problemin ortadan kaldırılması için yardım talebinde bulunarak ya da yönetimi problemden haberdar edip onlardan destek isteyerek yapar.

Scrum Master’ın Development Team’e karşı sorumluluklarından bir diğeri de takımın önündeki engelleri bertaraf etmektir. Bunun için sorunu temeline inerek çözmeye çalışır; kendisi çözemezse yardım alır ancak sonuç itibarıyla engeli kaldırma sorumluluğunu üstlenen kişi olur.

Scrum Master, Development Team’in Agile dönüşümüne, kendi kendilerine organize olabilmelerine, çapraz işlevsellik kazanabilmelerine ve üretimlerinin en yüksek değere ulaşmasını sağlamalarına da yardım eder.

Diğer Sorumlulukları
  • Sadece kendi ekibi için değil, aynı zamanda kurumun tamamı için de koçluk görevini üstlenir.
  • Deneycilik ve kurumsal çeviklik konularının anlaşılmasında paydaşlara yardımcı olur, Scrum teorisi ile değerlerini kuruma yayar.
  • Tecrübe alışverişi için diğer Scrum Master’larla bir araya gelir. Bu buluşmaların ek bir faydası, ortak sorunlar ile bu sorunların çözüm yollarının keşfedilmesine olanak sunmasıdır.
  • Agile ve Scrum’ın konusunu oluşturduğu etkinlikler (seminer, atölye çalışması vs.) düzenler.
  • Değişime liderlik eder. Bu doğrultuda kurumda değer algısı oluştururken plan algısının kırılmasına gayret eder.

 

 

 
Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.