Scrum Çerçevesi Nedir?

Scrum, temel olarak ürünleri oluşturmanın çok daha cazip ve etkili bir yolu olarak görülmektedir. Bir anlamda, yüksek değerli ürünleri, kreatif ve aktif bir biçimde sunarken, uyarlanabilir problemleri ele aldıkları bir çerçeve şeklinde yorumlamak mümkündür. Karmaşık problemlerde etkili bir çözüm olarak uygulanan Scrum çerçevesine dair detaylara, gelin daha yakından bakmaya çalışalım.

Scrum Çerçevesi Neyi İfade Ediyor?

Şirketlerin ve kurumların değer üretmeleri konusunda destek olan Scrum, karmaşık gibi görünen makro problemlerin çözümünde rol oynar. Scrum’un yaratıcıları arasında yer alan Ken Schwaber ve Jeff Sutherland, yaptıkları tanımda Scrum’ın sorumluluklarına ve kurallarına vurgu yapar. Scrum’u her şeyden önce bir metodoloji olarak görmek bir yanılgı içerecektir. Bu açıdan Scrum’un ampirizmin nesnel yöntemini takip ettiğini ve uyguladığını ifade edebiliriz. Öngörülemezlik ile ya da karmaşık problemler ile başa çıkma noktasında algoritmal yaklaşımlarla buluşsal yaklaşımlar arasında bir değişim gerçekleştirir. 

Scrum değerleri, 2020 yılının temmuz ayında güncellenen Scrum kılavuzu içinde ilk defa yer almıştır. Söz konusu değerler; saygı, bağlılık, açıklık, motivasyon ve cesaret olarak belirlenmiştir.  Scrum’da en temel birim, ufak bir ekip olarak bilinen Scrum takımıdır. Scrup takımını; Scrum Master, ürün sahipleri ve geliştiriciler meydana getirir. Öte taraftan bu takımlarda belli hiyerarşiler ya da alt takımlar söz konusu değildir. Tek bir amaç etrafında, ilgili ürüne yoğunlaşılır. 

Scrum Çerçevesinin İlkeleri

Belli bir düzen ya da istikrar yaratmak adına Scrum kapsamında genellikle öngörülen durumlara yer verilir. Örneğin bütün oluşturulan etkinlikler, zamanlıdır. Sprint başladığı zaman süreleri sabit tutulur. Kısalma ya da uzatılma söz konusu olamaz. Scrum’ın eserlerinde paylaşım ve şeffaflık esastır. Denetimler oluşturmak adına pek çok fırsat sağlar. Eserle, şeffaflığı maksimum düzeye çıkarmak adına oluşturulur. Günümüzde Scrum çerçevesine dair onlarca kitap ve makale yer almasına karşın temel referans Scrum Kılavuzu olarak kabul edilir. Ken Schwaber ve Jeff Sutherland tarafından yazılan bu kapsamlı kılavuz, hala geçerliliğini sürdürmektedir. 

Son dönemde yaygın biçimde kullanılan Scrum çerçevesi ya da Scrum çatısı, bugün hemen her alana uyarlanabilir. Organizasyonların doğru şekilde işleyebilmesinden yazılım ve geliştirmeye kadar pek çok alanda karşılık bulabilen Scrum çatısına dair pek çok detay Scrum Rehberi içinde açıklanmıştır. Scrum çerçevesi temel olarak adaptasyona açık olan problemleri ele alan bir çerçevedir. Scrum bir yandan da bir tür Agile uygulaması olarak kabul görür. 

Sürecin yönetildiği büyük bir çatı olan Scrum’da daha önceden saptanmış rol ve kurallar söz konusudur. Bunlara adaptasyon sağlamak zorunludur. Bu uyumun gerçekleşmediği durumlarda Scrum gerçekleşmez. Yapılan yanlış uygulamalar ve etkinlikler, ScrumBut şeklinde ifade edilir. 1990’lı yılların başından beri kullanılsa da uygulama açısından oldukça zor bir temele sahiptir. Buna rağmen günümüze doğru belli bir ivmeyle popülerlik kazanmaktadır. 

Scrum teorisine bakıldığı zaman çerçeve kapsamında asıl istenenin deneysel davranışlar olduğu görülmektedir. Çünkü Scrum çerçevesinin özünde deneycilik anlayışı söz konusudur. Daimi bir kontrol amaçlanır ve risklerin minimize edilmesi sağlanır. Scrum çerçevesinde şeffaflık, gözlem ve uyum üç temel ayak olarak açıklanabilir.  

Scrum Etkinlikleri

Scrum çerçevesinin verimli bir şekilde sonuca ulaşması adına bazı etkinlikler yer alır. Söz konusu etkinlikler özellikle uyum açısından bir fırsat niteliği taşır. Mutlak suretle bir zaman sınırlamasına sahiptir. Özellikle Sprint adı verilen etkinlik, Scrum teorisinin odak noktasında yer alır. Sprint etkinliğinde ne ve nasıl sorularına yanıtlar aranır. 

Scrum takımlarını oluşturan kişiler her sabah yaklaşık olarak sadece 15 dakika boyunca günlük Scrum etkinliği özelinde Sprint hedefine koşarken ne gibi eylemler yaptıklarını ya da neler yapabileceklerini konuşurlar. Bu etkinliği Sprint değerlendirme ve Scrum Retrospektif gibi etkinlikler takip eder. Ürün İş Listesi, Sprint İş Listesi ve Artım Parçası ise Scrum eserleri arasında kendine yer bulur. 

Bir tür süreç çerçevesi olan Scrum çerçevesi hakkında daha kapsamlı şekilde bilgi edinmek ve danışmanlık desteği almak adına Makers Türkiye ile dilediğiniz zaman irtibata geçebilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.