Odağında Teknoloji ve İnovasyon olan
Eğitim ve Etkinlikler

Birlikte Çalıştığımız Firmalar
Yenilikçi Kurumlarla Yenilikçi kurgular

Kurumunuz için 21.yy yetkinlikleri
2014’te kurulduğumuzdan bu yana Kurumsal İnovasyon, Yaratıcılık, Kurumsal Girişimcilik, Teknoloji Okuryazarlığı konularında atölye çalışmaları ve etkinlikler tasarlayan yenilikçi bir inisiyatifiz. Bu atölye çalışmaları her birimden çalışana inovasyon, girişimcilik, Strateji Belirleme, Design Thinking (tasarım odaklı düşünme), Agile Proje Yönetimi gibi liderlik ve yönetim yetkinliklerini aktarmanın yanı sıra, IoT, Artırılmış Gerçeklik, Oyun ve Mobil Uygulama Yazılımı gibi teknolojik / dijital yetkinlikler kazandırmayı amaçlıyor. Bu atölyeler, 2 saatlik yoğun programlar, tam günlük eğitimler ya da eğitmen eğitimleri olabiliyor. Ayrıca yıllık programlar da sunuyoruz.
daha yaratıcı ve gİrişimci bir ekip, memnun çalışanlar
Takım olma, empati kurma, baskı altında çözüm üretme, fikirlerin akışkanlığı gibi 21.yy yetkinlikerini şirketlerin çalışanlarına, iş ortaklarına ve potansiyel çalışan adaylarına hızla geri dönüş alacak şekilde öğretiyoruz.
Etki yaratan kurgularımız ile bu yeni dünyada girişimci olmasanız bile girişimci bakış açısı ve yetkinliklerine sahip olmanızı sağlıyoruz. Bu bağlamda hazırladığımız programlara eklediğimiz ilham verici keynote konuşmalar ile kurumsal çalışanların, hem iletişim hem dijital yetkinliklerini çevik öğrenme yöntemleri ile hızlıca geliştirmelerini sağlıyor.
Bu kurgularla kurumların hem kurum içi eğitim, hem de away day (şirket dışı) etkinliklerinde çalışan bağlılığı ve çalışan memnuniyeti alanlarında ilerlemesine yardımcı oluyoruz.
Sosyal sorumluluk projeleri ile hayata dokunan programlar

Kurumların çalışanları, çalışan çocukları, stratejik paydaşları, hedef kitlesinde bulunan müşterileri ve öğrenciler için özel eğitim programları hazırlıyoruz. Sunduğumuz zengin içerik kurguları, teknoloji okuryazarlığı, ileri seviye kodlama ve IoT eğitimleri, girişimcilik maratonları, teknoloji sergileri, ilham verici keynote konuşmalar/seminerler içeriyor. Talebiniz doğrultusunda hazırladığımız etkileşimli /interaktif sergiler akıl açıcı gezen tırlarımızla tüm Türkiye’de hizmet veriyor.

Bu kurgularla, Kurumsal İletişim, İnsan Kaynakları ve İnovasyon ekiplerine, kurumlarını çalışan markası, işveren markası, inovasyon öncüsü ve tüm toplumda love brand (sevilen/halkın sevgisini kazanmış marka) haline getirmesi konusunda yardımcı oluyoruz.

%95’İN ÜZERİNDE MEMNUNİYET
Eğitim ve interaktif etkinlik kurgularımız sonrasında, bağımsız üniversitelerin yaptığı anketlerde %95 üzerinde memnuniyet ve fayda sağladığımızı görüyoruz. Şimdi bu faydayı size sağlamak istiyoruz. Bizimle bugün iletişime geçebilirsiniz.
48 saat gibi kısa bir sürede kurumların ihtiyaçları ve sektörlerine özel kurgularla teklif dönüyoruz.

Çalışanlarınız için, bugün bize ulaşın.