Plüton’da Yaşam Olanağı Hakkında Yeni Bulgular

Uzun lafın kısası:

Plüto’da gözlemler yapan New Horizons aracı tarafından toplanan veriler sayesinde, bilim insanları artık gezegendeki su varlığına ve yaşam için bir şans olduğuna daha güçlü bir şekilde inanıyor.


Plüton’un Suları

Buz gibi bu cüce gezegende bir okyanus, bir suyun varlığı, ilk defa NASA’nın New Horizons uzay aracının 2015 Temmuz’unda yaptığı gözlemlerle dikkatlerimizi çekmiştir. O zamanlardan beri bu 9. gezegenin topoğrafik yapılarının düzenli olarak incelenmesi, şimdi Plüton’da suyun bulunduğuna dair daha fazla bilgi sahibi olmamıza olanak veriyor.

Bu yüzeyin altındaki okyanus – Sputnik Planitia ( ya da Planum) olarak adlandırılan kalp biçimli bölgenin altında bulunuyor – Tombaugh Regio olarak bilinen bir bölgenin parçasıdır. Yaklaşık 1.000 kilometre ( 621 mil ) genişliğinde olan, metan ve karbondioksit ile birlikte çoğunlukla azot içeren buz tabakasını oluşturan bir düzlemdir bu bölge. Araştırmacı William McKinnon’un aktardığına göre bu buz tabakasının altında amonyak yüklü bir okyanus olduğu farzediliyor. McKinnon’ St. Louis’deki Washington Üniversitesi’nin Sanat & Bilim bölümünde çalışan dünya ve gezegen bilimleri profesörüdür.

Hayatın Sırrı Açığa Vuran İşareti

Bir yerde su var ise orada yaşamın da olabileceğini büyük ve muhteşem bir olasılık. Sputnik Platinia’a, amonyağın (Amonyak, formülü NH₃ olan; azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan renksiz, keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gaz bileşiğidir. OH⁻ iyonu içermediği halde suda zayıf baz özelliği gösterir.) varlığına rağmen, bu donmuş sularda yaşamın mümkün olduğuna inanılıyor. Çünkü, Plüton’un yeryüzündeki toprakta bulunan mikroorganizmalar, DNA ve proteinlerin oluşumunda oldukça önemli olan amonyağa nitrojeni sabitler. Bu da amonyağa rağmen yaşamı mümkün kılabilir.

P.M. Schenk LPI/JHUAPL/SwRI/NASA

“Eğer tamamen buz kabuğu ile kaplı bir okyanusta yaşamdan bahsedebileceksek bu en iyi ihtimalle ve umutla, bu yaşamın son derece ilkel bir tür organizmalar tarafından başlatıldığı olur.”

Plüton’daki suyun varlığını öne süren diğer oluşumlar, Elliot krateri denen bir bölgenin hemen batısında yer alan Viking Terra ve Bare Montes’de bulunmuştur. NASA’nın New Horizons aracının bulduklarına göre bu bölgelerde suyun ve suyun oluşturduğu buzun varlığına dair güçlü işaretler gösterilmişti. Bu alanlar, Plüton’un yüzeyinin altında yaklaşık 450 KM’lik bir uzunluk boyunca su tutabilen bölgelerdir.

Bu bilgilere göz attığımızda dünya dışı bir yaşamı bulmanın temeli suyun varlığı ise, Jupiter’in iki uydusunda daha iyi işaretler vardır. Titan ve Europa diye adlandırılan bu uydularda yeryüzünden daha fazla su içeren donmuş suların olduğu söylenir.

kaynaklar: futurism.

Yorum yap