Pandemi ile Birlikte İşler Nasıl Değişiyor?

Pandemi ile Birlikte İşler Nasıl Değişiyor?

Covid-19, Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tüm kıtalara hızla yayılması sebebiyle geçtiğimiz mart ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak ilan edilmiştir. Dünyanın dününe bakıldığında tanıdık gelen bu kavram, bir salgınla baş etmek zorunda kalmamış topraklarda yaşayanlar için oldukça yeni bir kavram. Peki, sağlık sistemlerinden sosyalleşme kurallarına kadar farklı noktalarda değişimi gerekli kılan pandemi ile birlikte işler nasıl değişiyor? İşte bu yazımızda cevabını arayacağımız soru bu. Kaynağımız ise Ekim 2020’de Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan Mesleklerin Geleceği Raporu 2020.

Makers Türkiye olarak tüm servislerimizi Online’a taşıdığımız bu dönemde büyümeye devam ediyoruz! Sırlarımızı açıkladığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz:)

Raporun Aydınlattıkları

Covid-19, geleceğin iş dünyasının sahneye çıkışını hızlandırmış durumda. Benzeri bir yorum, Dünya Ekonomik Forumu Değişim Direktörü (Manging Director, World Economic Forum) Saadia Zahidi’ye ait. Bu gelişme dâhilinde iş dünyası, yakın gelecekte nelerle karşılaşacağını kestirmek istiyor. Zira mevcut eşitsizlik, pandemi dönemiyle birlikte çok daha fazla derinleşmiş bir durumda. Mesleklerin Geleceği Raporu 2020’de yer alan bilgiler, bu kestirim için oldukça faydalı noktaları açığa çıkarıyor. Raporda, 2020 yılında pandemi nedeniyle ekonomik açıdan yaşanan aksaklıklar ve teknolojiyle bütünleşmiş iş ile yeteneklerin beş yıllık görünümü sunuluyor. 26 ülkeden 15 farklı ekonomiye katkıda bulunan kademedeki üst düzey yetkililerinin görüşleri alınarak oluşturulmuş raporun günümüze yönelik ve 2025 yılına kadarki görüşleri arasında öne çıkanlar şunlar:

RAPORUN 2025 YILINA KADAR GÖRÜŞLERİNDE ÖNE ÇIKANLAR

  • Önceki yıllara kıyasla “yeni iş yaratma” yavaşlıyor, “iş imha etme” hızlanıyor.
  • İş gücü hızla otomatikleşiyor ve bu nedenle 85 milyon iş, kesintiye uğrayacak (orta ve büyük işletmelerde). Artan otomasyon ve dijitalleşme ile birlikte muhasebe, veri girişi, idari destek gibi alanlarda roller azalacak.
  • 5 şirket yöneticisinden 4’ü, dijitalleşme ile yeni teknolojileri şirketlerine uyarlama noktalarında yaptıkları çalışmaları hızlandırmış durumda.
  • Robot devrimi; insan, makine ve algoritma üçgenindeki iş bölümüne uyarlanmış 97 milyon yeni rol ortaya çıkaracak. Robotik mühendisleri, yapay zekâ ve makine öğrenimi uzmanları, veri analistleri ve bilim adamları, mevcut talepte bulunan roller arasında. Bu da göstermektedir ki işler, çalışanlarla makineler arasında paylaştırılacak.
  • Görevlerini ifa etmeye devam etmeyi bekleyen işçilerin yaklaşık yarısı, yeni temel beceriler kazanmak durumunda kalacak.
  • Geleceğin işleri, teknolojinin benimsenmesini gerekli kılacak ve yeni ürünler ile hizmetlere duyulan talebi yansıtacak. Bu işler; pazarlama, satış ve içerik üretimindeki roller vasıtasıyla insanların iletişim, karar verme, etkileşim, yönetim vb. yeteneklerinin önemini ortaya koyacak. Yani, yeni ekonomide ikili ilişkiler, önemini korumaya devam edecek.
  • Bugünkü mühendisler, araştırmacılar ve pazarlamacılar, bozulacak iş ortamında geleceğin veri bilimcilerine evrilebilir.
  • Ortaya yeni meslekler çıkacak ve bu mesleklere yönelik adaptasyon diğerlerine kıyasla çok daha kolay olacak. Örneğin; öne çıkacak mesleklerden veri ve yapay zekâ, ürün geliştirme ve bulut bilişim arası geçişler için kaynak ve hedef meslek arasında tam bir eşleşmenin gerekli görülmeyeceği belirtiliyor. Bu nedenle ilgili alanlardaki yeni rolleri üstlenecek kişiler için talep artışı olması bekleniyor. Buna karşın kimi mesleklerin daha “kapalı” özellikte olacağına ve ancak çok özel yeteneklere sahip olanlarca sırtlanılacağına da değiniliyor.
  • Hâlihazırdaki çalışanlarını geliştirmeyi seçen işletmeler, en rekabetçi işletmeler olacak. Ankete katılanların %65’inden fazlası, çalışanlarının vasıflarını artırmayı ve bu doğrultuda yatırım yapmayı planlıyor. Yaklaşık %85’i ise uzaktan çalışmanın genişlemesine hazır.
  • Temel yetkinliklerden eleştirel düşünme, problem çözme ve analiz, eğitimciler gibi işletmeler için de geliştirilmesi, güncel tutulması gereken yetkinlikler olarak öne çıkıyor. Pandemiyle birlikte önemi de daha fazla anlaşılmış durumda olan esneklik, dayanıklılık ve stres yönetimi, 5 yıl sonra da önemini koruyacak.

Hangi işletmeler yarınlara çıkacak

WEF’in 163 sayfalık The Future of Jobs 2020 (Mesleklerin Geleceği 2020) adlı raporunun satır aralarında iş dünyasının yapmakta olduğu gelecek hazırlığını etkileyecek önemli bilgiler bulunuyor (Raporun tamamını okumak isteyenler, tıklayınız.). Tüm bu bilgilere yer verememiş olsak da rapordan almış olduğumuz kesitler açıkça kimi gerçekleri ortaya koyuyor. Öncelikle belirtmek gerekir ki 2008 küresel krizinden farklı olarak Covid-19, sadece eğitim düzeyi düşük olanları değil, daha geniş bir kesimi etkiliyor. Bu nedenle pandeminin yarattığı değişime adapte olabilen, çevik, dayanıklı, kültür odaklı olan, stratejik iş planı yapabilen ve iş sürekliliğini önemseyen işletmeler yarınlara çıkabilecek.

Makers Türkiye’nin ekiplerin Uzaktan Çalışma Yöntemleri ve Çevik ya da Tasarım Odaklı Düşünme ile hızlı çıktı aldıkları yöntemleri aktardığımız Danışmanlık servislerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın