Pandemi Döneminde İnovasyon Alanında Neler Değişti?

Pandemi krizinin patlak vermesiyle birlikte, hemen hemen tüm alanlarda alışılagelmiş düzen sarsılmıştır. Beklenmedik bu sarsıntı karşısında işletmeler, ekonomik faaliyetlerini devam ettirmenin yeni yollarını aramaya ve böylelikle inovasyona ağırlık vermeye başlamıştır. Bu yazımızda “Pandemi döneminde inovasyon alanında neler değişti?” sorunun yanıtlarını arayacağız.

 

Kriz ve İnovasyon İlişkisi

İnsanoğlu, 2020 yılının tamamında etkili olan Covid-19 pandemisiyle girdiği savaştan galip ayrıldığında, tüm dünyanın temelden değiştiği ortaya çıkacaktır. Çünkü: Tüm dünya her ne kadar ekonomi, sağlık, eğitim vb. pek çok noktadan darbe almış olsa da, adı ister Covid-19 olsun ister başka bir şey, tüm krizler, yenilikler için ilham kaynağıdır. Geçmişe dönüp baktığımızda bu gerçek orada durmaktadır. Özetle denilebilir ki krizlerin beraberinde getirdiği tek iyi şey, inovasyondur.

Krizlerin inovasyonu tetiklemesinin altında yatan sebep esasında oldukça açık: Kaos ortamından çıkma gayreti. Bu gayret sayesinde kurum ve kuruluşlar bilimsel ve teknolojik alanlarda yenilikler ortaya çıkararak çıkış yolu bulabilmekte. Hangi alanla ilgili olursa olsun inovasyon, sorunları çözmekte!

Covid -19 Pandemisinin İnovasyona Etkileri

Covid-19’un insanlar arasına sosyal mesafe koyması, ilk olarak iş hayatını evlere taşıdı ve bu da özel yaşamla iş yaşamı arasındaki dengenin sorgulanmasına yol açtı. Bir yandan işe gitmek, işten gelmek için yollarda kaybedilen süre çalışanlara kalırken diğer yandan verimlilik ispatı için çalışanlar çok daha yoğun üretim yapmak zorunda kaldı. Bu doğrultuda Covid-19 pandemisinin inovasyona en büyük etkisinin iş yapış biçimlerinin dijitalleşmesi ve bu durumun yansımaları olduğu söylenebilir. İnovatif bir çıktı olan dijitalleşmenin en büyük artısı ise verimlilikte artış yaşanmasını sağlaması oldu. Diğer bir artısı da çoklu görüşmeler için toplantı odası temin etme zorunluluğunu ortadan kaldırması, yani, her yerde her zaman iletişimde kalınması oldu.

Kimi şirketler krizi fırsata çevirerek Agile metodolojisini benimsedi. (Agile dönüşümü başlatmak için yapılması gerekenler hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.)  Bu da süreçlerde ciddi bir değişikliğe yol açmazken ürün geliştirme ya da projeye bakış açısında değişimlere neden oldu. İşletmeler, daha hızlı hareket etmenin ve dolayısıyla daha hızlı sonuç almanın mümkün olduğunu gördü. Bu tür şirketlerden bazıları bu tür inovasyonlara adım atmış olsalar da pandemiyle birlikte adımlarını hızlandırdılar.

Covid-19 pandemisiyle birlikte şirketler, ihtiyaç odaklı ürün geliştirmeye yönelik adımlar da attılar. Diğer bir deyişle geçmiştekinden farklı olarak “market-pull” çalışmaya başlayarak inovasyon gerçekleştirdiler.

Pandemi sürecinde şirketler, ayrıca, açık inovasyon temelli iş birliği projeleri gerçekleştirmeye başladılar.

İşletmelerin İnovasyona Bakışı

McKinsey & Company’nin 200’den fazla kuruluşu kapsayan bir araştırmasına göre yöneticilerin %90’ından çoğu, pandeminin etkisiyle gelecek beş yıl içerisinde iş yapış biçimlerinin değişeceğini düşünmekte. Öte yandan yöneticilerin %30’undan daha azı kriz sebebiyle doğan fırsatların farkında ancak bu fırsatlardan yararlanmaya hazır değil. Araştırmaya katılanların büyük bir bölümü, iş sürekliliğini sağlamaya odaklanmış durumda ama inovasyonu suların çekildiği döneme bırakmak isteyenler de mevcut. Buna karşın, araştırmanın yanı sıra yaptıkları röportajlara dayanarak McKinsey & Company, birçok şirketin inovasyona öncelik vermekte olduğunu ifade ediyor. Bu yaklaşımı sergileyen şirketler için inovasyonun anlamı; temel işlerini desteklemek, fırsatları takip etmek, nakitten tasarruf emek, riskleri en aza indirmek ve böylelikle kriz atlatılana kadar beklemek.

Şirketler Kaygı Eşiğini Nasıl Geçebilir?

McKinsey & Company’nin araştırması göstermektedir ki yüzleri inovasyona dönük olmakla birlikte yöneticiler bir yol ayrımında. Geçmişteki kriz dönemlerinin de öğrettiği gibi çıkar yol, geminin yol alması için dalgaların durulmasını beklemek değil, gelecekte de ilerleyebilmek için dalgaların arasından geçecek inovasyona tutunmak.

Bunun için öncelikle iş yapış biçimlerine yönelik bakış açılarını değiştirmeliler. Yani, inovatif bir yaklaşım sergileyerek dönüşümü başlatmalılar. Bu bakış açısıyla birlikte:

  • Güncellenmiş müşteri ihtiyaçlarını doğru bir şekilde analiz etmeliler. Bu analizler sonrası da iş yapış biçimlerini ihtiyaç ve beklentileri eksiksiz karşılayacak şekilde güncellemeliler. Covid-19 sürecinde inovasyon kapsamında verilebilecek ilk örnek, dijital dönüşüm. Anıldığı gibi pek çok işletme, hızla dijitalleşmeye ve bu alanda yetkinliklerini geliştirmeye çoktan başladı. Bu inovatif eylemin ardında müşteri taleplerini karşılama, verimliliği artırma, işletmeyi pandemi döneminin sonrasına da başarıyla taşıma vb. gayeler bulunuyor.
  • Yeni fırsatları görmeli ve hızla hayata geçirmeliler. Yukarıda andığımız araştırmada değindiğimiz gibi fırsatları göremeyen ya da uygulamaya almaktan imtina eden şirketler mevcut. Pandemi sona erdiğinde faaliyetlerine devam edecek şirketler, bu dönemde fırsatları tüm rakiplerinden önce görüp onları kullanmak için zaman kaybetmemiş şirketler olacaktır.
  • Kriz öncesi dönemde inovasyona yaptıkları yatırımları günün koşullarını göz önünde bulundurarak tekrar değerlendirmeliler. Sorun yaşanmayan bir dönem için inovasyona ayrılan kaynak, şirketlerin bulundukları konumdan geriye düşmemeleri için yeterli gelmiş olabilir. Ancak ortada bir kriz var ve bu kriz, mevcut kaynakların uygun bir şekilde inovasyon için tahsis edilmesini gerekli kılıyor. Girişte ne demiştik? İnovasyon, sorunları çözmekte!
  • Kriz sona erdiğinde rakipleriyle rekabet edebilmeleri için şirketlerin bugün bir temel oluşturması gerekiyor. Bu temel, klasik temelin sarsıldığı süreçte çok daha yenilikçi, global bir etki yaratacak özellikte olmalı. Çünkü oyunun kuralları baştan yazılıyor!

İşletmenizin bu krizden yararlanmış şirketler arasındaki yerini alması için sizleri de inovasyona dair tüm bilgi ve birikimimizi aktardığımız eğitimlere katılmaya davet ediyoruz. Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.

 

Kaynaklar

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/deloitte-review/issue-27/opportunity-and-innovation-in-a-time-of-pandemic.html

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/innovation-in-a-crisis-why-it-is-more-critical-than-ever#

 

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.