Otizmli İnsanlar Neden Matematikte Daha İyi?

Otizmli bireylerin beyni, otizmli olmayan bireylere göre bazı zorlukları daha kolay çözer hale getirebilir. Kendi içlerinde birçok sıkıntıları var ancak bu kişilerin beyni başkalarına oranla problemleri daha sorunsuzca ve zekice çözmede üstün kılıyor.

Bir İtalyan psikolog tarafından yapılan araştırmalar, sistematik düşünmeyi matematiksel yeteneklerle ilişkilendiren kanıtlar sunmakta bu da neden otizmli bireylerin sayılarla arasının daha iyi olduğunu açıklamaya yardımcı olmaktadır.

Genel olarak beynimiz bir çıkmazla karşı karşıya kaldığında iki farklı yaklaşıma sahip olma eğilimindedir. Kategoriler arasındaki kişisel olmayan ilişkiler tanımlar ya da bir sonuç tahmin eder veya çevremizden yardım alarak çözüme ulaşmaya çalışırız.

Sistematik Düşünce ve Empati Arasındaki İlişki

Sistematik ve empatik eğitimlerin kendi içlerinde artıları ve eksileri vardır. Gün içinde yaşadıklarımızı, akıl yürütme ve empati yapmayla süreç haline getirir, işler ve problemleri çözeriz. Ancak bireyler, yaşadıkları deneyimler ve farklı nörolojik yapıları sayesinde problem çözmede farklı yollar edinirler. Bu da bazılarımızın problem çözmede, diğerlerinden daha iyi olduğunu ifade eder. Problem çözebilme yeteneği başlıca sistematik düşünceye dayanır.

Padova Üniversitesi’nden psikolog Paola Bressan 200’den fazla üniversite öğrenci üzerinde testler yaptı. Matematik becerilerini, sistematik düşünme yeteneğini ve algoritmik düşünerek problem çözme becerilerini bireysel olarak inceledi.

Sonuçlar tahmin ettiğiniz gibiydi. Mühendislik ve fizik gibi sayısal dersler alan öğrencilerin sistematik düşünme yeteneği, empati yeteneğine baskın çıktı. Psikoloji öğrencilerinde ise sonuç tam tersine döndü. Ayrıca kadın öğrencilerin erkeklere oranla düşük matematik puanı aldıklarını buldu. Bu çalışma 200 kişilik bir öğrenci grubuna yapıldığı için genel bir yargıya varılamaz tabii. Daha geniş gruplarda sonuçlar ilk görünenden farklı olabilir.

Bulguları otizme uyarlamak mantıksız değildir. Geçmişte yapılan araştırmalara göre otizmli bireylerin, matematik yeteneklerini giderek artırdığını göstermiştir. Otistik bireyler aşırı düzenli ve hiper-sistemleşmeye eğilimlilerdir. Bu da onların belirli davranış kalıplarına girmelerini sağlar. Ayrıca dikkat dağılımı konusunda otistik olmayan insanlara nazaran daha dirençlilerdir.

Kaynak:

https://www.sciencealert.com/autism-spectrum-disorder-mathematical-ability-hyper-systemised-thinking

bir yorum bırakın