Ölçeklenmiş Scrum Nedir?

Scrum, takımların ufak artışlar sonucunda değer yarattığı, geri bildirime dayalı yaklaşımlar benimseyen popüler bir çerçevedir. Scrum kavramını bir takımın ötesinde ölçeklendirmek olasıdır. Scrum ölçeklendirmeleri konusunda özellikle Nexus çerçevesinden referans alınan pek çok atölye çalışması yapılmaktadır. Siz de Scrum çerçevesini ölçeklendirme özelinde Makers Türkiye’den profesyonel düzeyde destek alabilirsiniz.

Ölçeklenmiş Scrum Hakkında Genel Bilgiler

Scrum esasen Agile Yazılım Geliştirme Manifestosu’nun önemli bir parçası olarak karşımıza çıkar. Belli bir plana bağlı olmak yerine değişime alan yaratan, müşteri iş birlikteliğini, yazılımı ve birey etkileşimini merkeze alan Scrum, oldukça uygulanabilir bir çerçevedir. Kompleks yazılım süreçlerinde özellikle tercih edilen Scrum, ihtiyaçlara bağlı olarak esnek bir tutum sergiler.

Scrum takımları 3 ile 9 kişi arasında olmak zorundadır. Daha fazla olması rollerin karışmasına yol açmaktadır. Eğer ilgili projeniz, daha fazla kişiye ihtiyaç duyarsa bu durumda yen Scrum takımları yaratılır. Ama Scrum takımlarının 9 kişiden fazla olmaması, üzerinde hassasiyetle durulan bir ölçüdür.

Diğer yandan organizasyonun tüm aşamalarında ölçeklendirme olgusunu yaymak da önemlidir. Scrum’da temel amaç zaten doğrusal bir ölçeklenebilirlik yaratabilmektir. Ölçeklenmiş Scrum’un bir diğer önemli maddesi asgari uygulanabilirlik amacına ulaşmaktır. Buna göre organizasyonda karar almak için gereken sürenin olabildiğince azaltılması hedeflenir. Görece daha ufak olan ekipler, doğru bir şekilde koordine edildiklerinde organizasyona bu anlamda güç katar.

Doğrusal ölçeklendirmeyi yakalama sürecinde bürokrasinin işleri yavaşlatacağına dair bir görüş hakimdir. Özellikle de karar verme süreçlerinde böyle bir mekanizmanın ortadan kaldırılması, olumlu bir sonuç verir. Amaç, doğrusal bir ölçeklenebilirlik yaratmak ise, bürokrasinin net bir engel olduğu düşünülür. Takımların tamamının en kötü olasılıkla bir temsilciyle beraber ölçekli günlük scrum’a katılım göstermesi şarttır. Ölçekli Günlük Scrum, SDS olarak da bilinir. Bu noktada çoğunlukla Scrum Master’lar dahil olmaktadır.

Ölçeklenmiş Scrum Nexus İlişkisi

Büyük ölçekli olan geliştirme projeler, pek çok zorluğu da beraberinde getirir. Bunları aşmak adına uygulamalı yaklaşımları benimsemek ve öğrenme aşamasına dahil olmak şarttır. Günümüzde Scrum çerçevesini büyük ölçüde Nexus ile ölçeklemek olasıdır. Her şeyden önce Nexus, Scrum çerçevesinin üstüne inşa edilen bir kavramdır. Nexus doğrudan Scrum ilkelerini temel olarak almaktadır. Scrum’un ortak yaratıcılarının Nexus üzerinde de rolü vardır. Birden çok Scrum takımıyla daimi şekilde entegre bir ürün sunmak adına bu ölçeklendirmelere ihtiyaç vardır.

Ken Schwaber tarafından Neus “Ölçekli Scrum çerçevesinin iskeleti” olarak tanımlanmıştır. Yani bir anlamda ölçekli ve profesyonel bir Scrum çerçevesinin özünü oluşturur. İşletmelere doğru ölçekli Scrum örneğini yaratma noktasında rehberlik eder. Bunu büyük oranda işletmelerin üretkenliğini, yaratıcılığını ve projenin içeriğini baz alarak yapar.

Ölçeklenmiş ve profesyonel Scrum, sabit ve tanımlanmış çözümlerden uzak durur. Bu noktada tüm organizasyonların benzersiz olması adına çaba gösterilir. Aynı şekilde ölçeklendirme girişimlerinin tümü özgündür. Bu açıdan ampirizmin sadece ürün geliştirme kısmında değil, ölçeklendirmeyi de büyütmek adına kullanıldığını görmekteyiz.

Her kuruluş benzersizdir ve karşılaştığı benzersiz sorunlara farklı çözümlerini ortaya çıkarması ve uygulaması gerekir. Çok sayıda ölçekli ve profesyonel Scrum uygulamasından destek alan Nexus çerçevesi, bunu yapmanın etkin bir yoludur. Nexus çerçevelerini kullanmak, Scrum’u ne şekilde ölçeklendirebileceğiniz konusunda size referans olacaktır.

Günümüzde oldukça karmaşık ve büyük ölçekli sistemleri geliştirmek adına bazı entegre platformların tasarlandığı bilinmektedir. Öte yandan işletmelerin ölçeklendirme metotları sonucunda sahip oldukları değeri ölçebilmeleri adına subjektif yönetim araçları oluşturulmaktadır.

Ölçeklenmiş Scrum çerçeveleri hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak ya da pratik süreçte profesyonel düzeyde destek almak için Makers Türkiye ile iletişim kurmanız yeterli olacaktır.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.