Ölçeklenmiş Agile Nedir?

“Agile proje yönetimi” söz konusu olduğunda pek çok kişinin zihninde ilk olarak Scrum ve Kanban gibi fark yaratan metodolojiler oluşuyor. Agile, genel olarak Waterfall  gibi geleneksel proje yönetimi anlayışlarına tam anlamıyla meydan okuyor. Birçok başarılı kurum, organizasyonlarının farklı aşamalarında Agile proje yönetiminden destek alıyor. Agile, genellikle maksimum 10 kişilik ekiplerle uygulanabilir.  Bu sebeple çevik proje yönetiminin 10 kişinin üzerinde olan ve 10 kişinin üzerine çıkacak daha büyük organizasyonlarda ölçeklendirilmesine ihtiyaç duyuluyor. Büyük kurumların görece yavaş hareket ettiklerini ve değişime daha zor adapte olabildiklerini düşünürsek, ölçeklenmiş Agile kullanmaları öneme sahiptir. Ölçeklenmiş Agile, İngilizce kaynaklarda Scaled Agile, Agile at Scale ve Scaling Agile isimlerinde ulaşılabilir. Yazımızda, araştırdığımız kaynakları Türkçe olarak blog formatında aktaracağız.

Ölçeklenmiş AgIle (SCALED AGILE /AgIle at scale) Neden Gereklidir?

Agile, kurumlarda projelerin daha hızlı teslim edilebilmesini ve problemlerin çözülmesini sağlayan etkin bir proje yönetim biçimidir. Organizasyonların yapısına göre Agile metodolojilerinden biri veya birkaçı uygundur. Bu yöntemle, görece sınırlı sayıda kişi çalışabildiğinden ölçeklenmiş Agile kullanılmasına ihtiyaç duyulabilir. Büyük bir organizasyonun farklı birimlerinde olan ekiplerin koordinasyonu için Scaled Agile çerçeveleri tasarlanmıştır.

Piyasaya dahil olacak büyük ve karmaşık yapıdaki bir proje için Agile at Scale ya da diğer ismiyle Scaled Agile şarttır. Scaled Agile ile farklı ekiplerin iş akışını ekip liderleri eşleştirebilirler. Örneğin Sclaed Agile kullanarak birden fazla Scrum takımınız olabilecektir. Kurumlar, scaled Agile’a geçiş yaparken bunun etkili bir şekilde uygulanabilmesi adına gerekli ekiplerine yatırım yapmalıdırlar. Mevcut olan Agile metodolojilerine sahip olan kurumların ölçeklenmiş Agile’a geçmeleri, yalnızca bir araç eklemekten daha fazlasını gerektirebilir. Şimdi Ölçekli Framework çeşitlerinin neler olduğundan bahsedelim.

 

4 tane SCALED AgIle Çeşidi

 

1. SAFe (Scaled Agile Framework)

SAFe (Scaled Agile Framework) en yaygın olarak kullanılan scaled Agile çeşididir. Temel olarak 4 ana konfigürasyon ve 3 seviyesi vardır. Essential SAFe, çerçevenin en temel unsurlarını oluşturur ve başlangıç noktasıdır. 50 ile 125 arasındaki kişi, aynı proje üzerinde takımlar halinde ortak çalışma yürütebilirler. Agile Release Train (ART)  uzun ömürlü Agile takımlarını ele alır. Large Solution SAFe ise birden fazla ART ve tedarikçilerin koordine ve senkronize edilmesine odaklıdır. Portfolio SAFe, küçük ve orta ölçekli kurumlarda tüm çözümleri ve sistemi içerir. Büyük kurumlarda her birim için birden çok portföy söz konusudur. Full SAFe ise isminden de anlaşılacağı gibi en kapsamlı seviyedir. Büyük kurumlar ve organizasyonlarda çözüm geliştirmeye destek sunar.

2. LeSS (Large Scale Scrum)

Büyük ölçekli olan LeSS, Scrum’ın genel özelliklerine uygun kalarak birden çok takımı ölçeklendirir. LeSS iki seviyeden oluşur: Basic LeSS ve Huge LeSS. Basic LeSS, takımların 2 veya 8 kişiye kadar oluşturulduğu kapasiteye sahiptir. Huge LeSS ise 8 ve üzerinde takımın çalışmasına uygundur. Orta ve küçük ölçekli kurumlar için farklı modeller de sunar. Karmaşıklıkları ortadan kaldırıp problemleri basit yollardan çözmeye odaklıdır. Aynı zamanda iletişim sorunlarını çözer ve ekipleri stratejik bakış açısına yönlendirir. Takımların ayrı ayrı iş değerleri sunmasına imkân tanır. Yenilikçi, açık fikirli ve iş isteklendirmesini yükselten olanakları vardır.

3. SoS (Scrum-of-Scrums)

SoS, en çok 9 kişilik ekiplerin çalışmalarını entegre etmek için tercih ediliyor. Basit, ek roller gerektirmeyen, uygulama maliyeti daha düşük bir scaled Çevik çerçevesidir. Genellikle 3 ya da 4 ekibin olduğu projeler için uygundur. Bu ekiplerin kendi aralarındaki iletişimlerini sağlarken yazılım çıktılarının bütünleşmesine yardımcı olur. Daha büyük ölçekli ekipler ve projeler için ölçeklendirmesi ve dokümantasyonu sınırlıdır. Takımlar arasındaki bağlılıklara yine sınırlı bir çözüm sunar.

4. DAD (DIscIplIned AgIle DelIvery)

DAD, öğrenmeyi merkezine alan insan odaklı bir Agile çerçevesidir. Scrum’ın ilerisinde bir farkındalık sağlar. Çözüm yerine seçenekler sunar. Bu seçenekleri ise takımların büyüklüğü ve dağılımlarına göre verir. İş akışını optimize ederek görselleştirir, israfı azaltır, sürekli iyileştirmeler yapar.

Nexus

Nexus, küçük Scrum ekiplerinin sonuçları incelediği ve geri bildirime dayanan bir scaled Agile çerçevesi sunar. Sayısı birden fazla olmak kaydıyla Scrum takımlarına rehberlik eder ve Scrum’ın genişlemesini sağlar. İşlerin nasıl paylaşıldığını, takımların bağımlılıklarını minimuma indirmeleri gerektiği gibi konularda yol göstericidir. Nexus için genelde 3 ve 9 arasındaki sayıda Scrum ekibi idealdir. Tek bir entegre ürün adına Nexus, basit bir çerçeve yaratır.

Siz de kurumunuzda scaled Agile çerçevelerini kullanıp daha büyük takımların birbiri ile çalışmasını kolaylaştırabilirsiniz. Ölçeklenmiş Agile ile ilgili tüm konularda Makers Consulting iletişime geçebilir ve profesyonel düzeyde destek alabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.