OKR Nedir? Hangi Uzunlukta OKR Belirlenmelidir?

OKR metodolojisi, hem ülkemizde hem de dünyada kurumsal işletmeler için başarıya ulaşma noktasında destekleyici bir yöntem olarak yerini almıştır. OKR ile şirketler hedeflerine odaklanıp daha hızlı ve başarılı bir şekilde yol alabilmektedir. OKR, hem şirketlerin hem de çalışanların hedeflere ulaşmaktaki performansını olumlu olarak etkilemektedir. OKR yönetim yöntemini dünyada ve Türkiye’de pek çok şirket aktif olarak kullanmaya başlamıştır. OKR’ın nasıl bir yöntembilimi olduğunu, hangi uzunluklarda belirlenmesi gerektiğini ve OKR hakkındaki diğer detayları bu yazımızda sizler için derledik.

OKR Nedir ve Kimler Kullanır?

İngilizce olan OKR kısaltmasının açılımıObjective Key Results” şeklindedir. Türkçeye ise “Amaçlar ve Anahtar Sonuçlar” olarak çevirmemiz mümkündür. OKR, kurumsal işletmeler için oldukça önemli bir yönetim metodolojisi olarak kabul görmektedir. OKR, şirket için en önemli amaçları ortaya çıkarırken karmaşaya izin vermeden, çalışanların bu hedefleri basitçe bilmesini ve bu amaç için çalışmasını sağlayan etkili bir yönetim anlayışıdır. OKR, çalışanların bağlılığını ve üretkenliğini önemli ölçüde arttırmaktadır. Ayrıca şirketlerin hedeflerini gerçekleştirmesi bakımından ortak bir odaklanma alanı oluşturur.

Silikon Vadisi’ndeki birçok şirket OKR ile yönetilmektedir. İlk olarak Intel şirketinde ortaya çıkmış bir yönetim metodu olduğu bilinir. 1980’li yıllarda başlayan bu anlayış ardından Google gibi firmalarda da kullanılmaya başlandı. OKR’ın başlangıçtaki amacı hızlı bir biçimde yönetimsel olarak gelişmeler göstermek düşüncesiydi. Çok hızlı gelişmeler gösteren, aynı zamanda geleceği belirsiz, yüzlerce ya da binlerce çalışanı olan şirketlerde çalışanları esas amaçlara nasıl odaklanacaklarını belirlemekti. Yani bir başka deyişle kısıtlı olan zamanda en önemli olana odaklanarak ve de motivasyonu düşürmeden üretme anlayışıdır diyebiliriz.

Bu yönetim biçiminin temelleri çok önceden başarılı bir biçimde atıldığından günümüzde Netflix ya da Spotfy gibi dijital platformlar OKR’yi başarılı bir şekilde uygulama şansı bulabiliyor. Öyle ki dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok kurumsal şirket OKR metodolojisini kullanmaya yöneliyor. OKR’ın daha esnek, çevik ve dirençli yapısı birçok şirketin dikkatini çekiyor.

KPI İle OKR’ın Farkları Nelerdir?

OKR verilere ve sonuçlara odaklanan, aynı zamanda da çevik/hedefe odaklı bir yönetim yöntemidir. KPI’ın (Key Performance Indicator) bir benzeri veya alternatifi değildir. Temel performans göstergesi olarak dilimize çevrilen KPI’ın tamamlayıcısıdır. Yani KPI’lar OKR’lara ulaşmanızı sağlar. OKR’ın stratejik hedeflerine ulaşabilmek için sürekli ölçümler yapmanız için KPI’ı kullanırsınız.

KPI’ın OKR ile arasındaki en büyük fark, OKR’ın daha genel hedef ve amaçlara yönelik olmasıdır. OKR, basit bir biçimde hatta özellikle basitleştirerek şirketin amacını belirlemektedir. Karmaşıklıktan kurtulan hedefler, KPI ile ölçümleri yapılarak genel hedef ve amaçlara yönelik ne kadar yaklaşıp yaklaşılmadığını kontrol edebilmektedir.

Şİrketlere OKR’ın Faydaları Nelerdir?

Şirketlerin hedeflerini gerçekleştirmek adına kısa, orta veya uzun vadeli stratejileri olmak durumundadır. Bu hedeflere ulaşmak yöntemlere ihtiyaç duyarlar. OKR’ın çalışanlar açısından şirketlerine en büyük faydası, kurumun verdiği görevlerden daha fazlasını düşünebilmeleri olarak görülüyor. Kendilerine verilen görevlerle çalışanlar, yalnızca söz konusu işleri yapabiliyorken, OKR ile doğrudan büyük resmin içerisine dahil olabilmektedir. Tüm oyunun içerisinde olan çalışanın performansı ve aidiyeti de paralel bir şekilde yükseliyor. Üstelik OKR ile şirketin ana amacı, kısa sürede tüm departmanlara nüfus edebiliyor. Yani şirketteki herkes ana amaç için çaba gösteriyor. Çalışanlar hangi amaç için, nasıl katılar sunduklarını bilerek daha verimli çalışabiliyorlar. OKR hedeflerini bilen çalışanlar, hep birlikte belirlenen amaçlara hizmet ettiklerinden şirkete büyük bir çeviklik ve hız kazandırıyor.

Hangİ Uzunlukta OKR Belirlenir?

OKR, şirketlerin yapısına bağlı olarak toplamda 5 taneyi geçmeyecek şekilde hedeflerin belirlenmesi ile oluşturulur. Hedeflerin saha fazla veya karmaşık olmasının başarısızlıkla sonuçlanma ihtimaline karşı minimize edilir. OKR’da takip edilebilen ve değiştirilebilen hedeflerin olması çeviklik kazandırır. Şirketin hedeflerini gerçekleştirmesi için OKR döngüleri belirlemeleri gerekir. Bu döngü firmaların kendi amaçlarına göre değişim veya yapılacak iyileştirmelere olanak tanır. OKR döngüleri aylık, çeyreklik veya yıllık olabilir. Bu döngülerin takibi ile olumsuz durumlarla karşılaşma oranınız azalır. Haftalık veya iki haftada bir check-in toplantıları yaparak durum değerlendirmesi yapılabilir. Ekiplerin dağınıklık durumuna göre check-in toplantılarının aralığı daha kısa veya daha uzun olabilir.

Kısa vadeli hedeflerin, orta vadeli hedeflerin, uzun vadeli hedeflerin gerçekleşmesi, şirketler için zorlu bir süreçtir. Net belirlenen OKR hedeflerinin tüm departmanlara yayılacak şekilde ve sabırla uygulanması verimli sonuçlar ile hedeflerin gerçekleşmesini kolaylaştırır. KPI ölçümlerini yaparak hedef ve stratejilerde iyileştirmelere yönelebilirsiniz. Yani işe yeni başlamış bir firmanın belirlediği hedefin pazarda en iyi noktaya gelmesi yerine pazardaki diğer rakiplerinin yanında durabilmesi daha inandırıcı bir hedef olacaktır. Belirlenen hedefler zaman aşımına uğramadığı sürece de OKR yeniden gözden geçirilip, revizelerle esnek bir biçimde hayata geçirebilir.

Siz de şirketiniz için OKR yönetim metodolojisinden yararlanabilir, hedeflerinizde başarıya hızlı, esnek ve çevik şekilde ulaşabilirsiniz. OKR ile ilgili yardımları Makers Türkiye ekibinden alabilirsiniz. Bizlere bu konuda iletişim adreslerimizden istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.