Öğrenme Liderinin Sahip Olması Gereken 4 Özellik

Bir öğrenme liderinin 4 özelliği vardır. Bu özelliklerin profesyonel bir öğreniciye karar vermesi amaçlanırken, aynı zamanda genel olarak yaşam boyu öğrenme kavramının temelini oluşturan etkenlerdir. Proje yönetimi becerileri, araştırma ve öğrenme yeteneği, kendini düzenleme yeteneği, iyimserlik ve empati gibi şeyler, yaşam boyu öğrenenin psikolojik ve entelektüel yapısının temel bileşenleridir.

İşte önde gelen öğrenci ve öğrenen özelliklerinin tam listesi.

1. Belirsizlik ile başa çıkma becerisi
Kontrol için düşük ihtiyaç
Tecrübe Açıklığı (Büyük 5 kişilik özelliğinden biri)
Orta mükemmeliyetçilik
Yüksek Kararlılık (düşük kaygı)
Proje yönetimi becerileri
Sosyal medyayı kullanabilme
İyimserlik

2. Teşvik etme kapasitesi
Başkalarını nasıl motive edeceğinin anlaşılması
Ortak bir amaç ve vizyon geliştirme becerisi
İnsan ihtiyaçlarının anlaşılması
Kişilerarası etkinlik
Kendini düzenleme becerisi
Empati

3. Öğrenme kapasitesi
Araştırma ve öğrenme yeteneği
Konu başlığının üstünde olmak
Geniş ve erişilebilir ağlar
Başkaları ile paylaşmak mümkün
Bilgi yönetimi becerileri
İşbirlikçi öğrenmeyi teşvik etme yeteneği

4. Açık sistem düşüncesini kullanma becerisi
Dış ortamı tarama kapasitesi
Katılımcı demokrasi / işbirliği karar alma ve sürecini geliştirebilme
Gücü aktif olarak dağıtabilme
Takımda çalışma kapasitesi
Devam eden iç ve dış etkinlik analizi (sürekli iyileştirme)

 

PAYLAŞ