Maker Hareketi ve Loncalar 2.0 – Bölüm 1

Gerçek “hareketler” beni büyülüyor. Onlar, modadan ziyade geniş bir sektör yelpazesini içine alarak geleceğin toplumsal, teknolojik ve ekonomik güçlerine yön verebilecek göstergelerdir. Çoğu hareketin evrimleşerek başarısızlığa uğradığı doğrudur ancak bazıları değişen ekonomi ve sosyal çevrelere uyum sağlamayı başarıp büyüyor ve ana akım haline geliyor.

Bu içeriği okuduktan sonra devamı olan bölüm 2’ye de göz atabilirsin:

Maker Hareketi ve Lonca 2.0 – Bölüm 2

Maker Hareketi

Büyük bir kitleyi etkilemeyi başarabilmiş, son birkaç yıldır etkileyici bir takipçi kitlesine ulaşan bir  hareket.

Yazar David Pescovitz, “Yapmanın Geleceği – Yapılmış Şeyler Yeniden Yapılıyor” başlıklı bir makalede şunları aktarıyor:

“Gelecekle ilgili iki kaynak – biri daha çok sosyolojik, diğeri ise teknolojik olan iki kaynak – gelecek on yıl içinde eşyalarımızın, hizmetlerimizin, deneyimlerimizin nasıl tasarlanacağı, üretileceği ve dağıtılacağı hakkında bir dönüşüm gerçekleşeceği konusunda aynı fikir altında birleşiyor. Maker Faire’lerde ortaya çıkan kendin yap kültürüne sahip insanlar; dünyalarını düzeltmek, hacklemek, özelleştirmek için cesaretle çalışıyorlar.”

Maker Hareketi konusunda beni en çok büyüleyen şey, bugünün iş yerlerinde çoğu zaman göz ardı edilen, yetersiz ve kötü durumlarda bastırılan yaratıcı yeteneklerimizi ortaya çıkarmaya ihtiyaç duyan insandır. Aynı zamanda ustaların, üreticilerin, hackerlerın; yaratıcılık konusunda birbirlerine yardım etmelerine, fikir paylaşımı konusunda şeffaf oluşlarına hayran kalıyorum.

Daha sonra aynı makalede Bay Pescovitz şunları söylüyor:

“Gelişmiş imalat araçlarının fiyatları giderek düşüyor, bu da büyük çaplı fabrikalardan esnek, küçük çaplı garajda başlanan işlere girmeye imkan veriyor. Önümüzdeki birkaç yılda bazı ürünler doğrudan doğruya evlerimizde üretilecek.”

Düşük maliyetli açık kaynak, 3 boyutlu baskı gibi gelişmiş dijital üretim araçlarının halka inmesi; mikro üretim ve kişisel üretime geçişin bir örneğidir. Bu tür sermaye ekipmanlarının maliyetinin düşmesi ve dijital üretim araçlarının verdiği kaliteli çıktılar birleştiğinde, hem sanayileşmiş hem de ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerde çok sayıda yeni fırsatlara kapı açmaktadır.

Lonca 2.0 ve Maker Hareketi

Bu makerları bulmak için göz atılabilecek yerler, dünyanın her köşesinde giderek çoğalmaya başlayan atölyeler, yaratıcı stüdyolar ve hackerspaceler’dir. Bireysel ve ortak projelerini yürütmek için ortak çalışma alanlarına katılırlar.

Maker hareketinin, bir şeyleri nasıl üreteceğimiz konusunda oluşturduğu kültür, yıkıcı bir dönüşüme işaret ederken bu topluluğun barındırdığı yetenek ve üretkenlikle gelecekte ortaya çıkacak inovasyon konusunda düşünürken de etkileniyorum.

Bu konudaki merakım, beni tarihsel zanaat loncalarına doğru yönlendirdi. Son derece yetenekli bu zanaatkarların ve oluşturdukları loncaların, Sanayi Devrimi gelene kadar nasıl başarılı olduklarını, 500 yıla yakın bir süre boyunca ekonomik ve sosyal bir form olarak nasıl çalıştıklarını keşfetmeye hevesliydim. Geçmişten günümüze inovasyon karşıtı olarak gelen lonca algısı, bir akademisyen tarafından şöyle özetlenmiştir:

“Tarihçilerin zanaatkarları ve loncalarını inovasyon karşıtı olarak görmesinin altında onların muhafazakarlıkları, bilgi paylaşma konusunda tutucu olmaları, babadan kalmış becerileri yatmaktadır. Daha genel olarak, zanaatkarların monotonluğa ve inisiyatifi boğan kolektif bir etiğe sahip oldukları varsayılmaktadır.”

Yakın zamandaki akademik araştırmalar neticesinde, loncaların çok daha nüanslı bir inovatif bakış açısına sahip olduğunu ve piyasa fırsatlarına ilk başta düşünüldüğünden daha çok adapte olabildiklerini görüyorum.

Maker hareketini destekleyen güncel akımların çoğunun, zanaatkar tabanlı loncaları harekete geçiren sosyal ekonomik güçlerle paralel bir noktada olduğunu düşünüyorum. Belki de, tarihteki zanaat loncalarının ve bugünün maker hareketinin kesişimi, günümüzün üretkenlerine hitap eden yeni bir ekonomik organizasyon tipini ortaya çıkarma fırsatı doğuracak.

Daha fazlası Bölüm 2’de olacak.

kaynak

Luc Lalande – medium.com/@luclalande/the-maker-movement-and-guilds-2-0-part-1-c07a42674f8c