Maker Hareketi ve Loncalar 2.0 – Bölüm 2

Bir endüstriyel kuruluş olarak tarihi zanaat locaları, Sanayi Devrimi dönemine kadar, 500 yıldan fazla süre boyunca varlığını sürdürmüştür. Kitlesel üretimini getirdiği teknolojik yenilikleri kucaklamadaki başarısızlıklarının kendi çöküşlerine yol açtığı varsayılmaktadır. Bu bloğun 1. bölümünde de belirtildiği gibi, son araştırmalar şunları not ediyor:

“Loncalar, bir ekonomik organizasyon olarak başarısızlığa uğramadılar. Hükümetin, sendikaların kasıtlı eylemleriyle, maaşlı işçiliğin hızla genişlemesiyle başarısızlığa uğradılar.”

O halde şimdi neden loncalara dönülüyor? Benim iddaam, tarihsel zanaat locaları, bugünün yeneteklerini ve yaratıcıları organize etmek için bazı yararlı istatistiklere sahip. Ben “maker” terimini kullanırken, bazı yaratıcı meslek dallarındaki ağırlığına nazaran (heykeltraş, sanatçı, tasarımcı vb.) daha esnek bir şekilde kullanıyorum. Örneğin, bugünün makerları arasında, 3 boyutlu yazıcılar gibi dijital çağın en önemli üretim araçlarıyla nesneler üretenler bulunur. Böyle bireyler genel anlamda yaratıcı olmayan 9-5 gidecekleri işlere sahip olabilirler fakat yine de yaptıklarıyla maker ünvanını almak için çaba gösterirler. Başka bir deyişle bu maker terimi, inovasyon için yeterince geliştirilmemiş ancak geliştirilmeye uygun bir yetenek havuzunu temsil edebilir.

Loncalar 2.0 – Yeni Bir Değer Yaratma ve Değer Bulma Sistemi

Kauffman Vakfı tarafından yayınlanan “Girişimciliği Anlamak” adlı yazısında Profesör Scott Stern şunları söylüyor:

“Örgütsel bir deneyim, yeni bir değer yaratma ve değer bulma sisteminin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Örgütsel deneyim, piyasa ve teknik fırsatlar arasındaki etkileşimin istismar edilmesinde bireyleri ve kuruluşları birbirine bağlar. Örgütsel deneyim peşinde koşan girişimciler, daha büyük bir takımı bir araya getirmeli, uygun teşvikler ve bir koordinasyon sağlamalıdır. ”

Benim görüşüme göre, Loncalar 2.0, potansiyel olarak böyle bir değer yaratma ve değer bulma pozisyonunu temsil ediyor. Son zamanlardaki düşük maliyetli ve daha kaliteli kişisel üretim araçları furyası, zaman içinde “gücü”, sermaye sahiplerinden uzaklaştırabilir, bu gücü makerlara getirebilir. Bu görüş, neo-Marksist bir görüş değildir. Yetenekli makerların, merkezi üretim fabrikaların egemen olduğu bir ekonomik sektörde girişim için yeni fırsatlar bulabileceği anlamında söylemek istiyorum.

Bugün loncalar, genellikle aktörlerin, sanat ve zanaat çalışanlarının ve diğer birçok sanatsal grup ve derneklerinin koletiflerini, topluluklarını ifade etmektedir. Bu loncalar, çeşitli amaçlara hizmet ediyor. Bazı online oyunlardaki loncalar, tarihsel loncalardan daha çok bilinmektedir. Bugün Google’a lonca yazdığınız zaman, bu oyunlardan görüntüler karşınıza çıkıyor. Ancak tarihteki yeri hakkında betimlemeler göreceğimiz görseller pek az.

Lonca 2.0, bence, bu kolektiflerden bazı yönleriyle ayrılır. Her şeyden önce Lonca 2.0, yeniliği teşvik etmek, hızlandırmak ve üyeleri için pazar fırsatlarını geliştirmek için örgütsel bir deney olarak tasarlanmalıdır.

Bloğun 3. Bölümünde, Lonca 2.0 yapısının maker hareketiyle ilişkili bazı temel bileşenlerini anlatacağım.

kaynak

Luc Lalande – medium.com/@luclalande/the-maker-movement-and-guilds-2-0-part-2-9b359cc5779b