Maker Hareketi ve Çok Daha Fazlası “SCHOOL FAB LAB”

Şimdi sizleri okulların, gereksinimlerine uygun bir programla öğrencilerini dijital tasarım ve üretim ile tanıştırma konusundaki istekleri doğrultusunda kurulmuş olan bir oluşum ile tanıştıracağız. Fab Lab Connect, daha geniş bir kitleye daha ulaşılabilir bir çözüm olarak School Fab Lab’ı sunuyor.

School Fab Lab’de dijital tasarım, dijital üretim ve robotik üzerinde duruluyor. Eğitimcileri üç ana bileşen içeren açık kaynaklı bir programla destekliyor: öğretmen eğitimi, çevrimiçi platform ve makineler.

Siz de öğretmen ağımıza dahil olun ve yeni yetkinlikler kazanarak derslerinizi eğitim teknolojileri ile güçlendirin!

School Fab Lab araştırma tabanlı öğrenme ve öğretme modelleri, teknoloji, analiz, mantık ve inovasyonu bir araya getiren yaratıcı süreçlere ulaştıran bir platformdur.

Photos from Schoolfablab

Bu ekip çalışması ve disiplinler arası yaklaşım sayesinde, öğrenciler kavramsal teknoloji anlayışlarını ve uygulamalarını güçlendiren çok boyutlu projelere katılabilirler.

 

Photos from Schoolfablab

School Fab Lab, MIT’in Center for Bits and Atoms Merkezi’nde Profesör Neil Gershenfeldtarafından oluşturulan Fabrikasyon Laboratuvarı’nı (Fab Lab) ilk yatırım ve alan bakımından okulların ihtiyaç ve gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlar.

 

http://www.schoolfablab.com/ adresine girerek teknoloji dünyası ile barışın.

bir yorum bırakın