LeSS Çerçevesi ile Ölçeklenin

Çevik ekipler; ürün sahiplerinden, yazılım geliştiricilerinden ve projeye değer katan diğer işbirlikçilerden meydana gelebilmektedir. Bu süreçte karmaşık gibi görünen problemler, iş birliği içerisinde çözüme kavuşur.

Scrum ise Agile ekiplerinin ürün geliştirmek adına benimsedikleri en ideal çevik metodolojilerden biri durumundadır. Large Scale Scrum olarak da ifade edilen LeSS ise Çevik süreçleri birden çok ekibe ölçeklendirmek amacıyla tercih edilir. Bu içeriğimizde scaled Agile çeşitlerinden biri olan LeSS çerçevesi hakkında detaylı olarak bilgi aktarmaya çalışacağız.

LeSS Çerçevesi Nedir?

LeSS kavramını temel olarak “Büyük Ölçekli Scrum” olarak ifade etmek mümkün. Yani, yeni veya gelişim gösteren bir Scrum olarak düşünülmemelidir. Buna daha çok Scrum’ın amaçlarını, prensiplerini geniş bir ölçekte ve çok daha basit bir şekilde uygulayabilmek için başvurulur. Scrum değerlerini ya da motivasyonlarını aynı andan birden fazla ekibe pratik olarak nasıl uygulayabileceğinize yardımcı olur. Özellikle de çok büyük çaplı projelerin uygulama süreçlerinde son derece etkili sonuçlar sunmayı başarır.

LeSS çerçevesinde toplamda iki ayrı seviyeden bahsetmek mümkündür. Bunlar Basic LeSS ve Huge LeSS biçimindedir. Basic LeSS, 2-8 kişilik ekiplerin çalışması için uygundur. Hugo LeSS ise çok fazla takımın aynı anda çalışabilmesi için idealdir.

Her iki LeSS çerçevesinde de karmaşanın ortadan kaldırılması, esas amaçtır. Problemlerin olabildiğince basit yollardan çözülmesi esastır. Diğer yandan LeSS, takımlar arasındaki iletişim sorunlarını büyük ölçüde azaltır. Daha da önemlisi takımların daha stratejik düşünmelerine destek olur. Ekipler birbirinden bağımsız bir biçimde iş değerleri yaratır ve sunar. Bu arada farklı takımları ölçeklendirirken Scrum’ın genel niteliklerine de sadık kalır.

Ölçeklenmiş Agile içerisinde özel bir yere sahip olan LeSS çerçevesi, gelinen noktada Scrum pratiğini ciddi oranda genişletmeyi başarmıştır. LeSS’in gelişim sürecinde toplamda 600 civarında deneme uygulamasından söz etmek olasıdır.

LeSS’te Prensipler, Çerçeveler ve Kılavuzlar

LeSS çerçevesi, bir kurumda genel olarak Scrum’a ait değerleri ya da amaçları uygulamak adına 10 prensip tanımlamıştır. Bu ilkelere bağlı kalarak kurumlar, doğru odaklanma ve iş birliğiyle çok daha sorumlu takımlar yaratabilmektedir. Takımlar, bu süreçte kurumlarının rekabetçi kalmaları için müşteri merkezli değerler sunmaya, şeffaflık ilkesine ve öğrenme sürecine odaklanmak durumundadır. LeSS çerçevesine ait bazı önemli ilkeleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Şeffaflık
 • Müşteri odaklılık
 • Mükemmelliğe doğru sürekli iyileştirme
 • Yalın düşünme
 • Daha azıyla daha fazla
 • Ürünün bütünlüğüne odaklanma
 • Ampirik süreç kontrolü

Yukarıda da sözünü ettiğimiz üzere LeSS çerçevesinde iki ayrı yapılanma söz konusudur. Basic ya da bir başka ifadeyle Temel LeSS’te 2-8 arası takım için idealdir. Bu çerçevede ortalama 10-50 kişi çalışır. LeSS Huge ise 8’den fazla takımın aynı anda çalışması için uygundur. Örneğin toplamda 6 bin kişiyi bulan ekiplerin LeSS Huge çerçevesine göre çalışmaları olağandır. Direkt LeSS Huge’a geçmek, genellikle önerilen bir yol değildir. Oysa deneyim elde etmek adına kurumunuzun Basic LeSS ile başlaması, daha doğru bir seçimdir.

LeSS kılavuzları Kanadalı bir bilgisayar bilimcisi olan Craig Larman ile Hollandalı bir eğitmen ve yazar olan Bas Vodde tarafından kaleme alındı. Büyük Ölçekli Scrum adlı kitapları yayınlandığı dönemde büyük bir ses getirmişti. Bu kılavuzda, LeSS çerçevesini benimsemenin ideal yolları veya ekiplere düşen rol ve sorumluluklar detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

LeSS Çerçevesinin Faydaları

Scrum Less

LeSS, aynı ürün üstünde eş zamanlı olarak çalışan pek çok takım için uygundur. Bu çerçeve söz konusu olduğunda temel odak nokta, yeni ve farklı bir çerçeve yaratmaktan öte, müşteri merkezli olarak ürün geliştirmek veya çözüm üretmek adına birlikte çalışan farklı takımlara, Scrum ilkelerini sorunsuz bir şekilde uygulamaktır. LeSS ile beraber keşfedebileceğiniz ayrıcalıklardan bazıları şu şekildedir:

 • Takımların Scrum özelinde kullanmış oldukları uygulamaları aynı şekilde kullanmaya devam ederken maliyetlerin düşürülmesi.
 • Çerçeveyi ya da prensipleri doğru anlayan, takımlar arasındaki boşlukları kolayca doldurabilen birçok çalışana aynı anda sahip olmak.
 • Ürün teslimatlarında çok daha az insana gereksinim vardır. LeSS sayesinde ek bir yüke ve role ihtiyaç kalmaz. Bu anlamda çerçeve, ekiplerdeki verimliliği olumlu yönde etkiler.
 • Takımlar süreç boyunca paydaşlar ve müşteri ile temas halinde olabilmektedir.
 • Retrospektifler doğrultusunda hata payı düşer ve daimi iyileşme gerçekleşir.

Çevikliği ölçeklendirmek adına ihtiyaç duyulan çerçevelerden biri olan LeSS hakkında daha fazla bilgi edinmek için Makers Consulting’in eğitimlerinden yararlanabilir ya da doğrudan danışmanlık desteği alabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.