Lencioni Modeli ve Agile

Patrick Lencioni, bilindiği üzere yazdığı kitaplarla dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşma başarısı göstermiş bir iş yönetim uzmanı. 1965 doğumlu olan ABD’li yazar, bilhassa takım çalışması ve liderlik yönetimi gibi konularda yazdığı metinlerle referans gösterilen bir isim. İş yönetimi alanındaki özel deneyimlerini metinlerine yansıtan ve bu sayede geniş kitlelere ulaşan yazar, hikayeci anlatım stiliyle beğeni topluyor. Bu öykücü anlatım tarzı, yaklaşımlarının kolayca anlaşılmasında önemli bir etkiye sahip. Yazarının adıyla anılan Lencioni Modeli adlı metot, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde benimseniyor.

Yönetim danışmanlığı da yapmakta olan yazar genel olarak iş yaşamında oluşan problemler ve onların olası çözüm yöntemlerine odaklanmıştır. Bunun yanında iş yaşamında ekip birliğini yaratmak ve verimliliği yükseltmek adına bazı yaklaşımlar geliştirmiştir. İdeal bir takım oyuncusu nasıl olmalıdır? Var olan takım üyeleri arasında ideal oyuncusu nasıl seçilmelidir? Bu tip oyuncuların en belirgin özellikleri nelerdir? Takımınıza uyum sağlayacak kişileri mülakat esnasında seçerken nelere özen göstermelisiniz? Lencioni Modeli tüm bu soruların yanıtlarını sunar.

LencIonI Modelinin İçeriği

Patrick Lencioni, “The Five Dysfuctions of a Team” kitabında özellikle “5 Temel Aksaklık” olarak tanımladığı problemleri ön plana çıkarıyor. Yöneticilere felaket oluşturabilecek davranış kalıplarını yakından inceleyen Lencioni, tüm anlatımlarını ve önerilerini hayali bir kuruluşun üstünden hikayeleştirme yoluyla aktarıyor. Patrick Lencioni, iş yaşamında sayısız ekiple çalışmanın yarattığı deneyimi avantaja çevirerek söz konusu modeli oluşturmuştur. Gözlemlere dayalı olarak şekillenen bu etkili modelde sıralanan aksaklıklar şu şekilde:

  1. Güvene dayalı eksiklik
  2. Çatışmaya dair korku
  3. Bağlılık eksikliği
  4. Hesap sorulmasından kaçınma
  5. Sonuçları dikkate almama

Takım çalışmasını başarabilen ekiplerin ortak özelliklerini ise şu şekilde açıklar:

  1. Genel olarak birbirlerine olan güvenleri çok yüksektir.
  2. Fikirlerin etrafında olmak kaydıyla herhangi bir sansür ya da sınırlama olmaksızın çatışmaya girebilirler. Bu çatışmanın ekip lehine olduğunu bilirler.
  3. Karar, plan ve eylemlere bağlılık gösterirler.
  4. Planların hayata geçmesi aşamasında sorunsuz bir şekilde hesap sorarlar.
  5. Ana motivasyonları, ortak sonuçlara ulaşabilmektir.

 

Kurumunuzda, Ekiplerin 5 Temel Aksaklığı konseptini değerlendirme ya da workshop olarak uygulamak istiyorsanız buraya tıklayarak hizmetlerimiz hakkında 48 saat için detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Güven Üzerine İnşa Edilen Bir Sistem

Patrick Lencioni, çalışmasında 5 temel eksikliği ayrı ayrı detaylandırıyor. Örneği güven duygusundan yoksun olan takımların genel olarak kendi zaaflarını birbirinden sakladığını dile getiriyor. Ayrıca bu tip ekiplerde yer alan üyelerin birbirinden yardım istemekten çekindiği vurgulanıyor.

Lencioni’ye göre üyeler, güven eksikliğinin olduğu bir ortamda bireysel sorumluluk alanlarının dışında kalan kimseye yardım teklifinde bulunmaz. Oysa bunun tam tersi durumda, yani güvenin tam olduğu takımlarda zaaflar kabul edilir, yanlışlara büyük anlamlar yüklenmez. Olumsuz kararlardan önce karşı kişiye savunma hakkı verilir. Özür dilemek çok olağan bir davranış olarak kabul edilir. Ayrıca toplantı zamanları büyük bir sabırsızlıkla beklenir. Birlikte çalışmanın birlikte gelişmek için bir fırsat olduğu düşüncesi hâkimdir.

Lencioni, doğru bir takımda yer almanın, kişiye birçok fayda sağlayabileceği, kişinin gelişimine katkı sunabileceği görüşünü benimser. Kitaplarında özellikle ekibin her şeyden önce güven ilişkisi üzerine temellenmesi gerektiğini vurgular. Açıklık, sorumluluk, katılım ve sonuçlara odaklanmanın da bu temele eşlik edebileceğini belirtir. Bir takımın mevcut etkinliğini artırmak hiç kolay değildir ancak bu modeli tüm ilkeleri ile benimsemek, uzun vadede mutlak suretle değerli sonuçlar yaratacaktır. Takımların olası tuzaklara düşmemek adına, belirtilen 5 temel aksaklığa dair özenli davranmaları gerekir.

Lencıonı Modeli ve Çevik

Lencioni Modeli’nin içeriğini incelediğinizde, proje yönetiminde oldukça etkili bir form olan Agile (Çevik) metodolojisi ile belli açılardan benzerliklere sahip olduğunu görebilirsiniz. Her iki seçenekte de verimli ve işlevsel bir ekibin nasıl oluşturulabileceğine dair sorgulamalar söz konusudur. Agile ile beraber, ürün geliştirme aşamalarında artık kendi kendine organize olabilecek bir ekibin varlığı büyük önem taşımaya başlar. Örneğin, Scrum metodolojisinde bağlılık, şeffaflık, odaklanma, paylaşım ve saygı gibi değerlerin ön plana çıktığını görebilirsiniz.

Lencioni Modeli, ekip içerisinde oluşturulan güveni, tüm yapının temeli olarak konumlandırır. İyi Agile ekipleri, birbirlerinden yardım istemekten asla çekinmezler. Ayrıca Lencioni’nin de önerdiği üzere amaca ve hedefe odaklıdırlar. Scrum takımları, verimli sonuçlar almayı saygı değerlerine, birbirlerine olan bağlılıklarına ve açıklığa borçludur. Agile çalışma formu, büyük ölçüde takım çalışmasına dayalıdır. Artık kendi kendine organize olmayı başarmış çapraz işlevli takımlar, Patrick Lencioni Modeli’nde  örnek olabilecek ekiplerdir. Bunun somut karşılıklarını Scrum takımlarında net şekilde görebiliyoruz. Aynı şekilde Lencioni Modeli’nde sıklıkla altı çizilen “üretken çatışma” kavramının da Agile özelinde benimsendiğini söyleyebiliriz.

Çevik ekipler, belli periyotlarla toplantılar yapar. Fikir ayrılıklarından ve farklı düşüncelerden, total bir üretkenlik yaratmaya çalışırlar. Bu süreç Scrum ekiplerini her daim canlı tutar. Aynı şekilde bağlılık ve hesap verilebilirlik gibi konularda da Lencioni Modeli ve Agile yaklaşımları arasında net paralellikler yakalamak mümkündür. Çevik uygulayıcılarının bu nedenle Lencioni Modeli’nde belirtilen 5 temel aksaklığı doğru analiz etmeleri gerekir.

Kısa aralıklarla gerçekleşen iş teslimlerine, şeffaflığa ve en önemlisi ekip içinde oluşan güvene dayalı olan Agile ile Lencioni’nin ekip yönetme yaklaşımları birbiriyle örtüşür. Agile proje yönetimiyle, takım çalışmasının temelini meydana getiren değerleri ön plana çıkarabilirsiniz. Makers Consulting, danışman kadrosuyla Lencioni Modeli’ni kullanarak Agile dönüşümü gerçekleştiren kurguları hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.