Lean Startup Nedir, Neden Önemlidir?

Büyük şirketler için başarıları sürdürebilmek, ürün ve hizmet kalitesini düşürmemek, oldukça önemli bir başarı kriteri olarak görülür. Yeni girişimci şirketler için ise belirsiz piyasa koşullarında yönünü bulup ayakta kalabilmek, her daim zorlu bir süreçtir. Yeni girişimcilerin fikirlerine ve emeklerinin sonunda başarısızlıkla sonuçlanan girişimlerine bir metot “Lean Startup” metodolojisi Eric Ries tarafından ilk ortaya atılmıştır. Yalın girişim ile nasıl olumlu ve sürdürülebilir bir iş geliştirebileceklerine değineceğiz. Bu yazımızda genel olarak Lean Startup ile ilgili detayları ve önemini aktaracağız.

Lean Startup Nedir?

Lean Startup, yani Türkçe karşılığı ile “Yalın Girişimcilik” bir iş ve ürün geliştirme metodolojidir. Lean Startup kavramı 2011’de aynı ismi taşıyan The Lean Startup ya da Türkçesiyle “Yalın Yeni Girişim” kitabıyla Eric Ries tarafından ortaya konulmuş ve tüm dünyada ses getirmiştir. Temelde Lean Startup, girişimci şirketlerin ilk müşterilerinden aldığı geri bildirime yoğunlaşıp ürünlerini veya hizmetlerini buna göre kusursuzlaştırmaya çalışmasıdır diyebiliriz. Lean Startup metodolojine göre bahsettiğimiz anlayışa sahip girişimci şirketler pazarındaki riskleri en aza indirecek, ilk etapta olan büyük maliyetli harcamalarını düşüreceklerdir. Ayrıca yalın girişim anlayışına sahip girişimci şirketlerin hata yapma olasılıkları yine en aza düşecektir. Yani şirketler tüm zamanını ve emeğini gereksiz olan süreçleri eleyerek yalnızca değer üretmek hedefinde olacaktır.

Başarılı bir girişimci şirket Lean Startup metodolojisine göre ürünün veya hizmetinin değerini arttırmalıdır. Bunu da müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda ürünü veya hizmetini geliştirdiğinde, başarı şansı epey yükselir. Birçok girişimcinin, müşterilerinin geri dönüşlerine aldırmaksızın, iş fikirlerini değiştirmeden yollarına devam ettiği görülür. Bu anlayış girişimcileri başarısızlığa sürükleyebilmektedir. İşte tam bu noktada Lean Startup, tüm bu sürecin olumsuz biçimde sonuçlanmasını önler.

Emek, zaman ve para harcanan fikrin ilk olarak ürünü geliştirip sonrasında pazarlanmasından kaynaklandığını öne sürer. Yalın girişimcilik ise daima müşteriler tarafından ilgi çekmeyecek bir ürün veya hizmetin başarıyla sonuçlanmayacağını savunur. Maliyet ve ARGE gibi süreçlerden tasarruf edilip bir ürün ya da hizmetin prototipinin geliştirilmesine önem verilir. Girişimcilik bu şekilde olduğunda pazarlama sırasında daha hızlı geri dönüş alınacaktır. Bahsettiğimiz durumlardaki zaman kaybının önlenmesi ve detaylarla uğraşmadan hız kazanmasını sağlayacaktır.

Lean Startup Metodolojisinin Adımları ve Önemi

Yalın girişimcilikte pazardaki bir problemin tespiti, tanımlanması ve buna çözüm üretilmesini ilk adım olarak nitelendirebiliriz. Buna göre girişimci fikre sahip kişi, her şeyden önce bir ekip kurmalı ve hedef kitlesini belirlemedir. Sonrasında müşterileri ile görüşmeli, hazırladığı ürün veya hizmet ile ilgili teklifler oluşturmalıdır. Ürünün veya hizmetin değerini oluşturup satış tekliflerini belirledikten sonra ise pazar analizleri yapılmalıdır. Sonraki adımda ise girişimin uygulanabilir temel özelliklerinin gösteren çıktı oluşturup pazarlama sürecine geçilmelidir. Hızlıca gelinen bu adımların ardından da ürün ya da hizmet geliştirmesi ile yatırımcılara sunumlar yapması gelir.

Lean Startup, girişimcilerin başarısız olma olasılıklarını düşürdüğü için önemlidir. Girişimcilerin sistematik ilerlemesine, detaylara boğulmamasına ve hızlı hareket etmelerine yöneliktir. Bir yandan da girişimci şirketlerin daha az maliyetle iş girişimlerini uygulamaları açısından önemlidir. Ancak burada maliyetin düşürülmesi ucuz olması anlamına gelmez. Savurgan olmadan da büyük girişimler yapılabileceği savunulur. Yani büyük ölçekli işletmelerde yıllarca süren, büyük giderler harcamaksızın yeni girişimcilerin daha düşük maliyetlerle ortaya bir ürün çıkarmaları esas alınır. Bir başka deyişle, en yüksek hızda müşterilere ürün ya da hizmet üretilir ve teslim edilirken yine en çabuk biçimde büyümenin nasıl gerçekleşeceği öğrenilir.

Makers Ekibi ile İletişime Geçin

Büyük işletmelerde yaşanan ürün geliştirme süreçlerinde müşterilerin görüşlerinin alınmaması gibi bir başarısızlık olasılığı ortadan kaldırılır. Ürün geliştirme sürecini Lean Startup metodolojine göre test ederek anlamak mümkündür. Bunun için girişimci şirketler araçlar sağlar ve bir düzen oluştururlar. Belirsiz piyasa koşullarında yalnızca üretmeye ve yapmaya odaklanılır.

Yalın Girişimcilik anlayışında daha çok değil, daha zekice çalışmak büyük önem taşır. Bu noktada girişimcinin ürün veya hizmetin yapılabilirliği ile ilgilenmeden yapılıp yapılmamasının tüketiciler açısından önemine odaklanması beklenir. Bir yandan da iş girişiminin sürdürülebilir olup olmadığının da tespit edilmesi gerekir.

Siz de girişimci şirketinizi Lean Startup metodolojisi ile geliştirip başarıyı şansa bırakmayabilirsiniz. Bunun için Yalın Girişimcilik ile Makers Türkiye ekibinden destek alabilir ve eğitim programlarına katılabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.