Kurumunuzda Agile Uygularken Fayda Sağlayacak 7 İpucu

Daha önce kurumunuzun Agile ihtiyaçlarının neler olduğuna dair bir yazı paylaşmıştık (Okumak için lütfen tıklayınız.) Yine aynı eksen üzerinde ilerleyerek bu kez kurumunuzda Agile uygularken fayda sağlayacak 7 ipucunu paylaşıyoruz. İşte yapmanız gerekenler:

 

1. Planlama Toplantısı Yapmak

 

Agile projesinin ilk aşamasında planlama toplantısı yaparak proje vizyonu ile kapsam belirlenmelidir. Yani amaç ile amaca nasıl ulaşılacağı masaya yatırılmalıdır. Toplantıya, paydaşlarla birlikte ürün sahibi ile ekipteki kilit isimler de dâhil edilmelidir. Gerçekçi olunması gereken bu toplantıda alınan kararların süreç içerisinde esnetilebilir, geri dönüşlere göre revize edilebilir özellikte olduğu unutulmamalıdır. Toplamda 4-16 saat aralığında sürmesi beklenen toplantıda ele alınması gereken konular arasında hedef müşteri, ihtiyaçlar, ürün kategorisi ve ürün adı, ürünün avantajları ile kullanılmasına teşvik eden yönleri, birincil rekabetçi alternatif ve birincil farklılaşma olabilir. Toplantı sonunda strateji belirlenmiş olmalıdır.

 

2. Ürün Yol Haritası Oluşturmak

 

Proje başlamadan yapılan toplantıyla oluşturulan stratejide kusur yoksa ürün sahibinin vizyonunu bir Ürün Yol Haritası’na (MVP) dönüştürme zamanı gelir. Sprint’ler planlanmadan evvel oluşturulması gereken Ürün Yol Haritası her ne kadar ürün sahibinin sorumluluğunda olsa da diğer paydaşların girdilerine de ihtiyaç duyulur. Ürün Yol Haritası, hedeflere ve sonuçlara odaklanılarak, hedef başına 3-5 özellik kullanılarak ve gerekli zaman ayrılarak titiz bir şekilde oluşturulmalıdır. Ürün Yol Haritası Yöntemi hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

 

3. Sürüm Planlaması Yapmak

 

Üst düzey bir Ürün Yol Haritası oluşturulduktan sonraki adım sürüm planlaması yapmaktır. Sürüm planı, sürümlerin özelliklerinin uygulamaya hangi sırayla dâhil edileceğinin ve yeni sürümlerin hangi tarihlerde oluşturulacağının belirlenmesi için yapılır. Sürüm planı için bu nedenle projenin yol haritasıdır, denebilir. Plan, ürün sahibi başta olmak üzere, proje yöneticilerinin, Scrum Master’ın ve ekip üyelerinin katılımıyla 4-8 saatlik oturumlarda ortaya konulmalıdır. Ayrıca, sürümlerin ilk günlerinde yapılmalı ve üç aylık periyotlarla gözden geçirilmelidir. Bir sürümün ne kadar süreceği konusunda gerçekçi olunması gerektiği de unutulmamalıdır.

 

4. Sprınt Planlamak

 

Sürüm planlamasından sonra belirlenmiş görevler ile hedeflerin gerçekleştirileceği sprint’ler planlanmalı, ilgili zaman diliminde tamamlanması düşünülen işlerin listesi yapılmalıdır. Toplantıda işlerin teknik boyutları ele alınmalı, görevler listesi hazırlanmalıdır. Ürün ekibi tarafından yapılması gereken sprint planlamasına ürün sahibi, proje yöneticileri ve Scrum ustasının görüşleri de dâhil edilmelidir. Sprint’te neler yapılacağına dair karar verme, takımın tekelindedir. Genellikle ilk etapta 2-4 saat aralığında sürmesi beklenen sprint planlaması, her sprint döngüsünün başında yapılmalıdır.

 

5. Stand-up’lar Yapmak

 

Agile kapsamında stand-up, 10 ila 15 dakika aralığında süren, ekibin 3 konuyu tartışmak için bir araya geldiği toplantılardır. Toplantılarda; bir gün önce neyin tamamlandığı, ilgili günde ne üzerine çalışıldığı ve bu süreçte herhangi bir engelle karşılaşıp karşılaşılmadığı masaya yatırılır. Kontrol, engel tespiti ve hızlı tepki için gerekli bir eylem olan bu toplantılar sayesinde projelerin ilerleyişi hızlanır, ekipler arası iş birliği artar. 

 

6. Sprınt’leri İncelemek

 

Sprint döngüleri, yazılımların gönderilmesiyle sonlanır. Bu nokta, yapılanların gözden geçirilmesi ve paydaşlara gösterilmesi zamanıdır da. 1-2 saat süren sprint incelemelerinde, sprint’lerin pratik taraflarına odaklanılmalıdır. Bu kapsamda ilk plan kontrol edilmeli ve bu doğrultuda gereksinimlerin karşılandığı teyit edilmelidir. İncelemeler, ekibin tamamı ve tüm paydaşlarla birlikte, yani, sürüm üzerinde çalışıp sürümden etkilenen herkesçe, sprint’in sonunda yapımalıdır.

 

7. Sprınt Retrospektifi Toplantısı Yapmak

 

Sürdürülebilirlik, Agile’nin temel ilkelerindendir. Bu nedenle bir sprint tamamlandıktan sonra diğer sprint süreci başlatılmalıdır. Bu kapsamda bir sonraki sprint’in iş sürecini iyileştirmek ve performansı artırmak için sprint retrospektifi toplantısı yapılmalıdır. Bu toplantıyı, “geriye dönük bir inceleme” olarak tanımlamak mümkündür. Toplantı kapsamında bitmiş sprint’in iş yükü yönetilebilir düzeyde miydi, planlama dışına çıkıldı mı, hangi noktalarda iyileştirmeler yapılabilir vb. sorular yanıtları bulunmak üzere tartışılır. Genellikle 1-2 saat süren sprint retrospektifi toplantısına paydaşlar katılmayabilirler ancak ekibin geri kalanı katılmalıdır. İyileştirmeler ile değişikliklerin liste hâline getirildiği toplantıdan sonra yeni sprint süreci başlar.

Kaynak ve ileri okuma için tıklayınız.

 

Makers Türkiye ile iletişime geçerek şirketinizde Agile dönüşümü başlatmak için yapmanız gerekenler ile bu süreçte sizi ileri taşıyacak Eğitim ve Danışmanlık servislerimizden faydalanabilirsiniz.

 

 
Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın