Kurumsal Şirketler Girişimlerle Nasıl İş Birliği Yapabilir?

Bugün pek çok kurumsal işletme, farklı sektörlerden girişimler ile iş birliktelikleri oluşturmak istediğini ifade ediyor ve bu yönde aksiyon alıyor. Startuplar ile kurulan iş birliktelikleri her kurumda farklı bir vizyona sahip olabiliyor. Özellikle yenilikçi kurumlar, bu durumun inovasyon yolculuğunun bu ayrılmaz parçası olduğunu düşünüyor.

Ülkemizde yatırım ekosistemlerinin şu an itibarıyla yeni yeni gelişim göstermeye başladığını görüyoruz. Son dönemde kurumsal firmaların bu alana daha çok yönelmesi hem girişimciler hem de işletmeler için yeni fırsatların doğması anlamına geliyor. Bu içeriğimizde kurumsal şirketlerin girişimlerle iş birliği yapma süreçlerine eğileceğiz.

Kurumların Girişimlerle İş Birliği Yapması Ne Demek?

Günümüzde kurumlar, startup girişimlerini hiç olmadığı kadar önemsiyor. İnovasyon yaklaşımlarının olmaza olmazlarından biri olan bu iş birlikteliği, her kurumda farklı düzeyde ele alınıyor. Bu durum büyük ölçüde yenilikçi yaklaşımlar arasındaki farklardan kaynaklanıyor. Ülkemizde kurumsal şirketlerin girişimlerle daha fazla iş birliktelikleri gerçekleştirmesi, her iki tarafı da hareketlendirmeye başlamıştır. Bilhassa gelişen girişimcilik ekosisteminin merkezinde teknoloji girişimlerinin ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz.

Yatırımcı tarafında büyüme hızına dair sorunlar, sermaye problemleri, yurt dışı bağlantıların kurulmaması, bu tip iş birlikteliklerini daha da anlamlı kılar. Kurumsal işletmeler genel anlamda görece büyük olan piyasalar içinde, çetin rekabet koşullarında yer almaya çalışırlar. Yenilik, pazar payında yer edinme, yeni müşteri kitleleri oluşturma, verimlilik, bu tarz işletmelerin daimi stratejik amaçları içinde gösterilmektedir. İnovasyon ya da AR-GE çalışmaları, son senelerde işletmeler arasında önemli bir yoğunluk kazanmıştır.

Elbette bu tip çalışmalar için gerekli olan yenilikçi yaklaşım ruhu, girişimcilik ve hırs, tüm kurumsal yapılarda her zaman bulunabilen özellikler değildir. Özellikle inovasyon, araştırma geliştirme aşamalarında başarıya ulaşmak adına daimi olarak çalışılması gereken ve daha da önemlisi sabır gerektiren bir formdur. Başarısızlık gibi durumlarda motivasyonun korunması, eski işletmeler için çok da kolay bir şey değildir.

Girişimlerle İş Birliktelikleri Oluşturmak Neden Önemli?

Kurumlarda genellikle çalışmalardan ve yeniliklerden çok hızlı şekilde sonuç alma isteği mevcuttur.  Gerekli sabır gösterilmediği için de projeler başarısız olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu durumdan dolayı işletmelerin ihtiyaç duyulan yeniliklere her daim kendi iç kaynaklarıyla ulaşması mümkün olmaz. Dolayısıyla startuplar ile çeşitli iş birlikteliklerine ihtiyaç duyarlar. İç tarafta bir inovasyon oluşturmak yerine girişimler ile çalışmalar yürütmek, genel anlamda daha akıllıca bir hamle olarak yorumlanır. Bu özel modelin sonuç vermesi adına öncelikle güçlü, gelişime açık bir ekosistemin varlığı şarttır.

Türkiye’de de kurumsal işletmelerle startuplar arasındaki iş ilişkisi gittikçe çeşitlenmeye başlamıştır. Yakın gelecekte bu yöndeki eğilimin daha da artması bekleniyor. Kurumsal – startup iş birliği farklı türlerde sonuç verebilmektedir. Örneğin kurumsal işletmeler, girişime yatırım yapabilir ya da tamamını satın alma yoluna gidebilir. Öte yandan kurumsal işletmeler, startup ile ortak olma yolunu seçebilir. Bunların dışında sadece iş fikrini veya modelini üzerine alabilir. Diğer taraftan kurumsal işletmeler, ürünün satış hakkını temin edebilir. Bu tip örnekleri daha da çeşitlendirmek mümkündür.

Buradan da anlaşılacağı üzere kurumsal-startup iş birlikteliği, tümüyle özelleştirilebilir. Bu konuda tek bir standarttan söz etmek mümkün değildir. Temel motivasyon, yeni girişimi desteklemek ve neticede ekonomik yarar sağlayabilmek üzerine kuruludur. Bilhassa teknoloji odaklı ihtiyaçlarda sıklıkla yeni girişimlerle iş birliği yolu seçilmektedir.

Tarafların Sorumlulukları Neler?

Tüm bu yoğun süreçte istenen başarının sağlanması adına her iki tarafın da uyması gereken bazı sorumluluklar vardır. Kurumsal işletmeler, startupları ya da yeni iş modellerini kavramak ve ortaklıklar kurmak adına işletme içerisinde bürokratik olmayan birimler kurmalıdır. Ayrıca işletmeler, bu tip girişimcilerin bağımsız yapılarına saygı duymalı ve bu yapıyı korumalıdır. Kurumsal şirketler, girişimcilerin potansiyellerini açığa çıkarmak konusunda destek olmalıdır. Çünkü girişimcilerin güçlenmesi, iş modellerinin çeşitlenmesi ve iş ortaklığının büyümesi anlamına gelmektedir.

Girişimcilerin ise büyük pazarlardaki iş ortaklıklarına karşı özellikle satış ve pazarlama noktasında etkili davranışlar sergilemeleri şarttır. Özellikle performans, bütçe ve proje yönetimi gibi kilit konularda girişimlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Yeniliklerin ya da farklılıkların üretilmesi, sürdürülebilir ilişki için temel koşullar arasındadır. Çift taraflı sorumluluklar, kurumsal işletmeler ve girişimler arasında kurulan köprülerin güçlü kalmasını sağlar.

Süreç Nasıl İlerliyor?

Girişimlerden destek almayı ve iş birliktelikleri oluşturmayı planlayan büyük kurumsal şirketler, genelde ilk etapta çeşitli girişimcilik etkinliklerine dahil oluyor ve sonrasında sponsorluk süreci başlıyor.  Ortak çalışma merkezleri ile beraber verimliliğin artması hedefleniyor. Melek yatırım ağları üzerinden bu tip girişimleri keşfetmeye çalışıyor. Söz konusu kurumların girişimcilik ekosistemleri hakkında detaylı şekilde bilgi sahibi olmadan iş birliktelikleri oluşturması doğru olmaz.

Bütün bu yoğun çabaların sonunda bazı startup girişimler, büyük kurumsal işletmelerin radarına girebiliyor. Yakın zaman sonra girişimler, sunum için şirkete davet ediliyor. Sunumlar, çoğunlukla kurumun üst düzey yöneticilerine yöneliktir. Bu noktada yoğun şekilde yeni fikirler tartışılabilir ve farklı aksiyonlar alınabilir. İlgili sürecin, kazan-kazan ilişkisine ve kurumların ihtiyaç odaklı iş birlikteliklerine dayalı olması oldukça önemli bir detaydır.

Kurumsal şirketlerin girişimlerle ne şekilde iş birliktelikleri oluşturabileceğine dair tüm detaylar, Makers Türkiye eğitimlerinde! Hem alanlarında uzmanlaşmış kişilerden eğitim almak hem de profesyonel danışmanlık desteği almak noktasında Makers Türkiye ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.