Kurumsal Risk Sermayesi Nedir?

Kurumsal risk sermayesi, bazı kaynaklarda“Corporate Venture Capital” şeklinde geçer. “CVC” kısaltması ile anılan kavramın ülkemizde söylenen başka bir şekli ise “kurumsal girişim sermayesi” olarak bilinir. Son yıllarda kurumsal risk sermayesinin daha yoğun şekilde gündeme gelme nedeni, büyük ölçüde şirketlerin startuplara karşı eskiye kıyasla daha açık olmaları şeklinde gösteriliyor. Bu bakımdan yakın gelecekte çok daha fazla sayıda marka, kurumsal risk sermayesi şirketleri ile yeni bir bakış açısı yaratacak gibi görünüyor.

Kurumsal Risk Sermayesini Tanımlayalım

Kurumsal risk sermayesi temel olarak “kurumsal fonların doğrudan dışarıya yatırılması” anlamını taşır. Genellikle risk sermayesi ile karıştırılmaktadır. Risk sermayesi, kurumsal risk sermayesinin bir alt kümesinde kaldığı şeklinde değerlendirilir. Yani genç bir şirketin finanse edilmesi için gerekli olan öz sermayenin finans sektöründe etkin olmayan şirketçe sağlanan risk sermayesi varyantı olarak tanımlanır.

CVC, 60’lı yılların başında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olarak kullanıldı. 90’lı yıllarda ise Almanya’da da kullanılmaya başlandı. Genç şirketler için finansman anlamında seçenekler sunan büyük şirketler, kurumsal risk sermayesini programlarına almaktadır. Yani büyük şirketler, CVC şirketleri ile dışarıdaki genç şirketlerle büyümeyi devam ettirebilmektedirler.

Kimler Kurumsal Risk Sermayesini Kullanır?

Özellikle teknoloji devi şirketlerin kurumsal risk sermayesi yatırımlarını kullandığı bilinmektedir. Google, Intel gibi dünyaca bilinen şirketler statuplarla işbirliği yapmaktadırlar. Bu birliktelikler, sermayeyi sağlayan şirketleri inovasyon açısından da beslemektedirler. Yani kurumsal risk sermayesi veren yatırımcı şirket ile yeni girişimcilere alan açılmaktadır.

Ülkemizde de belli başlı büyük şirketler, kurumsal girişim sermayesi şirketlerine yer vermeye başlamıştır. Bu durum sermayesi küçük olan girişimciler açısından umut vadeden bir gelişme olarak yorumlanabilir.  Yani ülkemizdeki büyük şirketler startup girişimlere ulaşmaya başladı demek mümkündür. Bu bağlamda önümüzdeki yıllarda bu girişimlerinin meyvelerini daha fazla toplamış olacaklardır. Sektörel olarak ise otomotiv, sigorta, eğitim, finans gibi alanlardaki şirketlerin risk sermayesi şirketlerine yöneldiği biliniyor. Elbette Türkiye’de sayısı az da olsa kurumsal risk sermayesi şirketlerine yönlenirken, kimi büyük şirketler için hala bu durum korkutucu gelebilmektedir.

Kurumsal Risk Sermayesinin Amaçları Nelerdir?

Kurumsal risk sermayesi aslında büyük şirketlerin karlarını, satışlarını arttırmak amacıyla uygulanır. Yeni girişimci şirketten yararlanan büyük şirket, özünde kendi büyüme potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefler. Yani yeni teknolojileri bünyesine alıp geliştirmek gibi sebeplerden dolayı risk sermayesi şirketine yönelen büyük şirketler vardır. Öte yandan yeni girişimci firma ile beraber farklı pazar arayışına bir çözüm olarak tercih edilebilir. Yeni satın alma hedefleri veya yeni kaynaklara erişme isteği de risk sermayesi şirketi ile işbirliği yapmaya büyük şirketleri yöneltebilir.

Startuplar için  risk sermayesi yatırımcılarının üretim, dağıtım, teknoloji veya marka bilinirliklerinden yarar sağlama gibi amaçları olabilir. Böylelikle piyasadaki rekabet koşullarında ön plana çıkmak için iyi bir yol olacaktır.

Kurumsal Risk Sermayesinin Olumsuz ve Olumsuz Özellikleri Nelerdir?

Kurumsal risk sermayesinde, olumlu olarak tüm taraflara sağlanan katkıların yanında elbette olumsuz olacak bir senaryo da yaşanabilmektedir. Sermaye sağlanan küçük şirket başarısız olursa, büyük şirketin itibarına zarar verebilir. Sermayeyi veren şirket, küçük şirketin pazarlama teknolojilerinden yararlanıyorsa, olası başarısızlık durumunda rakip şirketlerle olumsuz durumlar yaşayabilir. Genç şirket tarafından yaşanacak olumsuzluk ise yatırımcı şirketin beklediği desteği vermemesi olabilir. Sermaye sağlayan şirketin satılması durumunda da belli zorluklarla karşılaşabilir.

Kurumsal sermaye şirketinin olumlu tarafları; sermayedar şirket açısından teknolojiye açılması, yeni iş modelleri geliştirmesi, yeni pazarlara girmesidir. Büyük şirketler tamamlayıcı ürün veya tamamlayıcı hizmetlerini geliştirebilir. Büyük şirketlerin rakiplerinin önüne geçmesi açısından da oldukça yarar sağladığı bilinir. Genç şirket açısından olumlu tarafları; kendi şirketlerine finansman sağlamanın ötesine geçebilir. Bu şirketler teknolojik olarak birikimini arttırırken satış kanallarını da arttırabilir. Büyük şirketin işbirliği yaptığı şirketlere veya ortaklarına ulaşması kolaylaşır. Genç şirket açısından büyük şirketin marka bilinirliğinin sağladığı imkânlarla ticari itibarı yükselebilir.

Makers Türkiye ekibinden hem işletmelere hem de startup girişimlere oldukça önemli avantajlar sağlayan kurumsal risk sermayesi yatırımları ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Tüm iletişim kanallarından,  istediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.