Kurumsal Girişimcilik ve Kurumsal İnovasyon

Sürdürülebilir bir yaşam çarkı için eş güdümlü bir şekilde dönerek hem sosyal hem de ekonomik kalkınmaya destek olan “girişimcilik” ve “inovasyon” dişlileri, zaman içerisinde pek çok alanla ilişki kurarak yeni modellerin doğmasına sebep oldu. “Kurumsal inovasyon” ve “kurumsal girişimcilik”, bu yazıda mercek altına aldığımız modeller. 

Faaliyet gösterilen sektörle ilintili yeni nesil ihtiyaçları karşılamak, kemikleşmiş ürün ve hizmet üretim mantığından sıyrılıp risk alarak ortaya çıkardığı yeni iş alanlarıyla hem kendi hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak, yenilik ve girişimcilik alanındaki bilgi ve birikimden faydalanarak yerel ve küresel çapta rekabet gücünü artırmak isteyenler için hazırladık: 

Girişimcilikten Kurumsal Girişimciliğe

Kurumsal girişimciliğin tanımının algılarımızda doğru bir şekilde yer edebilmesi için öncelikle girişimciliğin tanımını yapmamız gerekiyor: Girişimcilik, farklı bakış açısına sahip olunarak ulaşılan bilgiyi, ekonomik büyümeye yol açacak bir üretim hâline getiren itici güçtür. Sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, aynı zamanda gelişmiş ülkelerde de görülür ve istihdam yaratılmasının, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın, teknolojik açıdan ilerleyişin ve verimliliğin zeminini oluşturan parçalardandır. Bu tanımdan uzaklaşmayarak kurumsal girişimcilik için yapılabilecek en genel tanımlama, mevcut bir örgüt içerisindeki girişimcilik, olacaktır. 

Makers Türkiye’nin ” Hepimiz girişimci olmak zorunda değiliz, ama girişimci gibi düşünmek zorundayız ” düşüncesiyle yola çıktığı kurumlarda ekiplerin ve projelerin başarıya ulaşmalarını kolaylaştıran Girişimci Gibi Düşünmek Crash Course’umuzu 2 saatlik ya da 1 günlük kurgular ile kurumlarda gerçekleştiriyoruz. Bize ulaşın: [email protected]

 

Bireysel girişimcilikle kurumsal girişimcilik karşılaştırıldığında, örgüt topluluklarının dönüşümü ile değişimine odaklanıyor olduğundan kurumsal girişimciliğin etkisinin, bireysel girişimciliğe kıyasla çok daha fazla olduğu söylenebilir. Diğer bir deyişle bireysel girişimciliğin aksine kurumsal girişimcilik sayesinde bir sektörün tamamının değiştirilmesi suretiyle bulunulan ülke ve dünya genelinde ekonomik, kültürel ve sosyal değişimin başlatılması olası.

Esas amaçları yeni rekabet alanları oluşturmak, pazardaki talebi karşılamak adına görülmeyen fırsatları görüp risk alarak değer yaratmak ve ortaya koyulan yenilikleri rakiplerden önce piyasaya sürmek olan kurumsal girişimciliğin önemi, muhtemel tehditler ile fırsatların öngörülmesine bulunduğu katkıda gizlidir. 

Kurumsal girişimciliğin başrol oyuncuları kurumsal girişimci olarak adlandırılıyor. Bu aktörler kurumları üç farklı yöntemle değiştirir,

  • Oluşturma
  • Yaşatma 
  • Yıkma

Kurumsal girişimci, kurumsal oluşturmada geçmişte örneği olmayan bir kurum ortaya koyar (Örn. ilk arkadaşlık sitesi Facebook), kurumsal yaşatmada mevcut bir kurumun/kurumların varlığını sürdürebilmesi için sosyal mekanizmalar oluşturur (Örn. meslek odaları), kurumsal yıkmada ise bir kuruma duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır (Örn. bitcoin vs. ile geleneksel para kurumlarının kaldırılması.).

İnovasyondan Kurumsal İnovasyona

İnovasyon (Yenilikçilik) en genel tanımıyla yeni ve yenilikçi fikirlerle katma değeri yüksek çıktılar yaratılması sürecidir. Göze çarpan “yeni” ve “yenilikçi” ifadelerinin yanıltıcı olmaması adına açıklayalım: Her yenilik, inovasyon olarak değerlendirilmez. İnovasyonun varlığından söz edilebilmesi için ilgili yeniliğin ticari bir değerinin olması, sosyal ya da ekonomik bir katma değere dönüşüyor/dönüştürülebiliyor, yani “pazarlanabiliyor” olması gerekiyor. 

Girişimsel faaliyetlere temel oluşturan ve girişimciliğin bir ülkenin kalkınıp büyümesi için üstlendiği rolün önemini artırmada en önemli unsur olan inovasyondan kurumsal inovasyona geçelim: Kurumsal inovasyon, kurumun vizyonu ve belirlediği stratejiler doğrultusunda, yetkinliklerinin el verdiği ölçüde yeni iş modeli, süreç ve ürün yaratma sürecini anlatır. 

Yeni girişimlerde bulunmak isteyenler şimdi sıra sizde! Makers Türkiye’nin “kurumsaldan çıkmak, farklı bir şeyler yapmak” isteğini karşılamak üzere Yalın Girişimcilik gibi metodlarla kurguladığı Türkiye’de ilk KollektifStartup programımıza dahil olun.

 

Kurumsal inovasyon sonucunda kuruma ticari değer ya da katma değer sağlayacağı öngörülen bir ürünle, yönetim sistemiyle, süreçle ve hizmetle karşılaşılabilir. Bu çıktılar ayrı ayrı da toplu olarak da ortaya çıkabilir. Üretimde inovasyon, mevcut ürünün geliştirilmesi ya da olmayan bir ürünün üretilmesi; yönetim/işletme sisteminde inovasyon, iş kaynaklarının organize edilmesi adına yeni yollar aranması; süreçte inovasyon, üretim süreci için gerekli girdilerin örgütlenip birleştirilmesi adına yeni yollar aranması; hizmette inovasyon ise verilen hizmetin iyileştirilmesi ya da var olmayan bir hizmet modeli ortaya konmasıdır. Kurum genelinde kolektif bir biçimde inovatif yaklaşımın benimsenmesi, yüm bu yeni fırsatlara erişilebilmesi ve inovasyon eğiliminin yaratılması adına önemli. Öte yandan kurumların, inovasyonu tek bir noktada ele almamaları, yenilikçilik ruhunu firmanın tabanına yaymaları gerekir. Bu gelişmeler de kurumun performansına direkt olarak etki edip onu rakiplerinden ayıracak yola götürür. 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın