Kurumsal Dünyada Yenilikçi Olmak

Kurumsal dünyaya ait olanlar, 21. yüzyılla hızla artışa geçen rekabet ortamında hayatta kalmak için sürekli kabuk değiştirmek zorunda kalıyor. Elbette bu değişim, temelleri olmayan bir değişim değil. İnovasyon, bu noktada gerekli kaide olarak karşımızda duruyor. Bir diğer adıyla yenileşim. Kurumsal dünyada yenilikçi olmak da 21. yüzyıl yetkinliklerinin geliştirilmesini gerekli kılıyor. Bu yazıda yeni yetkinliklerin ışığı altında kurumsal firmalar için inovasyona değineceğiz.

İnovasyonun Şirketler Açısından Önemi

Kendini ispatlamış, geleceğe emin adımlarla ilerleyen sektör liderleri analiz edildiğinde hepsinin  inovasyonu benimsemiş olmaları ortak yön olarak ortaya çıkar. Bu inovatif isimler arasında görece yeni kurulmuş olanlar da, kökleri 19. yüzyıla dayananlar da vardır. Buradan şu sonucu çıkarmak mümkündür: Yenisiyle, eskisiyle tüm başarılı şirketler, rekabetten galip ayrılmalarının bileti olarak inovasyonu görüp benimsemişlerdir. Bugün, inovasyonu genel iş stratejisinin bir parçası hâline getirememiş olan şirketlerin rekabette üstün olması ya da herhangi bir başarı nedeniyle elde ettiği rekabet üstünlüğünü koruması ütopik olarak değerlendiriliyor. Daha net bir ifadeyle şirketler ya inovasyonu ve değişimi benimseyecek, uyum sağlayacak ya da ömrünü hızla tamamlayacak.

İnovasyon; şirketlerin farklılaşmasına, yani, yeni ürün ve hizmetler üretmeye başlamasına yol açmakla birlikte sürekli değişen koşullara uyum sağlamasına da yarar. Böylelikle büyümelerine, daha başarılı olmalarına ve kârlarını artırmalarına yardımcı olur.

21.Yüzyıl Yetkinlikleri ve İnovasyon

İnovasyon, sadece yeni ürünler ortaya koymakla kısıtlanamayacak kadar geniş bir kavramdır. Diğer bir ifadeyle fikirler, iş akışları ve modelleri de inovasyona dâhildir. Bu kapsamda inovasyon; ürün inovasyonu, iş modeli inovasyonu ve süreç inovasyonu olmak üzere üç başlıkta incelenebilir. Sürekli gelişmekte olan pazara kolay adapte olabilmek ve büyümeye öncülük etmek için şirketlerin üç inovasyonu da kucaklıyor olması önemlidir. Kurumsal inovasyon hakkında daha detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Kurumsal dünyada yenilikçi olmak için en önemli gereklilik liderlerin/yöneticilerin ve tüm üreticilerin/çalışanların 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip olmasıdır. 21. yüzyıl yetkinlikleri; üst düzey beceriler olup zamana ve koşullara bağlı olarak değişmektedir. Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2020 yılı için en gerekli 10 yetkinliği, örneğin, şu şekilde sıralamıştır:

  1. Karmaşık Problem Çözme
  2. Eleştirel Düşünme
  3. Yaratıcılık
  4. İnsan Yönetimi
  5. Koordinasyon
  6. Duygusal Zekâ
  7. Yargı ve Karar Verme
  8. Hizmet Odaklılık
  9. Müzakere
  10. Bilişsel Esneklik

Tüm bu yetkinlikler, yenilik yapma isteğinin doğmasına ve bu yenilikleri hayata geçirme anlayışına sahip olunmasına katkıda bulunur. Örneğin, inovasyon için pazarın detaylı bir şekilde analiz edip yorumlanması, inovasyon fırsatlarının belirlenmesi ve gerçek ihtiyaca yönelik doğru çözümler sunulması gerekir. Eleştirel düşünme, karmaşık problem çözme ve hizmet odaklılık yetkinlikleri bu süreci başarıyla atlatmak için sahip olunması gereken yetkinliklerdendir. Öte yandan sayısal veriler kadar ancak ileri görüşe sahip olarak ulaşılacak veriler de inovasyon sürecinin başarısına etki eder. Duygusal zekâ, örneğin, müşteri ihtiyaçlarını belirlemede, çalışanların motivasyonları canlı tutmada veya sıçrayış için en uygun zamanı kollamada en işe yarar yetkinliklerdendir. Anılan bu ve anılmayan yaratıcılık, koordinasyon, bilişsel esneklik, girişimcilik, küresel farkındalık vb. 21. yüzyıl yetkinliklerinin olmadığı yerde, inovasyondan söz edilmesi mümkün değildir.

21. yüzyıl yetkinlikleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Yenilikçi Bir Şirket Olmak için

Kurumsal dünyada yenilikçi olmak, faaliyet gösterdiği sektör fark etmeksizin tüm şirketler için mümkündür. Yenilikçilikte 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip olmak birinci gereklilikken rakiplerden benzersiz bir yaklaşım geliştirmek ikinci gerekliliktir. Bunun için daha önce de andığımız gibi hem pazarın hem de müşteri beklenti ve isteklerinin doğru okunması gerekir. Bununla birlikte inovasyonun olmazsa olmazı toplumsal bir değer oluşturmaktır. Atılan adımın inovasyon olarak değerlendirilebilmesi için değer yaratıyor olması gerekmektedir.

Öte yandan inovasyon, şirketin sadece bir biriminin görev ve sorumluluğu olarak görülmemelidir. Kurumsal dünyada yenilikçi olmak isteyen bütün şirketler, çalışanlarının tamamıyla birlikte yenilikçi yaklaşımı benimsemelidir. Bu noktada 21. yüzyıl yetkinliklerinin doğuştan gelmediğini, öğrenilebilir/öğretilebilir, geliştirilebilir özellikte olduğunu belirtmek gerekir. Şirket yöneticileri çalışanların yenilikçi yanlarını ortaya çıkaracak yetkinlikleri edinmeleri için gerekli eğitim ortamını sağlamalıdır.

 

Kurumsal dünyada yenilikçi olmak için neler yapılması gerektiğini uzmanlardan öğrenin: Makers Türkiye, 21. yüzyıl yetkinlikleri ve kurumsal inovasyon konularında bugüne kadar edindiği, küresel geçerliliği olan bilgileri sizlerle paylaşmaya hazır. Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.

 

Kaynaklar

https://www.northeastern.edu/graduate/blog/importance-of-innovation/

https://www.forbes.com/sites/kmehta/2019/05/14/creating-the-most-innovative-company-in-the-world/?sh=1e5e976c5f0d

https://www.infoentrepreneurs.org/en/guides/use-innovation-to-grow-your-business/

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın